گرسنگی اهرم سیاسی

اخیرا رئیس کمیسیون برنامه و بودجه اظهار داشت که در ایران ۲۰ میلیون نفر زیر خط فقر زندگی می کنند و گرسنه هستند. برای خوانندگانی که موضوعات اجتماعی را و بویژه وضع معیشتی و زندگی مردم را دنبال می کنند. بخوبی می دانند مفهوم ۲۰ میلیون گرسنه از یک کشور ۸۵ میلیونی به زبان دیگر یک چهارم جمعیت به درجات اقتصادی بسیار پائین تر از خط فقر سقوط کرده اند، یعنی یک فلاکت اقتصادی و درمانده. در عین حال در این روزها ما با صحنه های دردناکی در شهرها و

برای ایرانی سوسیالیستی و متکی به خود مبارزه کنیم

سخنا ن ترامپ و بایدن در کارزار انتخاباتی درباره ایران از لحاظ استراتژیکی و هدف نهایی تفاوت های اساسی ندارند آنچه تفاوت هست در تاکتیک و چگونگی رسیدن به هدف می باشد. هر دو آنها همراه با متحد اصلی شان در منطقه خاورمیانه نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل نه در پی براندازی نظام سرمایه داری اسلامی در ایران بلکه در پی تغییر سیاست های استراتژیک ایران و آوردن ایران در چارچوب راهبردی کل استراتژی

نقش منصور حکمت در جنبش کمونیستی(11)

بحث چپ‌ها با شما این است که کسب دولت پرولتاریا بدون حضور پرولتاریا برای “پرولتاریا“ غیر ممکن است. غیر از تلاش پرولتاریای متشکل و آگاه در جهت کسب قدرت، هر حزب و سازمانی به قدرت دست یابد، حتما نماینده بورژوا زیست. حکمت خیلی روشن می‌‌گوید که حزب کمونیست کارگری باید قدرت سیاسی را بگیرد:

“اولين نکته‌اى که من ميخواهم بگويم و شايد کفر آلود

روز جهانی علیه اعدام است

دهم اکتبر روز جهانی علیه اعدام است.  نظام جمهوری اسلامی یکی از قهارترین نظام های جهان در بکار بردن این شیوه آدمکشی است که  مجازات اعدام را از همان آغاز حکومتش بکار گرفته است. امروز در ایران موج عظیمی از مردم آزادیخواه ایران علیه اعدام بپا خاسته اند و در محکوم کردن اعدام نوید افکاری تشکلهای مستقل کارگری با بیانی راستین ضمن محکوم کردن نظام در اعدام نوید افکاری به پشتیبانی از جنبش  ممنوعیت اعدام برخاسته  است.

خشونت جنسی علیه زنان

روز ۲۵ نوامبر روز  علیه خشونت جنسی بر زنان است. خشونتی که یکی از کهن ترین نوع خشونت های انسانی  علیه زنان است که با شکل گیری جوامع طبقاتی شکل سیستماتیک پیدا کرد. امروزه محققین و روانشناسان در سطح جهانی ۴ نوع خشونت علیه زنان را بر می شمارند که عبارتند از فیزیکی، روانی، اقتصادی و جنسی است. اگر در گذشته خشونت در جوامع نیمه حیوانی- انسانی شکلی از تنازع بقا بود، در پیدایش تقسیم کار اجتماعی و متعاقبا بهره کشی و ستمگری، زنان بیشترین فرودستی

از نامه های رسیده

درود رفیق جان

امیدوارم که با تلاش و مبارزه سخت مردم جهان این دوره کرونا را به سلامتی ازش نجات خواهند یافت سرمایه داری از کرونا سود برده چون مردم ایران به خاطر این بیماری امسال خیزش و تظاهرات صورت نگرفت من به این نتیجه رسیدم که حکومت از این اوضاع سود خوبی برده است اما این آخر خط نیست چون در این ایام کمی اوضاع ارام است ولی ارتش بیکاران و گرسنگان خاموش نخواهند نشست به امید آن روز که‌‌کارگران پیروز شوند

اپوزیسیون بورژوایی رژیم

مدتی است که بطور جدی هم رژیم جمهوری اسلامی و هم اپوزیسیون بورژوایی درونی و بیرونی آن به وخامت اوضاع اجتماعی پی برده اند و برای برون رفت از این بحران و جلوگیری از یک انقلاب اجتماعی راه حل های مختلفی را در نظر گرفته اند. از جمله این نیروهای اپوزیسیون اصلاح طلبان داخلی و در خارج مجاهدین و سلطنت طلبان و کنگره ملیت های ایران و.... هستند. 

