جمعه, ۰۳ اردیبهشت ۱۴۰۰

کرونا در ایران

در روزهای اخیر بر طبق آمار دولتی آمار مرگ و میر بر اثر کرونا به ۴۵۹ نفردر یک شبانه روز رسید و این رکورد تازه ای از تعداد درگذشتگان ناشی از ویروس کرونا است. در اکثر استان های ایران ویروس کاملا گسترش پیدا کرده و به خط قرمز هشدار رسیده است. بیمارستان ها مملو از بیماران شده است. برخی از بیمارستان ها دیگر قادر به پذیرش بیماران جدید نیستند و بیماران با اینکه در وضعیت خطرناکی قرار دارند، در خانه معالجه می شوند و به همین علت خود باعث گسترش

بیشتر آن می گردند. دولت با اتخاذ سیاست کجدارو مریز عملا باعث گسترش آن شده است. گاهی برخی شهرها را قرنطینه می کنند و در برخی مواقع دیگر بدون هیچ گونه برنامه مشخصی برنامه های گروهی عمدتا مذهبی راه می اندازند.

بطور خلاصه سرمایه داری نه تنها در ایران بلکه در سرتاسر جهان قصد ندارد که اجازه دهد که مردم از شر کرونا خلاصی پیدا کنند. موج های پی در پی کرونا در کشورهایی با صرف میلیاردها دلار و یورو بودجه در زمینه بهداشت عمومی و همزمان کشتار مردم و عمدتا فرودستان و افراد مسن توسط کرونا، شکاکیت عمومی را نسبت به اهداف دولت ها نسبت به برخورد پیشگیرانه در برابر ویروس کرونا بیشتر و بیشتر می کند. درگذشتگان ناشی از ویروس کرونا از مرز یک میلیون و دویست هزار نفر در جهان گذشته است. کشور آمریکا با نزدیک به ۲۶۰ هزار تلفات از کرونا در صدر کشورهای در گیر و به ترتیب برزیل، هندوستان، مکزیک در راس جدول آمار مربوطه هستند. آیا رهایی از این ویروس امکان پذیرنیست و یا منافع اقتصادی و سیاسی معینی اجازه مبارزه قاطع و قطعی با آنرا نمی دهد.

تجربه مبارزه با کرونا در کشورهای چین، کره جنوبی و ژاپن و کوبا نشان داده اند که توانسته اند این ویروس را مهار کرده و تا حد زیادی آنرا کنترل کنند. این مبارزه نسبتا موفق این سئوال را در ذهن مردم جهان ایجاد کرده است که مهار این ویروس و جلوگیری از کشتار مردم توسط آن امکان پذیر بوده و در شرایط امروز جهانی با سطح بهداشت و دانشی که در دسترس بشریت است، موضوع پیچیده و بغرنجی که مدیاهای مزدور سرمایه داری و نویسندگان قلم به مزدشان نشان می دهند، نیست. اما چرا همچنان ویروس کرونا موج وار و پی در پی جوامع را بیشتر و بیشتر آلوده کرده و تعداد بیشتری از مردم را به کام مرگ می فرستد.

برای پاسخ به این سئوال، ذکر چند نکته حائز اهمیت است. اول اینکه هنوز دانشمندان ویروس و میکروب شناس کشورهای مختلف در اینکه این ویروس ساخت آزمایشگاهای نظامی و میکروبی است و یا یک جهش ویروسی طبیعی است توافق نظر ندارند. در نتیجه این نوعی فریب تبلیغاتی است که منشاء ویروس را در بازاری در چین جستجو کنیم. دوم. اینکه زمانی که نقشه ملکولی یک ویروس کامل می شود، می توان مشخصات و عملکردهای آنرا پیدا کرده و با تهیه واکسن های موثر از گسترش آن جلوگیری کرد. سوم اینکه کشورهایی که ظاهرا این ادعا را دارند که واکسن مربوط به آنرا اختراع و یا کشف کرده اند، هنوز در پیشگیری از این ویروس کاملا درمانده و عاجز هستند. یا آنها دروغ می گویند و یا اینکه آگاهانه و بعلت منافعی جلوی گسترش ویروس را آزاد گذاشته اند. از یک سو شرکت های داروسازی بین المللی خبر از موفق آمیز بودن آزمایش واکسن آزمایشگاهای خود روی داوطلبان می دهند و از سوی دیگر به واکسن های تولید شده در دیگر آزمایشگاهها بصورت کاملا منفی برخورد می کنند و نشان می دهند در این حیطه نه مسئله تولیدات و تحقیقات علمی، بلکه بیشتر بازار یابی و فروش واکسن های شرکت های خودی است. وقتی رئیس جمهوری ۷۴ ساله آمریکا در کمتر از ۲۴ ساعت و در کمال سلامت از بیمارستان خارج می شود ولی هزاران جوان در همان کشور بعلت همین ویروس فوت می کنند، بازهم این شک تشدید می شود که آیا دارو و یا روش های مبارزه با آن شناخته شده است و این یک راز نهفته در رهبری کشورها و شرکت های بین المللی نیست؟

