مروری بر یک قرن سکوت

پس از پیروزی قیام خونین سی تیر و سر کار آمدن مجدد دکتر مصدق، امپریالیست‌های انگلیسی و آمریکائی و نوکران بومی آنها که در حادثه آفرینی سی تیر تیرشان به سنگ  خورده بود، دست از توطئه‌گری بر نداشته و به دست عوامل جیره خوار خود، در جهت بر انداختن دولت دکتر مصدق، نقشه دیگری کشیدند. این بار به دستور شاه، ایادی استعمار و چاقوکشان و مزدوران درباری در صدد کشتن دکتر مصدق برآمدند. مطابق طرح جنایتکارانه‌ای که چیده شده بود، شاه ناگهان تصمیم به 

پیروزی آلترناتیو کارگری ایران در گرو چه عواملی است؟
با گسترش بازهم بیشتر جنبش کارگری بویژه پیوستن کارگران پروژه ای شرکت نفت

و پتروشیمی در وسعتی نسبتا سراسری به اعتصابات، موضوع آلترناتیو کارگری را در فضای سیاسی ایران به گفتمان روز تبدیل کرده است. برای اولین بار صف آرائی طبقاتی روشنی میان دو طبقه اصلی جامعه صرفنظر از ظاهر حجاب و بی حجاب، عمامه و تاج، غربی یا شرقی به چشم می خورد. با اینکه آلترناتیو کارگری بعنوان یک 

مصاحبه رضا شهابی عضو هیات مدیره سندیکای کارگران شرکت واحد
با نشریه دانشجویی(2)“ حیات نو“ دانشگاه علوم پزشکی اصفهان
July 16, 2021
با سلام و عرض تحیت خدمت شما جناب شهابی

بله از آنجا که بخش بسیار بزرگی از دانشجویان امروز، کارگران ماهر فردا خواهند بود، همچنین در شرایط حاکم در کشور قطعا به غیر از تعدادی ناچیز در بین

افغانستان و آموزش ما

هر چقدر شکست مفتضحانه امپریالیسم آمریکا در ویتنام و فرار از فرودگاه سایگون برای حاکمان کاخ سفید غم انگیز و مایه آبروریزی بود، فرار شتابزده‌اشان از کابل باعث خنده‌ی جهانیان شد. در سایگون با پرچم دروغین دموکراسی بدست یک نیروی انقلابی توده‌ای به رهبری حزب کمونیست شکست خوردند و مجبور به فرار شدند. و در کابل به دست نیروی ارتجاعی طالبان که خود بنا به اعتراف هیلاری کلینتون وزیر اسبق خارجه آمریکا برای مبارزه با اتحاد شوروی ساخته بودند، تا این حد سقوط کردند. چگونه می شود

کرونا و درخواست رسیدگی و تامین واکسیناسیون برای همه

دولت و برخی نهادهای مذهبی که از دولت پول‌های هنگفت دریافت می کنند بدون توجه به درخواست‌های مردم مراسم محرم و عاشورا تاسوعا را با تعداد زیادی مردم در برخی مساجد برگزار کردند. این مراسم در شرایط بسته شدن بسیاری از شهرهای بزرگ و کوچک ایران بخاطر شیوع کرونا و ظاهرا رسیدن به " پیک پنجم "  و همزمان است با تعداد جانباختگان کرونا به مرز ۷۰۰ نفر در روز. دولت روحانی با وعده‌های سر خرمن و سر دواندن مردم

ساختارهای قدرت در رژیم اسلامی

به نظر می رسد تیتر این مقاله بایستی این چنین باشد نقش رژیم جمهوری اسلامی در برنامه‌های خامنه ای. در واقع رژیم جمهوری اسلامی رژیمی بشدت توتالیتر با ساختار حکومت مطلقه‌ای است که نقش فرد با کل یک رژیم در ساختارهای قدرت برابر و یا حتی بیشتر است. ساختارهای حکومت های مطلقه با محور قدرت مطلقه مذهبی تحت عنوان ولایت فقیه شکل گرفته است. و سه قوه تعریف شده در قانون اساسی تحت قوانین مذهبی و تحت رهبری ولایت فقیه تعریف شده است. بصورت خلاصه 

"ما کارگران چاره‌ای جز انقلاب نداریم"

 شاهرخ زمانی

شاهرخ زمانی از بنیان گزاران جنبش نوین کارگری برای ایجاد تشکل های مستقل در شهریور نودوچهار به دست دژخیمان رژیم سرمایه‌داری اسلامی ایران در زندان به قتل رسید. مرتجعان حاکم از همان آغاز سلطه، سیاست حذف فیزیکی مخالفان را پیشه خود کردند و اکنون ابراهیم رئیسی را در وفاداریش به این اصل جنایتکارانه پاداش میدهند و به مقام ریاست جمهوری اسلامی می گمارند.