از این دو دسته اپوزیسیون داخلی و خارجی رژیم، اصلاح طلبان بیش از آنکه به

تروریسم زائیده ی میلیتاریسم است!

(ع. بینالودی) دکتر علی صادقی شهریور ۱۳۸۰

مقدمه: رویداد ۱۱ سپتامبر ۲۰۰۱ و حمله ی انتحاری دو هواپیمای مسافربری به آسمان خراش - مرکز تجارت جهانی- در نیویورک که طی آن هزاران نفر انسان بی گناه کُشته یا مفقود الاثر شده اند، هراس و وحشت فوق العاده ای را نه تنها در شهر نیویورک بلکه در سراسر آمریکا بوجود آورده و چشم جهانیان را نگران از عکس العمل آمریکا و نظام جهانی سرمایه در قبال این واقعه‌ی

شجریان و مسئله هنرمندان

عملکرد دستگاه امنیتی ایران در جلوگیری از برگزاری مراسم خاک سپاری شجریان نشانی از ترس و وحشت رژیم از خیزش توده های مردم علیه رژیم سرکوبگر درمانده حاکم بود. در تاریخ کشور ما بارها دیکتاتور ها تلاش کرده اند تا از بزرگداشت شخصیت های مردمی و مخالفان خود جلو گیرند. دکتر تقی ارانی را در زندان دوره رضا شاه مخفیانه کشتند و شرایط سرکوب آنقدر شدید بود که مراسم یاد بود او را کارگران و رفقایش و خانواده‌ش در خفا گرفتند. اما پیروزی بر فاشیسم و

پیام اسماعیل بخشی

کارگران و فعالین مستقل کارگری هفت تپه و درس شرافت و آزادگی

در سیستم "سرمایه داری و رانت و اختلاس"، صحبت از حقوق بشر، حقوق شهروندی و حقوق کارگری، شوخیِ ای بیش نیست. اگر به زندگی و سرنوشت هزاران کنشگرِ عرصه های مختلف در کشور نگاهی بیندازید، رنج و مشقت «معیشتی امنیتی» که پس از فعالیت شان به صورت سیستماتیک به آنها و خانواده شان تحمیل شده است را خواهید دید و بر این مدعای من صحه می‌گذارید.

گزارش دو آکسیون
رفقای عزیز!

گزارش اول

در تاریخ  17.6.2020 در هامبورگ آلمان اکسیونی جهت دفاع از زندانیان سیاسی و خواست آزادی همه آنها برگزار شد.  در این آکسیون سازمان‌های مختلفی از قبیل YDG، ATIF، MLPD، ICOR، YENDI KADIN شرکت کرده بودند که از طرف بعضی سازمان‌های دیگر پشتیبانی شدند. به علت شرایط کرونا و تحمیل شده از جانب دولت، این آکسیون نمی‌توانست خیلی گسترده

اوضاع کنونی و وظایف کمونیست‌ها

جهان پراز هرج ومرج است ودر تلاطمی عظیم برای زایشی نوین. این دو جانب تضاد همچنان سیمای جهان کنونی را شکل میدهند. یک جانب از بحران ساختاری سرمایه داری، رقابت ها انحصارات مالی و تلاش مرگ وزندگی امپریالیسم آمریکا برای ادامه ی سرکردگی مایه می گیرد و جانب دیگر از خیزش استثمارشدگان، تهیدستان و ستمدیدگان جهان جان می گیرد وهرروز بر وسعت و عمق آن افزوده می شود. بروز ویروس واگیر

با نفی گرایی و سیاهکاری ضد کمونیستی مبارزه کنیم

پس سی سا ل مردم آلمان شرقی می گویند ماهنوز تابع درجه دو در آلمان هستیم و جامعه ی قبلی ما دارای امتیازاتی بود که سرمایه داری آنرا پایمال کرد. به بخش هایی از گزارش دویچه وله فارسی در زیر توجه کنید :
"یک بررسی مطالعاتی ۳۰ سال پس از وحدت آلمان شرقی و غربی به نظرات مردم شرق و غرب این کشور در مورد این رویداد تاریخی پرداخته است. 
نتایج این بررسی که روز دوشنبه ۱۷ شهریور

