جمعه, ۰۳ اردیبهشت ۱۴۰۰

نوروزتان پیروز

هزاران سال نوروز نماد گزار از تاریکی و سرما و رخوت بطرف نور و روشنایی و گرما شادی و تحرک بوده است. اما در بسیاری از جوامعی که در آن نوروز برگزار می شود اوضاع بد اجتماعی به لحاظ معیشتی و سیاسی و فرهنگی و سرکوب دائم طبقات استثمار شده و ستمدیده چهره شاد و فرحبخش آنرا خدشه دار کرده است.

 جشن نوروز اگر در گذشته جشن باج و خراج به حاکمین بوده است ولی در عصر جدید جشن حاکمینی نیست که نه تنها از این جشن خوششان نمی آید و آنرا ذندیقی می خوانند و تمام تلاش خود را برای جایگزین کردن عید رمضان و قربان بجای نوروز کرده اند. اما نوروز پیام تاریخی با خود دارد که نه رژیم اسلامی و نه هیچ قدرت دیگری یارای از بین بردن آنرا در شرایط کنونی ندارد. جشن نوروز جشن پایداری بخاطر سرفراز ماندن در عرصه تاریخ  و انسانی و آزاد زندگی کردن است.

 در چند دهه گذشته بر سر سفره هزاران تن از مردم نان، گوشت و میوه به یک غذای لوکس تبدیل شده است و قدرت خرید مردم آنچنان پائین رفته است که حاکمان جمهوری اسلامی از حالا فریاد مسافرت نروید، جشن نگیرید به نام کرونا سر داده اند. نوروز در بسیاری از دوره ها بصورت مخفی برگزار شده است. نوروز عجین شده با مبارزه ملت هایی که آنرا جشن می گیرند برای اعتلا و همبستگی با همسایگان و برجسته کردن روابط خوب انسانی است. شمشیر حاکمان خونخوار و قدار تا مذهبیونی اسلامی که برای از بین بردن آن سر بریدند و دست به ویرانی کشورها و مناطق زدند نتوانست نوروز را از بین ببرد. نوروز با خواست تاریخی ملت ها برای زندگی کردن در کنار هم برای بازسازی زندگی در بهاری که از راه می رسد منطبق بوده و خواهد بود

حزب رنجبران فرارسیدن بهار جشن نوروز را به همه انسان های شرافتمندی که آنرا جشن می گیرند تبریک می گوید و برای همه انسانهایی که دلشان برای رهایی انسان می تپد آرزوی سالی پر از موفقیت در این مبارزه می کند

حزب رنجبران ایران

اول فروردین 1400 شمسی

در زمینه مالی ما را یاری دهید

سخنان اسماعیل بخشی در گردهمآئی کارگران هفت تپه

بخشی از برنامه مراسم یادبود رفیق علی صادقی (کاک ابراهیم) در هامبورگ