جنگ هفتاد و دو ملت همه را عذر بنه/ چون ندیدند حقیقت ره افسانه زدند!

روشن است که منظور حافظ از ملت  و افسانه  آن معنایی نبوده که ما امروزه بدان‌ها میدهیم  کشتن دو جوان کرد به دست چاقوکشان و پان ترکیست‌های طرفدران رژیم جمهوری اسلامی این تداعی را موجب می شود که نظام سرمایه‌داری حاکم در ایران در آخرین تلاش‌هایش برای نجات از سقوط  در پی دامن زدن به اختلافات قومی و نفاق افکنی میان کرد و ترک است. هر زمان و هر جا که

مصاحبه رضا شهابی عضو هیات مدیره سندیکای کارگران شرکت واحد
با نشریه دانشجویی” حیات نو” دانشگاه علوم پزشکی اصفهان(1)
July 16, 2021
با سلام و عرض تحیت خدمت شما جناب شهابی
ابتدا خودتان را به صورت مختصر معرفی نمایید.
رضا شهابی عضو هیات مدیره سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه

مروری بر یک قرن مبارزه و سرکوب (2)

در اواخر جنبش جنگل بود که  حزب کمونیست ایران که در سال 1920 در نخستین کنگره حزب عدالت ایجاد شده بود، به کار پیگیر و موثری در بین کارگران ایران، همت گماشت. حزب عدالت را کارگران کمونیست ایرانی که در شهر های مختلف روسیه کار میکردند، در فردای انقلاب فوریه سال 1917 روس، تشکیل داده بودند. جعفر پیشه وری از رهبران برجسته حزب کمونیست ایران که بیشتر سرمقاله های نشریه حزبی " حقیقت" اثر قلم او بود، در 

پروژه آمریکا در خاورمیانه و نقش و آینده اروپا !

پروژه هیئت حاکمه آمریکا در پیشبرد عملیات پیشگیرانه نه تنها یک جانبه، بلکه به خاطر اعمال " زور وقیحانه " توسط ژنرالهای راست افراطی ارتش آمریکا در سراسر جهان و به ویژه در خاورمیانه (فلسطین، عراق، افغانستان و...) نمودها و عواقب جنایت کارانه تر و فلاکت بارتری را به وجود آورده است.

این پروژه از تراوشات مغزی جورج دبلیو بوش نیست که در حال حاضر قرار است توسط گروهی تحت نام نئوکانها

دولت بورژوازی و انتخابات

انتخابات ایران و “یک دست شدن جناحی” رژیم توسط اصولگرایان باعث شده است که اصلاح طلبان حکومتی بار دیگر مسئله دموکراسی و تعامل و منافع ملی و..... را به میان بکشند و به نوع دیگری در توجیه شکست و به کجراه بردن افکار طبقات فرودست اجتماعی خود، منافع کل بورژوازی ایران را جلو ببرند. آنها بیشرمانه تزهایی از قبیل” قبول رئیسی یعنی قبول نتایج دموکراسی "،
 وجود “انتخابات” یعنی حضور یک سیستم دموکراتیک " و..... بخاطر متحد ماندن با رژیم در خدمت، سیستم 

همراه توده ها برای تحقق خواست هایشان مبارزه کنیم

امــروز اکثریــت عظیــم مــردم ایــران بــا ایــن نظـام سرمایــه داری جمهــوری اســلامی مخالفنــد، مبارزاتشــان بــر حــق اســت و مــورد پشــتیبانی کلیــه نیروهــای کمونیســتی اســت.