نقش منصور حکمت در جنبش کمونیستی (10)
ولی منصور حکمت می‌‌خواهد به دست بگیرد. ولی چگونه؟ او نمی‌خواهد با معیار و فعالیت مارکسیستی قدرت سیاسی را به دست آورد، آموزگار او مارکس و لنین نیستند، ایده آل او کاسترو است. فیدل کاسترو:
“راستى به یک معنى من به آدم‌هایى مثل کاسترو و جریان کاسترو در کوبا غبطه می‌‌خورم. این‌ها آمدند، ٣٠ سال ٢٠ سال سر کار بودند بهداشت آوردند، مسکن آوردند، خیابان‌ها را تمیز کردند، گفتند حق ندارید

باز نشانی جهانی – قطع شده. «دولت پنهان»

تصور کنید، شما در دنیائی زندگی می کنید که به شما گفته می شود دمکراسی است – و حتی ممکن است آن را باور کنید – اما در حقیقت زندگی و سرنوشت شما در دست مشتی اولیگارشی فوق العاده غنی، فوق العاده قدرتمند و فوق العاده غیر انسانی و وحشی است. ممکن است آنها را دولت پنهان یا بطور ساده جانور بنامند یا هر چیز دیگری مبهم یا غیر قابل ردیابی – مهم نیست. آنها کمتر از یک ده هزار م در صد هستند.

پاسخی به رفقای آذرخش

نوشته زیر پاسخی است به پرسشنامه ای که سایت آذرخش برای یکی از رفقا ی شرکت کننده ارسال کرده بود. به ابتکا ر او یک گروه کوچک ۸ نفره طی مطالعه و بررسی و تبادل نظر، نتایج کار خود را بصورت گزارشی با امضای جمعی از فعالین کمونیست در تاریخ ۱۳ ژانویه ۲۰۱۹ برای سایت آذرخش ارسال کرد.

 به رفقای آذرخش
با درود به رفقای عزیز! ما سند ارسالی شما رفقا را فردی وجمعی مورد بررسی قرار دادیم.

طبقه کارگر روسیه، لنین و انقلاب اکتبر
انقلاب اکتبر که  همچون توفان و زلزله ای دنیای سرمایه داری را تکان داد و نوید دنیای آزاد و عادلانه ای را برای کارگران و زحمتکشان و  مردم ستمدیده سرتاسر جهان به ارمغان آورد. تاثیرات انقلاب اکتبر ۱۹۱۷ که در آن پرولتاریای روسیه در یکی از پهناورترین کشورهای بزرگ سرمایه داری به قدرت رسیده، در حیطه روسیه نماند و اکثر جوامع بشری با الهام از این انقلاب دست به انقلابات برای تغییر جوامع خود زدند.

انتخابات در رژیم های سرمایەداری

دو انتخاب در چند ماه آینده در ایران و جهان برگزار می شود که تاثیراتی بر رژیم و مردم در ایران به اشکال مختلف خواهد گذاشت. یکی انتخابات آمریکا بعد از تظاهرات میلیونی ضد نژاد پرستی بین حزب دمکرات و جمهوری خواهان و دیگری انتخابات ریاست جمهوری در ایران بین اصول گرایان و اصلاح طلبان حکومتی می باشد.

انتخابات آمریکا در دوماه آینده و انتخابات ایران در سال آینده خواهد بود. هر دوی آنها از شباهت های

دهه شصت و تابستان ۶۷ نشانی ازمقاومت و مبارزه تا آخر

مبارزه میان حزب رنجبران ایران و نظام جمهوری اسلامی،مبارزه مرگ وزندگی است چون هنوز چند روزی از استقرار حکومت نگذشته بود که متینگ سازمان انقلابی را دراسفند 57 در سنگلج تهران، مشتی اوباشان حزب الهی بهم زدند وعده ای ازرفقای ما را دستگیر وزندانی کردند.آغازی که هر روز که گذشت معلوم شد برای سرکوب کمونیستها به بورژوازی داخلی و بین المللی بویژه امپریالیسم آمریکا تعهد داده بودند.

