یکشنبه, ۲۹ دی ۱۳۹۸

در آمریکای لاتین چه میگذرد

آنچه در این روزها در بولیوی  می‌گذرد، در حقیقت بازتاب ادامه سیاست‌های امپریالیستی در حیاط خلوت سابق آمریکا از یک سو و خواست استقلال و آزادی و عدالت اجتماعی از طرف توده‌های کارگر و زحمتکش آمریکای لاتین در کشورهای مختلف این قادره است. در گذشته‌ای نه چندان دور کشورهای آمریکای لاتین نمونه کشورهای کودتا خیز جهان بودند. اکثر کشورهای آمریکای لاتین زیر سلطه امپریالیسم آمریکا  رژیم های فاشیستی و خونریزی بودند که هر چند گاهی با کودتا به قدرت می‌رسیدند و

وضعیت پس از جنگ

 شکست قدرتهای فاشیستی آلمان، ژاپن و ایتالیا در جنگ جهانی دوم و به دنبال آن خیزش‌ جنبش‌های رهائی  بخش ملی و پیشرفت سوسیالیسم، باعث افزایش اعتبار جنبش کمونیستی گردید و به طور کلی الهام بخش مردم جهان شد. اینها عوامل تهدیدآمیز برای تداوم سیستم استعماری امپریالیسم بودند. این امر امپریالیسم جهانی به سرکردگی ایالات متحده آمریکا، قدرت برتر پس از جنگ، را بر آن داشت  که تغییراتی را در مورد چگونگی تداوم گسترش سرمایه‌های مالی در سطح جهانی

مردم به کشتارها پاسخی تاریخی خواهند داد.

تاریخ مبارزات توده‌های استثمارشونده و ستم دیده همیشه با شکنجه و زندان کشت و کشتار همراه بوده است. ما یاد کاروانی از بهترین فرزندان‌مان را که در تلاش برای آزادی و رهایی انسان ها از چنگال سرمایه داری و مذهب و برای دفاع از آزادی و عدالت به دست دژخیمان در خیابان‌ها تا سیاه‌چال‌های رژیم جمهوری اسلامی از دست داده‌ایم، به نیروی خشم و نفرت بیشتر از رژیم آدمکش در جهت سرنگونی حاکمان  تبدیل خواهیم کرد. 

به یاد رفیق هادی جفرودی

رفیقی دیگر از جنبش پرافتخار کارگری و سوسیالیستی ایران، ما را بدرود گفت. رفیق هادی جفرودی، از فعالین کنفدراسیون محصلین و دانشجویی ایران، از بنیانگزاران سازمان کمونیستی طوفان و پیشتاز رفقای عازم ایران در دوران دیکتاتوری سیاه شاهنشاهی برای سازماندهی کمونیستی به داخل رفت. او پس از سالها مبارزه وفادار به طبقه کارگر پس از دستگیری در زیر شدیدترین شکنجه ها ایستاد و با سرنگونی نظام سلطنتی توانست از زندان رهایی یابد.

به یاد رفقای گرانقدری که دیگر در میان ما نیستند.

چهل سال پیش در سال 1359 ، چند ماه پس از برگزاری کنگره اول حزب رنجبران ایران که از اتحاد9 تشکل کمونیستی در تهران بر گزارشد، دفتر سیاسی حزب به اتفاق آرا خط مشی عمومی مصوبه کنگره اول را مورد نقد قرار داد و آنرا از اساس تغییر داد. مضمون اصلی این تغییر ارزیابی از رژیم تازه پای جمهوری اسلامی به رهبری خمینی بود. کنگره اول رژیم جمهوری اسلامی را یک نظام عبوری ضد امپریالیستی متعلق به بورژوازی

در دفاع از مبارزات ستم دیدگان روژاوا، جبهه ستم دیدگان بین‌المللی را سازمان دهیم.