سـی روز از اعتصابـات سراسری بیـش از صـد واحـد صنعتـی نفـت و پتروشـیمی مـی گـذرد ولـی هنـوز رژیـم جمهـوری اسـلامی نـه تنهـا پاسـخی بـه آنهـا نـداده اسـت بلکـه عمـلا بـه مخالفـت بـا جنبـش اعتصابـی برخاسـته

تنها سوسیالیسم است که ایران را نجات خواهد داد

خیزش اعتصابات سراسری کارگری و پشتیبانی نیروهای کارگری و مترقی در سراسر ایران و جهان از آن، بار دیگر پس از چهل و دو سال مبارزه پراکنده ی نمایندگان سیاسی طبقات و اقشار دیگر بورژوازی، با پشتیبانی کشور های خارجی برای تغییر نظام جمهوری اسلامی به نظامی بازهم سرمایه داری، در عمل ثابت می کند که دوران دست بدست شدن قدرت سیاسی، میان جناح ها و اقشار سرمایه داری به پا یان رسیده است. توده های 

افغانستان بعد از اشغال ؟

آمریکا پایگاه بگرام را تخلیه کرد. این تخلیه ظاهرا در ادامه قرارداد دوحه با طالبان افغانستان در جهت تخلیه قوای خارجی از افغانستان در جهت ایجاد پایان دادن به جنگ بیش از دو دهه در افغانستان و شروع مذاکرات صلح بین افغانی انجام گرفت. ولی این تخلیه تنها واقعیتی است که اتفاق افتاده و حقایق پشت پرده آن که بازی بسیار کثیف سیاسی از جانب امپریالیسم آمریکا در جهت به آشوب کشاندن منطقه غرب آسیا و ادامه جنگ داخلی افغانستان هنوز بطور کامل روشن نشده است. آنچه که تا

هویت تاریخی آلترناتیو کارگری ایران

گفتیم آلترناتیو کارگری ایران، دارای هویت تاریخی، ملی، سراسری و انقلابی است و بر طبقه ای ستیز جو و روشنگر تکیه دارد. طبقه ای با افتخار و با درایت که در صد سال گذشته، نقش بنیادی در تحولات و ترقی جامعه ایران در کلیه زمینه ها بعهده داشته است. تاکید کردیم در بحران ساختاری کنونی ایران که نظام سرمایه داری حاکمش درمانده و فرومانده است، توانایی دارد به خواست اکثریت عظیم مردم ایران پاسخی عملی، قابل تحقق دهد. 

برای تغییرات انقلابی در افغانستان به سود اکثریت

نیروهـای مسـلح ناتـو بـه سرکردگـی امپریالیسـم آمریــکا همچــون لشــکر مغــول آمدنــد، کشــتند، سـوزاندند و رفتنـد. آنهـا بـا پرچـم ژنـده حقـوق بــری و دموکراســی، بــا نقــض کلیــه قوانیــن بیــن المللــی خــود سر و سرکــرده گــرا بزرگتریــن خســارت را بــه کارگــران و تــوده هــای وســیع مـردم افغانسـتان وارد کردنـد. طالبـان و القاعـده را دسـتگاه هـای امنیتـی شـان پایـه ریختنـد و ایـن روزهـا بـا فـرار شـبانه زمینـه را بـرای پیـروی آنهـا

درباره هویت آلترناتیو کارگری

آلترناتیو کارگری ایران دارای یک هویت تاریخی، ملی، سراسری و انقلابی است. نامش با طبقه ای ستیز جو، با افتخار و با درایت در صد سال گذشته حک شده و تواناست به خواست اکثریت عظیم مردم ایران امروز پاسخی عملی، قابل تحقق دهد و زمینه را برای ایجاد جامعه ای خالی از ستم و استثمار انسان از انسان، آن آرزوهای دیرینه بشریت، فراهم سازد.

