به یاد رفیق عزیز، ایرج کشکولی

رفیق ایرج کشکولی پس از یک زندگی طولانی مبارزاتی ما را وداع کرد. او از پیشتازان جنبش نوین کمونیستی و انسانی پای در عمل بود. همراه بهمن قشقایی وعطا کشکولی با پشتبانی بی دریغ زنده یاد خسروقشقایی دوست تما م عمری سازمان انقلابی ایران، دراوایل دهه‌ی چهل شمسی در جنبش مسلحانه جنوب شرکت کرد. از طرف سازمان پس از شکست این جنبش برای تمرین نظامی به کوبا رفت وجزء کادر های داوطلبی بود که برای پیوستن به جنبش مسلحانه کمیته انقلابی حزب دمکرات کردستان تحت رهبری اسماعیل شریف زاده و مال آوره به کردستان رفت، به قول زنده یاد جلال طالبانی، کرد شد و تا آخر عمر پیوندی نا گسستنی با مبارزات رهائیبخش خلق کرد داشت. او تا آستانه انقلاب مسئول پر شور سازمان انقلابی ایران در منطقه نوار یعنی کشور های مرزی ایران بود. تحت هدایت او سازمان توانست برای مدت طولانی به کار در میان کارگران مهاجر بپردازد. پس از ایجاد حزب رنجبران ایران از طرف کمیته مرکزی به عضویت دفتر سیاسی حزب رنجبران انتخاب شد. او با حفظ این مسئولیت در جنگ مقاومت ایل قشقایی به رهبری خسرو قشقایی با تشکیل گردان مسلح مستقل حزب رنجبران ایران موازی با اردوی ایل شرکت کرد و نقش تاریخی این گردان سرخ انقلابی همچنان زبانزد توده های مردم فارس است. طبق گزارش های رفقای ما که درآخرین درگیری ها با سپاه پاسدران شرکت داشتند، بیش از صد نفر از نیروهای تجاوز گر به هلاکت رسیدند. نیروی مسلح حزب در عقب نشینی منظم بدون هیچگونه تلفاتی همه نیروهای خود را حفظ کرد. او پس از تهاجم همه جانبه رژیم بنا به رهنمود حزب، به کردستان منتقل شد . طبق خواست خودش هنگامی که فعالیت در کردستان بر اثر وجود گرایش های سکتاریستی مسلط ثمره ای ببار نمی آورد به فرانسه رفت. یادش گرامی باد.
حزب رنجبران ایران