شنبه, ۲۷ دی ۱۳۹۹
در احترام و یاد ناصر یکی از کارگران آگاه
ناصر یکی از  کارگرن آگاه وپیشرو ،  چپ  قدیمی  است. دردوره جوانی اش بسیار فعال بود و در راه منافع کارگران زحمت زیاد کشید. در آبادان نمونه برجسته در دفاع از حقوق کارگران بشمار می آمد. در شاهین شهر در سننین پیشرفته همچنان با  کانون بازنشستگان خوب کار می کرد. در مراسم خاکسپاری ناصر دوستان  وزندانیان سیاسی همبندش زیاد شرکت کردند.  یادش گرامی باد

در زیر متنی را که در مراسم خوانده شد می بینید.

 اگر انسان در جسم خود فانی است، در عمل تاریخی خود باقی است.

(کارل مارکس)

با نهایت تاثر وغم،  با خبر شدیم که دیروز دوشنبه سوم شهریورماه، کارگر مبارز و دوست عزیز ناصر خاکسار این جهان و جمع دوستان را ترک کردند .

ناصر براستی مصداق این جمله معروف بود که  اگر انسان در جسم خود فانی اما در عمل تاریخی و تاثیرگذاری اش بر زندگی اجتماعی دوران خود باقی ست.

او در عمر مبارزاتی اش با آرمانهای طبقاتی اش زیست و تا زمانی که توان و نیروی جسمی اش اجازه داد در این راه قدم گذاشت و قلم بکار برد.

کینه طبقاتی اش در دفاع از منافع طبقه کارگر و آرمانش برای یک دنیای بهتر با هر تعبیری که خود داشت، نیروی محرکه زندگی اش بود.

 خانه اش همواره محل دیدارها و تجمع و گردهمائی دوستان و مبارزین راه آزادی بود. زندگی شخصی این دوست وفادار تحت تاثیر زندگی سیاسی اش بود. از این جهت خانواده مخصوصا» همسرش هزینه  این نوع زندگی مبارزاتی و پر دغدغه را بدوش کشیدند.

او کارگر ماهر پایپینگ، با کارخانه و پروژه و نفت و آهن و فولاد و سیمان زیست و در ایستادن در سمت نیروی کار در مقابل سرمایه و نمایندگان رنگارنگش، از منافع طبقاتی مزدبگیران دفاع کرد. سازماندهی اعتصابات مکرر برای دستیابی مطالبات کارگران را دوستانش فراموش نخواهند کرد.

 یادش گرامی و راهش پر رهرو باد!

*****************************************************************************************************د

تعدادی از دوستان ناصر به نمایندگی از همه دوستان، رفقا و آشنایانی که نتوانستند حضور داشته باشند همراه با خانواده و بستگان بر آرامگاه رفیقی همراه و صمیمی که عمرش را در راه تغییر وضعیت موجود و برای ساختن جهانی بهتر صرف کرد، گرد آمده ایم تا این افق همچنان پر فروغ بماند.

 دوستانی که چون او باور دارند اگر انسان در جسمش فانی است، اما در تاثیرگذاری اش در زندگی اجتماعی و تاریخی اش باقی خواهد ماند.

یادش برای همیشه گرامی باد!. ناصرهم چون ما میدانست که پرنده گرچه مردنی ست اما پرواز ادامه دارد.

در زمینه مالی ما را یاری دهید

سخنان اسماعیل بخشی در گردهمآئی کارگران هفت تپه

بخشی از برنامه مراسم یادبود رفیق علی صادقی (کاک ابراهیم) در هامبورگ

گفتگوئی با دکتر علی صادقی (کاک ابراهیم) و محمد اشرفی