مرتجعین جهان منطقی جز تجاوز، زور، شکنجه، زندان و کشتار ندارند. اردوغان در رویای احیای خلیفه‌گری عثمانی با حمله به روژاوا، ماجراجویی نظامی جدیدی را آغاز کرده است. پان ترکیسم با قتل عام ملتهای ارمنی، کرد، یونانی و عرب، توده‌های وسیع همان ملت‌ها را علیه خود بر انگیخته است. امروز روژاوا به میدان بزرگ مقاومت در برابر وحشیگری این فاشیست لجام گسسته

در پشتیبانی از مبارزه قهرمانانه روژاوا علیه ارتش اشغالگر ترکیه

تهاجم ارتش ترکیه به کردستان سوریه در هماهنگی نسبی دولتهای عضو پیمان ناتو انجام گرفت. آمریکا بعد از شکست سیاستاش در سرنگون کردن رژیم بشار اسد و فرار از مخارج هنگفت و کمر شکنی که این لشکر کشی برایش به بار میآورد، دیگر سوء استفاده از جنبش رهائی بخش روژاوا ضرورتش را از دست داده و مردم کرد را با برنامهای از پیش تعیین شده به سلاخ خانه ارتش رژیم فاشیستی اردوغان سپرد.

هراس کارگزاران از سوسیالیسم
"ما بسیار متاسفیم که یک خصوصیسازی ناکام و نادرست و ناروا به تضییع حقوق کارگران و توهین به نهادهای کارآفرین منتهی شده است و گروههای کمونیستی و شبهکمونیستی را به تقدیس اقتصاد دولتی و حکومتی واداشته است. این روزها چه در اردوگاه چپ و چه در اردوگاه راست صدای پای سوسیالیسم به گوش میرسد..
ما به عنوان یک حزب مدافع کارآفرینان، از حقوق کارگران دفاع میکنیم و دفاع از حقوق کارگران را به جای شعارهای سیاسی و عوامفریبیهای مارکسیستی

نقش منصور حکمت در جنبش کمونیستی ایران ۲
بقیه از شماره 172
بدین ترتیب روشن میشود که بر خلاف نظر منصور حکمت و دیگر نویسندگان مقاله، بر اساس شرایط عینی فوق، انقلاب بلاواسطه سوسياليستی در دستور کار پرولتاریای ایران بوده است و نه انقلاب بورژوا دموکراتیک ارتجاعی.
موضع منصور حکمت در مسألهی مهم دیگری عدول چشمگیرش از مارکسیسم را نشان میدهد، و آن تابعیت

موضع پرولتری در تحزب کمونیستی چگونه است
گویا برای برخی از کمونیستهای ایران آن چه را که تئوری کمونیسم علمی و پراتیک طبقه ی کارگر به مدت۱۶۰ و اندی سال بارها و بارها به اثبات رسانده٬ کافی نبوده تا به این حقیقت ساده ی مبارزه ی طبقاتی عمیقا پی ببرند که جنبشهای کارگری و توده ای بدون رهبری حزب واحد کمونیستی درهرکشور به موفقیت دست نیافته و چه بسا به هرز رفته و درعمل درخدمت طبقات غیرپرولتری قرارمی گیرند! خوش بختانه پراتیک مبارزاتی کارگران

واقعیت عینی و واقعیت ذهنی

 "آگاهی انسان هستی او را تعیین نمیکند، بلکه این زیست مادی اوست که آگاهی او را میسازد."
می گویند معلم نقاشی نرون، از او خواست که شهری را در حال سوختن ترسیم کند. نرون گفت: میخواهم طبیعی ترین آتش را نقاشی کنم. بگویید که شهر را به آتش بکشند. معلم پرسید: حیف نیست که عظمت رم طعمه ی حریق شود؟ نرون گفت: شهر را آتش بزنید. بر خاکسترش رم دیگری خواهم ساخت، عظیم تر، مجلل تر و زیباتر. هیچکس نمیداند که این داستان تا چه حد واقعیت دارد.

به مناسبت هفتادمین سالگرد انقلاب چین
چه زود گذشت، هفتاد سال از انقلاب عظیم چین به رهبری حزب کمونیست که مائوتسه دون در اول اکتبر 1949 در پکن چنین اعلام کرد:" خلق چین دیگر به پا خاست " این پیروزی تاریخی را کل بشریت مترقی جهان به نام پیروزی کمونیسم و حزب کمونیست چین ثبت کردند و پس از انقلاب اکتبر شوروی یکی دیگر از روخدادهای تاریخی عظیم جامعه بشری بود که سیمای عمومی تحولات آینده را به سود سوسیالیسم و رهائی از ستم