گامی دیگر برای کسب نان،کار،آزادی و حکومت شورایی

حزب رنجبران ایران از بیانیه کارگران قویا پشتیبانی می کند، خود را جدا از این جنبش عظیم تود ه های استثمار شده و ستمدیده نمی داند و براین باور است که تنها راه نجات ایران از این بحران اجتماعی وسیاسی که طی چهل سال دیکتاتوری فاشیستی سرمایه و سیاست نئولیبرالیستی امپریالیستی بوجود آمده است توسط کارگران که استخوابندی جامعه را تشکیل میدهند، تحقق پذیر است. آنها قادرند اکثریت عظیم مردم ایران را برای

آزادی بدون قید و شرط زندانیان سیاسی

نسرین ستوده طی نامه ای از زندان اوین ضمن تشریح وضع ناعدالتی های موجود در برخورد به زندانیان عقیدتی وسیاسی می نویسد " با بی‌جواب ماندن کلیه مکاتبات و با درخواست آزادی زندانیان سیاسی، دست به اعتصاب غذا می زنم او بنا بر حرفه حقوقی خود و سال ها تجربه مستقیم زندان با موشکافی دقیق به وضع زندان ها و رفتار با زندانیان برخورد کرده است . او به درستی تاکید دارد بی عدالتی و بی قانونی حاکمیت دارد. ما ضمن تاکید بر

درک اکونومیستی یا سیاسی جهانخواری

رفیق استفن انگل درتدارک کنگره حزب ام.ال.پ.د. مشخصات زیر را در به وجود آمدن امپریالیستهای جدید براساس بررسی در حزب ام.ال.پ.د طی مصاحبه ای به میان کشیده است:

۱- «تبدیل کشورهای سابق نواستعماری وابسته به کشورهای جدید امپریالیستی... درچارچوب سازماندهی تولید بین المللی. بدون چنین ارزیابی نمی توان مراكز متعدد جنگ مانند عراق، سوریه، بحران زیست محیطی

دروغ های ترامپ را فراموش کنید
دروغ های ترامپ را فراموش کنید، به وضعیت اقتصادی واقعی این کشور توجه کنید، هیچ چیز عاید کارگر زحمتکش نشده است
توسط رابرت رایج، ششم فوریه ۲۰۲۰
در صورت اجرای کامل ، کاهش مالیات سال ۲۰۱۷ منجر به افزایش مالیات برای بیشتر خانوارهای ۸۰ درصد پایین خواهد شد.
من قصد ندارم در مورد پیام دروغ های ترامپ در اعلام ادعا های وی اظهار نظر کنم، اما گفتار او آنقدر بزرگ بود – مخصوصا در مورد اقتصاد – که احساس

در مفهوم گشایش اقتصادی

دولت تدبیر و امید روحانی مدتهاست که وعده گشایش اقتصادی را به تکیه کلام خود بصورت های موردی و بی مورد تکرار می کند. او که در موقع انتخابات از سال ۱۳۹۲ از ارزانی و رفع بیکاری و غیره با کلید حل مشکلات آمده بود؛ در طی دو دوره ریاست جمهوری نه تنها نتوانسته به مشکلات جواب دهد بلکه آنها را در ابعاد گسترده تری تشدید کرده است و فقر و فساد را در بالاترین رده های قدرت از برادرش تا غیره گسترش داده است و باندهای مافیایی قدرت را در یک تور تنیده

نقش منصور حکمت در جنبش کمونیستی(9)
همان طور که نشان داده شد، منصور حکمت گام به گام از مارکس و لنین و دستاوردهای آن‌‌ها فاصله گرفت، به هومانیسم و عرفان، برکلی‌گرائی و ماخیسم و نژاد باوری، گروید.
ولی واقعییات سرسخت‌اند.
مبارزه طبقاتی، مبارزات ملی، وجود امپریالیسم، وجود عینی پرولتاریای جهانی و...، منصور حکمت را به پذیرش وجود عینی مسأله ملی مجبور می‌‌کند: «ما موظفیم وجود ابژکتیو یک مسأله ملی در جامعه [را] که مردم به طور

