شنبه, ۰۹ اسفند ۱۳۹۹

از نامه های رسیده

درود رفیق جان

امیدوارم که با تلاش و مبارزه سخت مردم جهان این دوره کرونا را به سلامتی ازش نجات خواهند یافت سرمایه داری از کرونا سود برده چون مردم ایران به خاطر این بیماری امسال خیزش و تظاهرات صورت نگرفت من به این نتیجه رسیدم که حکومت از این اوضاع سود خوبی برده است اما این آخر خط نیست چون در این ایام کمی اوضاع ارام است ولی ارتش بیکاران و گرسنگان خاموش نخواهند نشست به امید آن روز که‌‌کارگران پیروز شوند

 

چه خبر اوضاع کرونا در..... آرام شده؟ در ایران وضعیت کرونا خیلی ناراحت کننده شده امروز یکی از دوستان به من زنگ زده که برادرش که جوان بود به علت بیماری فوت کرد. این حکومت مردم و کشور را رها کرده مردم روزگار بدی در پیش دارن من این پیامها را برایت میفرستم که شما از اوضاع داخل با خبر باشی چون در این شرایط لازم هست ........

درست است مردم ایران در آن زمان فریب خوردند .اسلام به جز دروغ چیزی دیگری ندارد 

رفیق جان‌ مردم از گرسنگی آشغال جمع میکنند من افرادی را سراغ دارم که برای سیر کردن شکم بچه های خود این کار را انجام میدن 

اگر شد مقاله بنویس چون این کار به عنوان یک شغل در آمده، افرادی که از کار اخراج می شوند به این کار که کارتن وپلاستیک جمع میکنند. برای لقمه ای نان اجبارا تن در می دهند.

موفق باشی.

در زمینه مالی ما را یاری دهید

سخنان اسماعیل بخشی در گردهمآئی کارگران هفت تپه

بخشی از برنامه مراسم یادبود رفیق علی صادقی (کاک ابراهیم) در هامبورگ