جمعه, ۰۳ اردیبهشت ۱۴۰۰
برای احیاء همه جانبه هفت تپه متشکل شویم!
کارگران هفت تپه در بیانیه اخیر خود ضمن تشریح خرابکاری های  اسدبیگی و نقش مخرب سیاست خصوصی سازی می نویسند:
اسد بیگی در سرازیری سرنگونی است، اما مبارزه و اعتراض ما با کل این دستگاه خرابکار و سودجو ادامه دارد.  سیاستگذار جز برای نفع خود کاری برای کارگران و مردم زحمتکش نمیکنند، خودمان باید سرنوشتمان را همچنانکه در این چند سال کارگران هفت تپه

 نشان داده اند، متشکل تا پیروزی ادامه خواهیم داد سندیکای مستقل کارگران هفت تپه، تشکلی است که در اول ماه آبان سال هشتاد وهفت توسط کارگران تشکیل شد و اعلام موجودیت کرد. از همان ابتدا تشکل سندیکای مستقل کارگران هفت تپه مورد حمله ستیزه جویانه کارفرمایان، صاحبان سرمایه و تشکلهای دست ساختشان، قرار گرفت. اما هیچگاه عقب نشینی نکرده و هر بار محکمتر به خواسته های کارگران پافشاری کرده است. هر روز کارگران هفت تپه متحدتر شده و خستگی ناپذیر در جنگ نابرابر با سرمایه داران در میدان حضور یافته اند. سندیکای مستقل کارگران هفت تپه در همراهی با کارگران، کماکان در مقابل تمامی دشمنان و دوستان دروغین کارگران اعلام میکند که تا پیروزی نهایی میجنگد،

کارگران متحد هرگز شکست نمی خورند.

دوشنبه/۲۶/ابان/۱۳۹۹

سندیکای کارگران نیشکر هفت تپه

حزب رنجبران ایران ضمن اینکه آگاه است که با یک گل بهار نمیشه و تحت سلطه یک رژیم ضد کارگری نمی توان یک اقتصاد موفق با اداره شورایی  بوجود آورد ولی تلاش برای  متحد ومتشکل کردن کارگران وهوداران کارگران برای نشان دادن قدرت نظام خود گردانی کارگری واداره شورایی، این سمت گیری را درست می داند و با تمام نیرو از این جنبش که کارگران هفته تپه در پیشاپیش آن حرکت کرده اند پشتیبانی می کند.

حزب رنجبران ایران

آبان 99

در زمینه مالی ما را یاری دهید

سخنان اسماعیل بخشی در گردهمآئی کارگران هفت تپه

بخشی از برنامه مراسم یادبود رفیق علی صادقی (کاک ابراهیم) در هامبورگ