پنجشنبه, ۰۱ مهر ۱۴۰۰

با اتحاد و همبستگی علیه رژیم سرمایه‌داری

با اتحاد و همبستگی هر چه بیشتر علیه توطئه های سرمایه داری اسلامی در ایران بپاخیزیم!

علی نجاتی جهت تحمل حبس احضار شد!

علی نجاتی از اعضای سندیکای کارگران مجتمع نیشکر هفت تپه، طی یک تماس تلفنی جهت تحمل دوران محکومیت ۵ ساله خود به شعبه یک واحد اجرای احکام دادسرای اوین احضار شد.

 

 طی چند هفته گذشته، از طرف اجرای احکام زندان اوین با علی نجاتی تماس گرفته شد، که برای اجرای حکم ۵ سال زندان، خود را به این زندان معرفی کند. در طی اين تماس علی نجاتی تهديد شد كه در صورت عدم حضور در این مرحله، حساب بانکی‌اش مسدود خواهد شد و مدتی بعد از این تماس، حساب بانکی او از طرف زندان اوین مسدود شد.

با پیگیری‌های به عمل آمده در شعبه یک اجرای احکام زندان اوین، مشخص شد که پرونده علی نجاتی و سپیده قلیان مربوط به اعتصابات کارگران نیشکر هفت تپه بوده که قبلاً مختومه اعلام شده بود.

همگان را فرا میخوانیم تا متحدا در مقابل احضار، دستگیری، زندان، شکنجه و اعدام فعالین کارگری، مدنی، قومی و اجتماعی علیه نظام سرمایه داری حاکم در ایران ایستاده و به هر شکل که میتوانیم نهادها، و تشکلهای کارگری و مردمی بین المللی را به محکوم کردن این رژیم فرا بخوانیم.

خواستار آزادی تمامی فعالین کارگری، حامیان کارگران و تمامی زندانیان سیاسی هستیم!

شورای همراهی با آلترناتیو کارگری

فوریه 2021

mod_easyslider

سخنان اسماعیل بخشی در گردهمآئی کارگران هفت تپه

بخشی از برنامه مراسم یادبود رفیق علی صادقی (کاک ابراهیم) در هامبورگ