دوشنبه, ۲۰ مرداد ۱۳۹۹

عبور از ۹۸

اسماعیل بخشی

سال ۹۸ بدترین و غم‌انگیز‌ترین سالی بود که در سی و چند سال عمرم از سر گذراندم، سال به بن بست رسیدن بود و پنجه به دیوار کشیدن، سالی پر از درد و رنج و مصیبت برای مردم، سال بی تدبیری و تزویز، سال دروغ دروغ دروغ.... سال نکبتی که در آخرین ساعاتش هم هر لحظه دارد قربانی می‌گیرد. در این لحظه‌های اندوهبار وقتی یاد سیل و کشته‌های ابان ماه و هواپیما و جولان مرگبار کرونا ویروس و داغداران می‌افتم،

استفاده از واژه‌ی «تبریک» برای آمدن سال نو کمرم را خم می‌کند، اما ما محکوم به امیدوار زیستن هستیم، امید داشته باشیم که از این رنج‌ها عبور خواهیم کرد. آرزویم در آغاز سال نو، اول سلامتی‌ست برای همه مردم و دوم آرزو می‌کنم سال جدید سالی در جهت حرکت به سمت شادی، آزادی و خوب شدن حال مردم باشد.

در آخر، در آخرین ساعات سال یاد می‌کنم از کسانی که نه به خاطر «خوردن حق مردم»، که بخاطر «سخن گفتن از حق مردم» در زندان ظلم هستند و حتی به خاطر در امان بودن از بیماری کرونا هم به آنها مرخصی ندادند و عزیزانشان دلتنگ و نگران شان. به امید آزادی همه حق گویان و حق خواهان در بند...

۲۹ اسفند ۹۸

در زمینه مالی ما را یاری دهید

سخنان اسماعیل بخشی در گردهمآئی کارگران هفت تپه

بخشی از برنامه مراسم یادبود رفیق علی صادقی (کاک ابراهیم) در هامبورگ

گفتگوئی با دکتر علی صادقی (کاک ابراهیم) و محمد اشرفی