شنبه, ۲۷ مهر ۱۳۹۸

تسلیت و همدردی به مردم صدمه دیده

سیل های ناشی از بارندگی شدید چندین استان شمالی و خراسان ، شیراز و....را در بر گرفته و انتظار بارانهای بیشتر هم می رود .از سالها قبل کارشناسان  محیط زیست و متخصصین چندین بار به رژیم جمهوری اسلامی در رابطه با از بین بردن راههای سیل رو و تبدیل آنها به محل سکونت و محیط های بسته در

شهرها هشدار داده بوددد. بعلت بی توجهی و فساد و دزدی و سود اندوزی بی حد حاکمین و شرکت های ساختمان سازی و راه سازی باران های اخیر بعلت گرفتگی مسیر های سیل با گسترش به طرف خانه ها و محیط های زندگی باعث خرابی های گسترده خانه های مردم و از بین رفتن زمین  های کشاورزی ، راههای اسفالته و وسایل تردد مردم و کشته شدن دهها تن از مردم شده است . علاوه بر آن تعلل در ارسال کمک ها  و عدم رسیدگی دولت به شرایط اضطراری به افزایش ویرانی ها و تلفات انسانی دامن زده است.اما کمک های بی دریغ و همیاری مردم به سیل زده گان همچون بلایای طبیعی گذشته ادامه دارد و یکی از کارهای حاکمین جلوگیری از این کمک های مردمی ممانعت از حضور فعالین اجتماعی در این کمک هاست . حزب رنجبران ایران به همه بازماندگان افرد از دست رفته تسلیت می گوید و از همه دوستداران و رفقا در هر جا که هستند می خواهد به کمک سیل زدگان اخیر برخیزند.

حزب رنجبران ایران

10 فروردین 1398

سخنان اسماعیل بخشی در گردهمآئی کارگران هفت تپه

بخشی از برنامه مراسم یادبود رفیق علی صادقی (کاک ابراهیم) در هامبورگ

گفتگوئی با دکتر علی صادقی (کاک ابراهیم) و محمد اشرفی