تسلیت و همدردی به مردم صدمه دیده

سیل های ناشی از بارندگی شدید چندین استان شمالی و خراسان ، شیراز و….را در بر گرفته و انتظار بارانهای بیشتری هم می رود .از سالها قبل کارشناسان  محیط زیست و متخصصین چندین بار به رژیم جمهوری اسلامی در رابطه با از بین بردن راههای سیل رو و تبدیل آنها به محل سکونت و محیط های بسته در شهرها هشدار داده بودند. بعلت بی توجهی، فساد ، دزدی ، سود اندوزی بی حد حاکمین و شرکت های ساختمان سازی و راه سازی باران های اخیر بعلت گرفتگی مسیر های سیل با گسترش به طرف خانه ها و محیط های زندگی باعث خرابی های گسترده خانه های و از بین رفتن زمین های کشاورزی ، مسیرهای اسفالته و وسایل تردد و کشته شدن دهها تن از مردم شده است . علاوه بر آن تعلل در ارسال کمک ها  و عدم رسیدگی دولت به شرایط اضطراری به افزایش ویرانی ها و تلفات انسانی دامن زده است.اما کمک های بی دریغ و همیاری مردم به سیل زده گان همچون بلایای طبیعی گذشته ادامه دارد و یکی از کارهای حاکمین جلوگیری از این کمک های مردمی ممانعت از حضور فعالین اجتماعی در این کمک هاست . حزب رنجبران ایران به همه بازماندگان افرد از دست رفته تسلیت می گوید و از همه دوستداران و رفقا در هر جا که هستند می خواهد به کمک به سیل زدگان اخیر برخیزند.

حزب رنجبران ایران

۱۰ فروردین ۱۳۹۸

اعلامیه و اطلاعیه‌ها