جمعه, ۰۲ مهر ۱۴۰۰
حمله هوائی امپریالیسم آمریکا به سوریه محکوم است

نیروهای تجاوزگر امپریالیسم آمریکا به دستور مستقیم جو بایدن رئیس جمهوری آمریکا آنطور که وزیر دفاع جدید آمریکا ژنرال آستین مدعی است در منطقه مرزی سوریه و عراق که نیروهای شیعه سوری طرفدار ایران مستقرند وارد حملاتی شده که با موفقیت توانسته چندین میلیشای سوری را به قتل برساند و خسارت زیادی به پایگاه های آنها وارد سازد. این تعرض نظامی را جوابی میدانند به حملات موشکی ده روز پیش به مرکز نظامی آمریکا 

در عراق. اما آنچه صورت گرفته نشانی است از خدعه گری جوبایدن که در دوره انتخابات از بازگشت به برجام سخن می گفت ولی اکنون که به قدرت رسیده عکس آن عمل می کند. ترامپ هم همین یکسال پیش بود که مستقیماً در خاک عراق دست به عملیات تروریستی زد یعنی بدون اجازه دولت عراق و سوریه رئیس جمهور آمریکا به خودش حق می دهد که مستقیماً مبادرت به عملیات نظامی در خاک کشورهای دیگر کند. سابقه هفتاد ساله ی سیاست آمریکا در خاور میانه و در ایران جز کودتا، جنگ و دخالت مستقیم در پیاده کردن سیاست نئولیبرالیستی نبوده است. این سیاست ها از ماهیت نظام سرمایه داری انحصاری حاکم که برای سلطه کامل به جهان و منطقه تلاش می کند بر می خیزد. آنچه در خاورمیانه این سیاست ببار آورده است استقرار حکومت های ارتجاعی ضد کمونیست، گسترش جنگ های نیابتی و فقر و بدبختی در سرزمین هایی است که دارای منابع زیر زمینی و سابقه تمدن و فرهنگ باستانی اند.

طبق اسناد درونی دستگاه های امنیتی آمریکا و انگلیس برای مردم جهان روشن شده است که کودتای ۲۸ مرداد ۳۲ بدست سیا و با دخالت مستقیم امپریالیسم آمریکا برای سرکوب و نابودی جنبش کارگری و دموکراتیک ایران و سلطه بلامنازع آن بوده است. همچنین در سال ۵۷ هنگامی که توده های عظیم مردم بار دیگر علیه رژیم کودتای شاه با شعار مرگ بر آمریکا به میدان آمدند، با توطئه دیگری ضمن جلب نظر و دستیاری مستقیم محمد رضا شاه و فرماندهان عالیرتبه ارتش شاهنشاهی و تربیت شده در آمریکا، نقشه ای را به سرانجام رساندند و خمینی و دارو دسته ی فدائیان اسلام را برای سرکوب مردم و بخصوص نیروهای کارگری و کمونیستی ایران سرکار آوردند. تفاوت اینبار در این بود که رژیم ولایت فقیه تبدیل به غولی شد که از بطری در آمد و تاکنون آمریکا نتوانسته آنرا به بطری برگرداند. این مسئله در مورد گروه داعش هم صدق می کند. کسی که باد می کارد همیشه توفان درو میکند. جنایات امپریالیسم آمریکا در خاورمیانه هرگز فراموش نخواهد شد.

حزب رنجبران ایران از اصل عدم دخالت نیروهای خارجی در کشورها دفاع می کند و به تاریخ تجاوزگری امپریالیسم آمریکا به ایران و کشورهای منطقه کاملاً آگاه است و در نتیجه امروز این عملیات تجاوزگرانه آمریکا را محکوم می کند. این سیاست ماجراجویانه دولت جدید آمریکا نه تنها به بازگشت به برجام نخواهد کشید بلکه این خطر را دارد که با توجه به سیاست های تجاوز گرانه نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل دامنه آن گسترش یابد و کل منطقه را به آتش کشد.

نیروهای مترقی و چپ و کمونیست طبقه کارگر و توده های وسیع مردم ایران از جنگ میان مرتجعان محلی و امپریالیستها چیزی جز تبدیل به گوشت دم توپ شدن نصیبی نخواهند برد. تنها راه رهایی مردم منطقه مبارزه مشترک هم علیه حکومت های مرتجع خودی و هم امپریالیسم است. در ایران امروز جنبش های توده ای هر روز در حال گسترش است. بدیل کارگری سوسیالیستی تنها راه نجات مردم ایران و منطقه است که بر مبارزه روی دو پا یعنی هم علیه ارتجاع محلی و هم امپریالیسم پای می فشارد.

دست امپریالیسم آمریکا از منطقه کوتاه

سرنگون باد نظام جمهوری اسلامی

زنده باد سوسیالیسم

حزب رنجبران ایران

mod_easyslider

سخنان اسماعیل بخشی در گردهمآئی کارگران هفت تپه

بخشی از برنامه مراسم یادبود رفیق علی صادقی (کاک ابراهیم) در هامبورگ