دوشنبه, ۲۰ مرداد ۱۳۹۹
نامه‌ی آرش گنجی به اشتفان انگل (فارسی)

اشتفان عزیز!

پس از دو هفته که از آزادی من می گذرد حالا احساس بهتری در نوشتن برای تو دارم. به مجرد آن که از زندان اوین آمدم بیرون از سوی دوستان با خبر شدم که اشتفان انگل به حمایت از من برخاسته و نامه ای خشم آلود برای دبیر کل سازمان ملل متحد نوشته است. وقتی این خبر را شنیدم قلبِ از پا درآمده ام سرشار از شوق شد و از این که رفیق نادیده ام از آن گوشه ی دنیا

در اندیشه‌ی من بوده و بهترین تلاش خود را برای آزادی ام کرده است، بسیار دلگرم شدم. 

شما و کار بزرگی که سایر رفقا پیش می برید همواره یکی از فکرهای من در زندان اوین بود. هر بار موقع بازجویی، بازجویان از من درباره ی حزب مارکسیست-لنینیست آلمان و آثار شما که از سوی من به فارسی ترجمه شده پرس و جو می کردند. آن جا بود که دریافتم در حال انجام چه کار بزرگی هستیم و این آثار به چه نحو از نقطه نظر سیاسی تأثیرگذارند. با تمام قلب خود شادمانم که سال ها پیش حزب مارکسیست-لنینیست آلمان را شناختم و حالا به خود می بالم که، به رغم تمام دشواری ها مترجم آثار شما هستم و این اندیشه های علمی سترگ را برای جنبش طبقه ی کارگر ایران گسترش می دهم. 

شما می دانید اتهام اصلی من عضویت و همکاری در حزب کارگران کوردستان (پ.ک.ک) است فقط به این خاطر که کتابی در حمایت از روژاوا به رشته ی تحریر درآوردم و از روژاوا حمایت تئوریک کردم و در روز هماهنگ شده ی بین المللی همراه با دیگران در خیابان در برابر سفارت ترکیه دست به اعتراض زدم! بی تردید تلاش شما و دیگر رفقا در آزادی من از اهمیت بزرگی برخوردار بود. 

اشتفان عزیز، سراپا امیدوارم روزی تو را از نزدیک ببینم گرچه فکر نمی کنم آن روز نزدیک باشد. هنوز حکم من نیامده و وکلایم تصور می کنند حکم سنگینی همراه با سال ها زندان در انتظارم باشد. 

اما به تو این اطمینان را می دهم که در تعهد من به پخش آثار تئوریک حزبتان به زبان فارسی کمترین خللی وارد نشده است. 

بار دیگر از حمایت صادقانه ات تشکر می کنم. 

برای تو و حزب مارکسیست-لنینیست آلمان بیشترین موفقیت ها را آرزو دارم!

به سوی سوسیالیسم راستین! 

آرش تو

آرش گنجی – ٤ فوریه ی ٢٠٢٠

 

در زمینه مالی ما را یاری دهید

سخنان اسماعیل بخشی در گردهمآئی کارگران هفت تپه

بخشی از برنامه مراسم یادبود رفیق علی صادقی (کاک ابراهیم) در هامبورگ

گفتگوئی با دکتر علی صادقی (کاک ابراهیم) و محمد اشرفی