دوشنبه, ۲۰ مرداد ۱۳۹۹

گسترش ویروس کرونا

در چند دهه گذشته هر چندگاهی، خبر از گسترش یک نوع بیماری ناشناخته بصورتی سریع و فراگیر عمدتا در کشورهای فقیر و جهان سومی یادآور کشتارهائی است که ما در صدسال گذشته در کشورمان شاهدش بودیم . در چند سال گذشته تا به حال چندین بار این نوع ویروس ها ازجمله سارس ۲۰۰۲ در چین و ابولا در افریقا با حضور ناگهانی در بین انسان ها باعث کشت و کشتار از منابع انسانی و خرابی های اقتصادی شده اند. در چند هفته گذشته بار دیگر چین دچار ویروس

جدیدی به نام ویروس کرونا شده است. که رشد سریع و همه گیر آن باعث کشته شدن بیش از ۱۰۰۰ نفر و بیماری هزاران نفر شده است.

مدتها است که از مردم عادی تا دکترها، دانشمندان میکروب شناس ، بیولوژیست و مهندسین ژنتیک می پرسند که این ویروس ها از کجا آمده است. ظاهرا هنوز هیچکس جواب قطعی به این مسئله نداده است. با دنبال کردن اخبار و اطلاعات منتشر شده و بررسی آمارها و اینکه این ویروس ها در کدام کشورها ظهور یافته اند و چه تاثیرات سیاسی ، اقتصادی و انسانی از خود بجای گذاشته اند می توان به سرنخ هائی اگرچه نه با اطمینان دست یافت.

  • آیا بعلت تغییرات آب و هوائی ویروس ها می توانند دچار جهش های ژنتیکی سریع و زود رس شوند؟
  • آیا جهش های ژنتیکی می تواند در ویروسها در مدتی کوتاه ( یک یا دو دهه ) تکرار شده و به نوع های مختلف تبدیل شوند و عملکردهای متفاوت بیماری زائی و کنش و واکنش از خود بروز دهند؟
  • آیا این ویروس ها تاثیرات یکسانی روی نژادهای مختلف ( مثل آفریقائی ، چینی ، اروپایی) دارد؟
  • آیا جهش های بالا بطور طبیعی اتفاق افتاده است و یا بطور آزمایشگاهی و توسط بشریت ایجاد شده است؟.
  • آیا این ویروس ها با ورود به بدن انسان دچار جهش ژنتیکی می شوند و واقعا از طریق حیوانات منتقل شده اند؟

این سئوالات و دهها سئوال دیگر که تا کنون مطرح شده است با تکرار رویدادها و بویژه با تبلیغات کر کننده اینترنتی که هیچکدام سندیتی ندارند و بصورت شایعه دست به دست می شوند ، گیج کننده تر می نمایند.

در این رابطه هم بعلت عدم انتشار اطلاعات درست توسط دولت ها و شرکت های تحقیقاتی دو نظر متضاد وجود دارد.

۱ – این اتفاقات طبیعی مورد سوء استفاده کمپانی های دارو سازی در جهت ایجاد بازارهای مصرفی و درآمدهای کثیف قرار گرفته

۲ – این نوع ویروس ها نوعی جهش های بیوشیمیائی هستند که بصورت اسلحه در جنگ های میکروبی از آن در جهت مقاصد اقتصادی سیاسی و نظامی مورد بهره برداری قرار می گیرند

با تمام این احوال همانند گذشته انسان ها مورد هجوم ، کشت و کشتار ، ویرانی زندگی و.... قرار می گیرند. امروز مردم چین زیر فشار سختی به لحاظ امنیت جانی قرار گرفته اند. از یک طرف به علت تبلیغات دورغین رسانه های عمومی در جهت ایجاد ترس و وحشت و از طرف دیگر بعلت ناشناخته بودن واگیر دار بودن سریع آن است .با تمام کمک های دولت چین، اما چون هنوز واکسن مورد استفاده علیه ویروس کرونا درست نشده است، مبارزه با آن کار آسانی نیست و ویروس کرونا همچنان به کشتن انسان ها ، به آلودگی محیط انسانی و گسترش خود ادامه می دهد. امروزه در چین شعار ؛ووهان تو قوی باش و ما پیروز می شویم؛ به همبستگی عمومی دامن زده است و نقش رسانه های غربی را برای ایجاد ترس و وحشت بیشتر خنثی کرده است. در عین حال تاثیراتی که تبعات که این بیماری واگیردار در اقتصاد چین و سوء استفاده قدرت های رقیب کرده و می کنند موقتی خواهد بود. اما حوادث بیولوژیکی نشان از آلوده شدن هر چه بیشتر محیط سالم طبیعی و ویرانی بیشتر آن دارد.

در این روزهای که شهر ووهان درگیر جنگیدن با ویروس کرونا است و صدها نفر تا به حال جان خود را از دست داده اند. و مردم چین با محدودیت های زیادی در زندگی عادی مواجهه هستند.جدا از اینکه سیستم اجتماعی چین بدان چگونه برخورد می کند، اما همبستگی با مردمی که زیر فشار مضاعف آن شعر سعدی را به یاد می آورد که ؛چو عضوی به درد آورد روزگار ، دگر عضوها را نماند قرار

ع.غ

در زمینه مالی ما را یاری دهید

سخنان اسماعیل بخشی در گردهمآئی کارگران هفت تپه

بخشی از برنامه مراسم یادبود رفیق علی صادقی (کاک ابراهیم) در هامبورگ

گفتگوئی با دکتر علی صادقی (کاک ابراهیم) و محمد اشرفی