ما در یا داشت های پیشین، در باره آلترناتیو کارگری چند نکته اساسی را یک به یک مورد توجه قرار دادیم. اینجا با 

مروری بریک قرن مبارزه و سرکوب درایران(1)

حسن  جداری تاریخ سیاسی یک قرن گذشته  در ایران، از کودتای سوم اسفند سال1299، آغاز می گردد. د ر این  نوشته کوتاه،  بر تاریخ  مبارزات خونین  خلق های  ایران  در یک قرن  گذشته  و سرکوب  و  بیداد گری های دشمنان آزادی که خیزش  ها و عصیا ن های توده های زحمتکش  به  دنبال  داشته،  نگاهی می افکنیم . تداوم حرکت های آزادی خواهانه  در ایران  در  طول صد سال  گذشته  به روشنی  نشان می دهد که  کارگران و 

تجدید حیات ایده آل سوسیالیست – جان بلامی فاستر
05 اکتبر 2020

این مقاله نسخه اصلاح شده و گسترده ای از یک سخنرانی است که در تاریخ 12 ژوئیه سال 2020 ارائه شد، و در جلسه پایانی (انجمن اصلی) هفتمین مجمع "جنوب – جنوب" در مورد پایداری: تغییر اقلیم، بحران های جهانی و بازسازی جامعه کنفرانس / وبینار، توسط لاو کین چی و سیت تسوی از طریق دانشگاه لینگنان در هنگ کنگ برگزار شد.

یادی از کوبا و شادباشی به فرمانده رائول کاسترو در نود سالگی‌اش

سوم ژوئن 2021 رائول کاسترو نود ساله شد. شصت سال از انقلاب کوبا و پنجاه .پنج سال از اولین باری که به کوبا رفتم گذشت. فیدل کاسترو دیگر در میان ما نیست، کوبایی ها اما همچنان با تحمل سختی های جبران ناپذیری در برابر امپریالیسم آمریکا که در این سالها تلاش کرده نظام سوسیالیستی آنرا براندازد استوار ایستاده اند.

تاریخ وحشتناک شرکتهای غول پیکر دارو سازی (بیگ فارما)

خوانندگان عزیز رنجبر، این مقاله افشا گر شرکتهای غول پیکر داروئی در ایالات متحده و اروپا است که نگارندگان این مقاله، دکتر جیمز انجل و نک دیردن (در سایت تحقیقات جهانی) منابع زیادی را در مقاله شان ذکر کردند که در صورت نیاز می توانید به مقاله مربوطه رجوع کنید.

بررسی مهمی توسط  اکنون عدالت جهان. « چرا ما نباید اجازه دهیم شرکتهای غول پیکر داروئی در کنترل ویروس کووید – ۱۹ به مردم پاسخ گو نباشند »

انتصابات یا نمایش انتخابات در ایران

دوره سیزدهم انتخابات ریاست جمهوری اسلامی در ایران به پایان رسید از بین بیش از500 نفر داوطلب پست ریاست جمهوری شورای نگهبان 7 نفر را دارای صلاحیت دانست و اجازه داد که به بازی انتخاباتی رژیم بپیوندند. بررسی زندگی نامه های این هفت نفر نشان می دهد که تمامی این هفت نفر با سایه و روشن هایی از کادرهای قبلی رژیم در ارگان های مختلف سرکوب نظامی، سیاسی و فرهنگی و اقتصادی علیه اساسا مردم کارگر و 

کنفرانس جی ۷ و گندیدگی سرمایه داری

نشست جی 7 شامل کشورهای بزرگ صنعتی:  آلمان، فرانسه، ایتالیا، انگلستان، آمریکا، ژاپن و کانادا در انگلستان برگزار شد. این نشست که 47 مین نشست بود به صورت سالیانه برگزار می شود و در یک دوره روسیه را هم به عنوان عضو پذیرفته بود. اقتصاد این کشورها بر اساس آمارهای اینترنتی 60 در صد اقتصاد کل جهان را شامل می شود. بعد از این نشست جی 20 است که در سطح بزرگتری برگزار می شود و با قطب بندی های 

پیروزی آلترناتیو کارگری در پرو

پس از جدالی پنجاه ساله از زمانی که چه گورا جان خود را بی دریغ در مبارزه ای نا برابر برای انقلابی بسود کارگران و زحمتکشان فدا کرد بیش از نیم قرن میگذرد. سرمایه داران دست اندر دست سرمایه جهانی توانستند با سرکوب نیروهای چپ انقلابی و کلیه متحدان آنها چندین دهه به چپاول و غارت خود ادامه دهند. اما بحران ساختاری سرمایه جهانی ، هرج و مرج غیر قابل وصف سیاسی در کشور امپریالیستی ایالت متحده آمریکا، ناتوانی کامل دولت های راست در آمریکای جنوبی بویژه

