پنجشنبه, ۰۱ مهر ۱۴۰۰

هرگونه ترور وتروریسم محکوم  است

هرگونه ترور و تروریسم  از نظر کمونیستها محکوم  است اما سال هاست که توسط دولت ها ی ایران، اسرائیل، ایالت متحده آمریکا و عربستان در خاورمیانه اعمال می شود. این سیاست ارتجاعی به خشونت های منطقه ای دامن می زند، دود ش به چشم مردم و سودش به جیب حاکمان کشورها ریخته می شود. ترور نقشی کاملا مخرب علیه جنبش انقلابی و آزادیخواهانه مردم بازی می کند. بنابراین چه در داخل کشور چه بیرون ، چه فردی وچه سازمان داده شده توسط گروهای تروریست وچه دولت ها از نظر ما محکوم است .

رژیم جمهوری اسلامی که رهبرانشان هر روز رجز خوانی می کنند که ایران از دست تروریستها در امن و امان  است ، هنوز از ترور سردار سلیمانی یک سال نگذشته است که سرداری دیگر را بنام محسن فخری زاده مهابادی در روز روشن در آبسرد دماوند ترور می کنند.

چطور است که این نیروی انتظامی تواناست جوانان بی دفاع کارگران و زحمتکشان مارا در دیماه ۹۸ قتل عام کند ولی توانایی جلوگیری از یک ترور عالیترین رتبه نظام خود را ندارد! آیا این امر گواهی بیشتری بر فروماندگی و درماندگی نظام حاکم نیست؟ ونشان از واقعیتی عریان  از اینکه در دستگاه های بالای رژیم جاسوسان اسرائیل و آمریکا رخنه کرده  و ناب ترین و دقیق ترین اطلاعات را در اختیار دستگاههای امنیتی امپریالیسم و صیهونیسم می گذارند.

  دستگاه قلدری سراسر دروغ و تزویر حاکم که نه مسئله نان و کار مردم را حل کرده نه  توانایی حراست از جان حتی دانشمندان خود را دارد؛ تنها و تنها  سرکوبگر مردم ایران است. درست بدین خاطر است که مردم هر روز بیشتر به این نتیجه میرسند  نظام از بیخ و ریشه فاسد است  و هیچ راهی جز متشکل شدن اکثریت عظیم مردم برای به زیر کشیدن این رژیم فرومانده و درمانده ندارند و این راه موثر ترین و کم خرج ترین راه است.

همه نیروها ی آگاه کارگری باید یکی شوند و با نفی دیالکتیکی خود حزبی انقلابی بدست جوانان پیشرو زن و مرد کارگر در کارخانه و در مرکز کارگری طبق شرایط مشخص بوجود آورند،

همه نیروهای کارگری باید سازماندهی کارگری را بعنوان امری حیاتی وا استخوانبندی حرکت انقلابی کنونی در سراسر ایران بازهم بیشتر به پیش برند،

اکثریت عظیم مردم آزادیخواه، سوسیالیست، کارگران و زحمتکشان، معلمان و پرستاران و دانشجویان  جواب چه باید کرد را اتحاد اتحاد و اتحاد می دهند . باید به خواست آنها پاسخ گفت وبدان عمل کرد،

این سه وظیفه چون کلافی تنیده بهم خمیر مایه قدرت همگانی اند و  بعنوان وظایف عملی جلو پای هر فعال سیاسی - اجتماعی برای فتح قله ها وپیروزی هستند.

چاره رنجبران وحدت و تشکیلات است

سرنگون باد رژیم سرمایه داری جمهوری اسلامی

زنده باد سوسیالیسم

حزب رنجبران ایران

دست ها از ارمنستان و آذربایجان کوتاه

چه باشد از بلای جنگ صعبتر؟

که کس امان نیابد از بلای او

شراب او ز خون مرد رنجبر

وز استخوان کارگر، غذای او

بهار

کشتار یک میلیونی ارمنی ها هنوز در خاطره هست که امروز جنگی بازهم در ادامه همان ناسیونالیسم تنگ نظرانه میان دو کشوری که زیر چتر کشور شوراها سال ها در صلح زندگی می کردند و در جنگ ضد فاشیسم علیه آلمان هیتلری متحد و در یک سنگر می جنگیدند، برپاشده است. جنگی که در موقعیت خطرناکی بر پا شده است چون در دوران پرخطری بسر می بریم .

شجریان درگذشت

در مرگ استاد شجریان، مردمی در اعتراض به نظامی که بنیاد گذارش موسیقی را با هروئین یکی می دانست  جواب دندان شکنی دادند: در سراسر ایران و بیرون از ایران دوستداران موسیقی او، آزادیخواهان و مخالفان حاکم در قدردانی از شجریان که ایستاد و تا آخر مقاومت کرد و از شعار " مرگ  بر دیکتاتوری "  که در سال 88 جلو دوربین داد، فراتر رفت و با تمام فشارهایی که روی او گذاشتند هیچگاه سر تعظیم فرود نیاورد.

بیانیه حزب رنجبران ایران  - در سالگرد قیام توده ای آبانماه نودوهشت

بیش از چهل نهاد چپ و دموکرات  در سراسر جهان، همراه وهمسو، در روز چهاردهم آبان 99  به  پیشواز سالگرد  قیام عظیم توده ای آبانماه نود وهشت می روند. جنبشی که از پائین جامعه برخاست، سراسر جامعه را دربرگرفت ودر اعتراض به  بالا بردن قیمت بنزین به امرولایت فقیه و تصمییم پنهانی مشترک سه قوه اعلام شد.

حزب رنجبران ایران  ضمن پشتیبانی از این ابتکار وحدت طلبانه و محکوم کردن سرکوب وحشیانه ی دیماه توسط  نظام اسلامی سرمایه داری حاکم، مصرانه

پیروزی گرایش سوسیالیستی در بولیوی

اکثریت عظیم رای دهندگان در بولیوی به یک پلتفرم انتخاباتی سوسیالیستی رای دادند. آنهم در آمریکای لاتین زیر گوش دونالد ترامپ نمونه راستگرای ضد کمونیست و چپ.

آرسه رئیس جمهوری منتخب انتخابات اخیر در زمان وزارتش بعنوان وزیر اقتصاد با موفقیت یک جنبش عظیم تود ه ای را علیه فقر وتهیدستی در سال های اوایل قرن به ثمر رساند.

او به خبرگزاری رویترز گفت از چهارده سالگی شروع کردم به خواندن آثار کارل مارکس و تا امروز که 57 سالم است

mod_easyslider

سخنان اسماعیل بخشی در گردهمآئی کارگران هفت تپه

بخشی از برنامه مراسم یادبود رفیق علی صادقی (کاک ابراهیم) در هامبورگ