در اوایل ظهور اپیدمی، کرونا باعث متوقف و کند شدن رشد اقتصادی در بسیاری از کشورها شده است. اما این کند شدن و جلوگیری از رشد شتابان مصرف تولیدات سرمایه داری در زمانی که بیشترین رشد را چین و هند دارند یعنی ضربه ای اساسی به اقتصاد آنها وقتی در جدول رشد اقتصادی چین و هند با ۶ تا ۷ در صد در صدر جدول هستند، می توان فهمید سقوط حتی یک درصدی این کشورها در مقایسه با کشورهای فقیری مثل آفریقا چه تاثیر ویرانگری بر آنها داشته است. اما چین با مهار کرونا و هند با سیاست همه گیری اجتماعی نشان دادند که دو راه مختلف را طی کرده اند. که نتایج عکس انسانی ولی نسبتا هماهنگ اقتصادی داشته اند. کشورهای اروپایی و آمریکا هم در این زمینه کمی نزدیک هستند. کشته شدگان نسبتا بالا است و ویروس در سطح فراگیر اجتماعی قرار دارد. با این حال تمام تلاش ها در راستای ادامه کار واحدهای تولیدی سرمایه داری و حفظ توان رقابتی در سطح ملی و جهانی است. جبران عقب ماندگی اقتصادی و تولیدی تقریبا ۹ ماهه کشورها بعلت موج اول کرونا، با شتابی بیشتر از سر گرفته شده است. کشورها با سیاست کج دار و  مریز سعی می کنند جوامع را به تعداد بالای تلافات ناشی از کرونا عادت دهند. آمارها بالا می رود و تبلیغات ضد قرنطینه اجتماعی بصورت های مختلف بالا می گیرد.

 بحران کرونا بحران سیستماتیک سرمایه داری جهانی را تشدید کرده است و فاصله فقر و ثروت با شدتی بیشتر و بیشتر می شوند. در این میان کارگران و کسب و کارهای کوچک بیشترین صدمه را دیده اند. در عین حال کرونا برای بسیاری از شرکت های بین المللی و دولت های امپریالیستی سودهای هنگفتی به بار آورده است. در دور دوم کرونا بر اساس آمارها رشد اقتصاد جهانی مجددا از سر گرفته شده است البته رشد اقتصاد جهانی به مفهوم رفاه برای طبقات فرودست اجتماعی و رفع مشکلات جوامع نیست.

در ایران ظاهرا دولت سیاست های متضادی تا به حال در رابطه با مبارزه علیه کرونا اتخاذ کرده است. در مرحله اول دولت وجود کرونا در ایران را انکار می کرد. در مرحله دوم بعد از گسترش کرونا و عدم امکان پنهان کاری دولت مجبور شد که وجود کرونا و بیماران کرونایی را بپذیرد و در دو مرحله پایتخت و چند کلان شهر را به مدت کوتاه قرنطینه کند. اما با وجود محدود شدن گسترش بیماری ولی دولت سیاست همه گیری اجتماعی را اتخاذ کرد و از آن تاریخ گسترش کرونا و تعداد مرگ و میر ناشی از کرونا بطور دائم سیر صعودی پیموده است. بسیاری از خانواده ها بحران بیماری عزیرانشان را در خانه نظاره می کنند و کسی نیست که به وضع بهداشتی آنها رسیدگی کند. جمهوری اسلامی بصورت متمرکز این ایده ارتجاعی را که "مرگ دست خدا است" را برای توجیه بی لیاقتی و درماندگی خود بجای اتخاذ سیاست های کارشناسی می پراکند. بعلت عدم حضور نیروهای آگاه متشکل در جامعه، این ایده ارتجاعی مانند مسکنی در طبقات فقیر و کناری و روستایی دارای تاثیرات مشخص و ویران کننده ای است. این ایده ها در عین اینکه در طبقات تحصیل کرده بیشتر به مزاح و شوخی گرفته می شود ولی برای مردم مسلمانی که صرفا انگیزه های مذهبی در خود دارند کاملا گول زننده و مانند مواد مخدر آرامبخش و کرخت کننده است.