نگاهی به اوضاع اقتصادی جهان

بر مبنای قوانین پنجگانه‌ی امپریالیسم که لنین با به کارگیری قانون  سه وجهی سرمایه (انباشت، مرکز گرائی و تمایل به بین‌المللی شدن)، کشف نمود، تحولاتی در سازمان تولید سرمایه‌داری بین‌المللی از سال‌های ۷۰ تا ۹۰ قرن گذشته به وقوع پیوست که ناشی از آن، امروزه ۵۰۰ ابر کنسرن بین‌المللی حاکمین واقعی مالی جهان گشته‌اند. درآمد سال ۲۰۱۸ مجموعه این کنسرن‌ها ۷۱ هزار میلیادر دلار بوده است. از این مجموعه، ۱۰ بانک بزرگ جهانی با سرمایه  ۲۵۷۰۳٫۳۲ میلیارد دلار در رأس قرار دارد که

در احترام و یاد ناصر یکی از کارگران آگاه
ناصر یکی از  کارگرن آگاه وپیشرو ،  چپ  قدیمی  است. دردوره جوانی اش بسیار فعال بود و در راه منافع کارگران زحمت زیاد کشید. در آبادان نمونه برجسته در دفاع از حقوق کارگران بشمار می آمد. در شاهین شهر در سننین پیشرفته همچنان با  کانون بازنشستگان خوب کار می کرد. در مراسم خاکسپاری ناصر دوستان  وزندانیان سیاسی همبندش زیاد شرکت کردند.  یادش گرامی باد

در زیر متنی را که در مراسم خوانده شد می بینید.

به یاد مقاومت جانباختگان دهه شصت

در تاریخ مبارزه علیه رژیم سرمایه داری جمهوری اسلامی دهه ی شصت یکی از دوران پر شور مقاومت ومبارزه تا به آخر از سوی کمونیستها ونیروهای دیگر سیاسی است و درست بدین دلیل یکی از جنایتکارترین دوران خفت بار نظام خمینی است که هیچگاه بشریت مترقی جهان آنرا فراموش نخواهد کرد.

مرتجعان سیه دل ضد تمدن و آزادی چنان می پنداشتند که با شکنجه و کشتن بهترین فرزندان سرزمین ما ریشه

انفجار لبنان پی آمد تشدید تضادها

انفجار لبنان، تضادها تشدید می شود

روز پنجشنبه انفجار مهیبی در بخش شرقی بیروت که عمدتا توسط حزب الله لبنان کنترل می شود، باعث کشته شدن ۱۵۴ نفر تا روز جمعه و ۵ هزار نفر زخمی شده است. کارشناسان نظامی قدرت انفجاری را معادل یک سوم بمب اتمی که بر سر هیروشیما در جنگ دوم جهانی ریخته شد، ارزیابی می کنند. خبرهای ضد و نقیضی هم در فضای اینترنتی پخش شده است، از جمله حمله

به یاد شاهرخ زمانی

در پنجمین سالگرد رفیق شاهرخ زمانی که جان خود را بی دریغ در راه طبقه کارگر فدا کرد یاد او را زنده نگهداریم، از پراتیگ مبارزاتی او بیاموزیم و نسل جوان ومبارزکارگری را به خواندن آثار اوتشویق نمائیم. 

شاهرخ زمانی نمونه ی نسل جوان جنبش کارگری است که توانست بر اصل اساسی ماتریالیسم- دیالکتیک و تاریخی پافشاری کند، با جمعبندی عمیق و همه جانبه از گذشته جنبش کمونیستی و کارگری برای انتقال و پیوند آموزش های آن با جنبش جاری، در شرایط دیکتاتوری سخت

با تمام نیرو به پشتیبانی از اعتصابات کارگران هفت تپه، پالایشگاه نفت و پترو شیمی بر خیزیم   

پنجاه روز از اعتصاب وتظاهرات کارگران هفت تپه می گذرد،  رژیم جمهوری اسلامی همچنان با بی اعتنایی به خواست های به حق، مشخص و همگانی اکثریت عظیم کارگران هفت تپه برخورد می کند. گسترش اعتصابات در بخش های نفت، گاز و پتروشیمی -  کارگران و کارکنان مناطق اقتصادی به طور همزمان در بخش های

سخنان اسماعیل بخشی در گردهمآئی کارگران هفت تپه

بخشی از برنامه مراسم یادبود رفیق علی صادقی (کاک ابراهیم) در هامبورگ

گفتگوئی با دکتر علی صادقی (کاک ابراهیم) و محمد اشرفی