یکشنبه, ۳۱ شهریور ۱۳۹۸

سپیده قلیان اسماعیل بخشی

سپیده قلیان در ۲۷ آبان‌ماه سال ۹۷، یعنی در چهاردهمین روز از اعتصاب کارگران نیشکر هفت‌تپه همراه با اسماعیل بخشی و مسلم آرمند در اتوبوس کارگران هفت‌تپه بازداشت شدند. اسماعیل و مسلم به ماموران گفتند که هرجا خواهرمان برود، ما هم می‌آییم. ۸ اردیبهشت سپیده همراه با اسماعیل بخشی  و امیر امیرقلی از زندان اهواز به زندان

 اوین منتقل شد تا بدون حضور وکیل، در جلسه دادرسی در شعبه ۷ بازپرسی دادگاه شرکت کند.ghobakh

نزدیک پنج ماه است که سپیده‌ قلیان، اسماعیل بخشی، امیرحسین محمدی‌فرد، ساناز الله ‌یاری و امیرامیرقلی در زندان به سر می‌برند. اما اسدبیگی‌ها و اختلاس‌گران زیر سایه نظام، حق به جانب‌تر از قبل مشغول استثمار کارگرانی هستند که برای دستمزد زیر خط فقر خود هم اجازه‌ی اعتراض ندارند!.

حزب رنجبران ایران با آگاهی کامل به ماهیت رژیم سرمایه داری حاکم که چرک وخون از پنجه هایش می چکد اعتقاد راسخ دارکه که مبارزه برای آزادی زندانیان سیاسی  وظیفه ایست ضروری ومبرم وموثر برای نجات جان زندانیان. 

حزب رنجبران ایران

۱۷ تیر ۱۳۹۸

سخنان اسماعیل بخشی در گردهمآئی کارگران هفت تپه

بخشی از برنامه مراسم یادبود رفیق علی صادقی (کاک ابراهیم) در هامبورگ

گفتگوئی با دکتر علی صادقی (کاک ابراهیم) و محمد اشرفی