دولت روحانی اعلام کرده است که هزاران واکسن کرونا خریداری شده است که تعدادی از آنها به دولت جهت استفاده عناصر دولتی تسلیم شده است. در مرحله اول که تعداد بیماران کم بود دولت تا حدی دادن خدمات به بیماران را به عهده گرفته بود ولی بعدا که کرونا گسترش بیشتری پیدا کرد، خرید دارو و حتی ابزار های بیمارستانی بعهده بستگان بیماران انداخته شد. دفترچه های خدمات اجتماعی هم که تقریبا کاربری خود را در زمینه تهیه دارو از دست داده است و اکثر مردم مجبور هستند که خود داروهای مورد احتیاج با قیمت های چند برابر از طریق باندهای مافیایی که بند نافشان به ارگان های امنیتی و نظامی دولت بسته است، بخرند. آمار درگذشتگان این گفته خمینی را که رژیم گذشته قبرستان ها را آباد کردَ در رژیم اسلامی به چندین برابر گسترش داد.

رژیم جمهوری اسلامی مرزهای وقاحت در دروغگویی را شکسته است. رئیس جمهور روحانی حتی ادعای خوبی مقایسه ای اقتصادی ایران و آلمان را دارد.

این فقط ناتوانی رژیم جمهوری اسلامی در زمینه اقتصادی نیست که به فقر گسترده انجامیده است. این رژیم در زمینه دموکراسی، عدالت اجتماعی، حقوق زنان، کارگران و مزدبگیران دون پایه، علوم، موسیقی و آزادی های فردی اجتماعی کاملا سرکوبگرانه عمل کرده و حقوق فردی انسان را به عنوان یک شهروند اجتماعی حتی در حقوق بورژوایی هم به رسمیت نمی شناسد. مبارزه علیه هر مسئله اجتماعی در اولین قدم احتیاج به حمایت های مردمی دارد. منفرد شدن شدید رژیم از طرف توده ها و نقش بشدت سرکوبگرانه اش و تمامی تلاش پزشکان و پرستاران و کادر های درمانی با تمامی فداکاری ها و جانباختگان ناشی از کرونا نشان داد که رژیم منافع مالی خود را برتر از جان انسان ها می داند و حاضر است که با از بین رفتن مردم بیشتری حیات اقتصادی شرکت های بزرگ تامین شود. رژیم در مبارزه علیه کرونا کاملا ناتوان و بی لیاقتی کامل خود را در برابر مردم قرار داد. اما همراه آن به هر انسان معترضی که سیاست های رژیم را مورد انتقاد قرار داد، حمله و آنها را مورد سرکوب فکری و فرهنگی قرار داد. آنها حتی به ورزشکاری که به باز بودن قبر امام رضا و بسته بودن ورزشگاههای بدن سازی اعتراض کرده بود هم رحم نکردند و با ضرب و شتم و زندانی کردن او، پاسخ گفتند. شکست سیاست های رژیم ایران در مقابله با کرونا باعث شده است که رژیم اسلامی مردم را با خرید و یا تهیه واکسن در حالت انتظار نگه دارد. اما مشکل رفع این بیماری که یک مبارزه علمی و سیاسی علیه رژیم اسلامی است، با فریب های دولت اسلامی به سرانجام نخواهد رسید. فقط نیروهای آگاه و متشکل می توانند جواب مشکلات عدیده و مختلف از جمله حل مسئله کرونا که ناشی از سیاست های جمهوری اسلامی بوجود آمده را بدهند. در آنوقت دیگر بختکی در جامعه ایران به نام رژیم جمهوری اسلامی وجود نخواهد داشت

ع.غ

در زمینه مالی ما را یاری دهید

سخنان اسماعیل بخشی در گردهمآئی کارگران هفت تپه

بخشی از برنامه مراسم یادبود رفیق علی صادقی (کاک ابراهیم) در هامبورگ