پیروزی آلترناتیو کارگری در پرو

پس از جدالی پنجاه ساله از زمانی که چه گورا جان خود را بی دریغ در مبارزه ای نا برابر برای انقلابی بسود کارگران و زحمتکشان فدا کرد بیش از نیم قرن میگذرد. سرمایه داران دست اندر دست سرمایه جهانی توانستند با سرکوب نیروهای چپ انقلابی و کلیه متحدان آنها چندین دهه به چپاول و غارت خود ادامه دهند. اما بحران ساختاری سرمایه جهانی ، هرج و مرج غیر قابل وصف سیاسی در کشور امپریالیستی ایالت متحده آمریکا، ناتوانی کامل دولت های راست در آمریکای جنوبی بویژه

نه به انتصابات ریاست جمهوری اسلامی

28 خرداد امسال جمهوری اسلامی نمایشی از دروغ و فریب را در ادامه انتصابات گذشته تحت عنوان انتخابات ریاست جمهوری براه انداخته است. این بار بعلت نفرت عمومی جامعه از کل سیستم اجتماعی و ساختارها، سیاست ها، عناصر و نهادها، عملکردها و برنامه ریزی های رژیم، فضای بشدت اعتراضی به این نمایش در جامعه شکل گرفته و گسترش یافته. تجربه انتخاباتی تا کنونی نشان داده است که در رژیم های سرمایه داری، 

پیروزی بزرگ آلترناتیو کارگری در پرو

پس از جدالی پنجاساله  از زمانی که چه گورا جان خود را بی دریغ در یک مبارزه ای نا برابر برای انقلابی بسود کارگران وزحتکشان فدا کرد بیش از نیم قرن میگذرد. سرمایه داران دست اندر دست سرمایه جهانی توانستند با سرکوب نیروهای چپ انقلابی وکلیه متحدان آنها چندین دهه به چپاول وغارت خود ادامه دهند. اما بحران ساختاری سرمایه جهانی ، هرج ومرج غیر قابل وصف سیاسی در کشور امپریالیستی  ایالت متحده آمریکا

مقاومت خلق فلسطین برحق است.

مرتجعان جهان بویژه ترامپ  رئیس جمهور دست راستی و نژاد پرست سابق آمریکا و نتنیاهو نخست وزیر صهیونیست و رهبران ارتجاعی کشورهای عربی چنین تصور واهی در میان خود پراکندند که موضوع فلسطین تمام شده است و خلق فلسطین برای همیشه به زانو در آمده است. رهبران ارتجاعی خودگردان فلسطین و گروه اسلامی حماس هم سازشگران این وضع شدند و در این سال ها با چندر غازی که کشور های عربی و ایران جلو آنها پرت می کردند با تکیه به یک قشر

دولت پنهان جهانی:
 ویروس کووید-۱۹ جهان نوینی را می سازد

« جهانی غرق روان پریشی که دیوانگان در آن حاکمند. –ترجمه و اقتباس از مقاله فیلیپ ک. دک (عطار گفت)

*******************************
خوب یا بد، این ویروس کووید -۱۹ شیوه زندگی ما را بسرعت دارد تغییر میدهد و بازهم بیشتر دولت آمریکا در ارتباطات پنهانی با انحصارات بزرگ جهانی و پاره ای از دیگر کشورها از فرصت استفاده کرده و در پی ایجاد به اصطلاح نظم نوینی هستند.

شفافیت سیاسی و تمرکز نیروی مبارز!

هر اندازه که مبارزه ی طبقاتی حاد تر شده و گسترش یابد، علی القاعده شفافیت سیاسی نیروهای مبارز و انقلابی بیشتر شده، شعارهای آنان دقیق تر گشته و سردرگمی در میان نیروهای بینابینی و ارتجاعی افزایش می یابد. این امر بخصوص زمانی که مردم از رهبری سیاسی آگاه، پیشرو، مبارز و در صحنه عمل برخوردار باشند خود را به عیان نشان می دهد. رشد مبارزه مسلحانه مردم نپال تحت رهبری حزب کمونیست آن کشور 

سخنان اسماعیل بخشی در گردهمآئی کارگران هفت تپه

بخشی از برنامه مراسم یادبود رفیق علی صادقی (کاک ابراهیم) در هامبورگ