جنبش‌های اعتراضی
بعد از سرکوب اعتراضات شرکت نیشکر هفت تپه و دستگیری، سپیده قلیان، اسماعیل بخشی ، علی نجاتی و دست اندر کاران نشریه گام ، دولت فضای سرکوب شدیدی را در جنبش کارگری و دیگر اعتراضات اجتماعی در پیش گرفت ولی این فضا بعلت سطح مبارزه جنبش کارگری و دیگر جنبش های اعتراضی مانند دانشجویان ، پرستاران ، مالباختگان ، خانواده زندانیان سیاسی ، زنان و....،امکان ادامه نیافت و دور دیگری از اعتراضات کارگری در مدتی کوتاه مجددا سربلند کرده است. در چند ماه اخیر ما

فاشیسم در هندوستان
بر گرفته از ستاره سرخ (حزب کمونیست هندوستان)
فاشیسم به مثابه یک گفتمان با توجه به مواضع ایدئولوژیکی مختلف اعم از بورژوازی لیبرال و اصلاح طلب گرفته تا مواضع مارکسیستی ، مورد بحث و مفهوم سازی قرار می گیرد. یکی از ویژگیهای برجسته احزاب، جنبشها و رژیمهای فاشیستی امروزه سازگاری آنها با شرایط معاصر است و برخلاف ویژه گی فاشیسم دوران جنگ در اروپا، بسیاری از آنها با درجات مختلف با تجلیات ظاهری دمکراسی پارلمان بورژوایی همزیستی می کنند، گر چه در

سیمای روشن زنان
- دختر آبی پوش سحرخدایاری قربانی نظام فرومانده ی حاکمان اسلامی است، دزدان بزرگی که در روز روشن آمدند و انقلاب مردمی را که گرایش های مختلف در آن سهم داشتند، در خدمت مشتی کوچک انحصار طلب کشاندند.آنها در این چهل سال در عمل معلوم کردند منطقی جزدروغ، سرکوب، زوروشکنجه واعدام ندارند. کار به جایی رسیده که سخنگوی قوه قضایی مدعی می شود اصلاٌ هیچ حکمی علیه او صادر نشده است. دخترآبی پوش امروز توسط مقامات امنیتی مورد اتهام است که

ریشه های فساد در رژیم جمهوری اسلامی
4 دهه از عمر رژیم ننگین اسلامی که همچون بختکی بر سر جامعه آوار شده است می گذرد. دوران شعارهای این رژیم مبنی بر رئوفت، پاکدامنی، عدالت اسلامی و.... هم گذشته است. رژیم در این سالها نه در شعارها بلکه در عمل روزمره و رفتارها و سیاست هایی که اعمال کرده و می کند چهره واقعی خود را به عیان در برابر دیدگان جامعه قرار داده است و چشم متعصب ترین و کوردلان خودی های متوهم اصلاح طلب این رژیم هم به ماهیت

رزا لوگزامبورک و آنتونیو گرامشی

رزا لوگزامبورگ و آنتونیو گرامشی: تشابه ها، ادامه کاری و تفاوت ها
بخش دوم
درک گرامشی از دو مقوله اساسی، یعنی “لیبرالیسم” و “سوسیالیسم”، با تبلیغات و پروپاگاندهای سرمایه داری از “برابری حقوق انسان ها، شرایط و امکانات فردی یکسان، ...”، بسیار متفاوت است. او در مقاله “برنامه محدود”، از برنامه کوتاه مدت و حداقلی پرولتاریا درباره لیبرالیسم فردی و سوسیالیسم جمعی، به طور مفصل

اوضاع متشنج خلیج فارس به کجا می رود
بعد از دوره ای از آرامش در خلیج ومیانجیگری فرانسه و کم محلی اروپا و چین و شوروی در مسئله برجام به آمریکا ، با حمله طراحی شده و دقیق به تأسیسات نفتی عربستان سعودی –آرامکو مجددا فضای پرتنشی ایجاد شده است. عربستان با تمامی فشارها و تبلیغات آمریکا تا این ساعتی که این مطلب نوشته می شود، گفته است که هنوز بر عربستان نیرویی که با ده پهباد و چندین موشک به عربستان حمله کرده است معلوم نشده است و ادعای

سخنان اسماعیل بخشی در گردهمآئی کارگران هفت تپه

بخشی از برنامه مراسم یادبود رفیق علی صادقی (کاک ابراهیم) در هامبورگ

گفتگوئی با دکتر علی صادقی (کاک ابراهیم) و محمد اشرفی