دوشنبه, ۲۰ مرداد ۱۳۹۹

معامله قرن

ترامپ بالاخره بطور رسمی از یک توطئه آشکار، وقیحانه ، علیه مناسبات صلح و دوستی بین ملل، به نام ٌمعامله قرنٌ پرده برداشت. او با رونمایی از این طرح نشان داد که امپریالیسم آمریکا همچنان یکی از دشمنان اصلی ملت فلسطین است و در این دشمنی آماده است تا امحای کامل ملت فلسطین و در خدمت صهیونیست ها پیش برود. اما این طرح چیست؟ برخی از مواردی که در این طرح آمده عبارتند از ۱ – مخالفت با بازگشت آواره گان فلسطینی به سرزمین و خانه و کاشانه خودشان.

 ۲ – ادامه شهرک سازی در سرزمین های اشغالی و الحاق نوار اشغالی رود اردن به اسرائیل

۳ –  حضور اقتصادی محدود دولت خود مختار فلسطین با اجازه دولت اسرائیل

۴ – خلع سلاح گروههای مسلح فلسطینی

۵- و تغییر پایتخت اسرائیل از تل آویو به بیت المقدس

۶ – سرزمین فلسطین همچنان در محدوده دیوارها و بصورت جزیره هایی جدا از هم خواهد ماند.

بقیه بندها و قرارهای این سند از همین قماش و بدتر هستند.

و اینها بخشی از بندهایی از معامله قرن است که قرار است برای ملت فلسطین آزادی ، رفاه ، امنیت بیاورد.

روشن است که از تک تک بندهای این ورق پاره ای که توسط رژیم صهیونیستی و نژادپرست اسرائیل همراه با امپریالیسم آمریکا تهیه شده،  بوی سرکوب، تحقیر، اسارت، بردگی، کشت و کشتار و آوارگی بیشتر ملت فلسطین از آن به مشام می رسد.

 رونمایی ترامپ از معامله قرن دارای پیآمدهای بس ویرانگر و سنگینی برای کل فلسطین است. اولین پی آمد آن از دست رفتن هویت یک ملت و انحای آن توسط صهیونیست هاست. امپریالیسم آمریکا حتی قبل از رونمایی معامله قرن، بلندهای جولان را که در جنگ ۱۹۶۷ توسط اسرائیل اشغال شده است به خاک اسرائيل الحاق کرد و نوار اشغالی رود اردن را قابل شهرک سازی های بدون اعتراض دانست و با این سیاست، اشغالگری ، تجاوز به حق ملت فلسطین را به رسمیت شناخت. طبق معمول کشورهای بزرگ اروپائی مثل فرانسه و انگلستان در قدم اول با آن مخالفت کردند و بعدا احمقانه اصل آنرا با تغییراتی جزئی و بصورت مستقیم و غیر مستقیم تائید کردند.

از دیگر نتایج این سند، میدان دادن به نظرات عقب مانده مذهب یهودیت در شکل صهیونیسم و دار و دسته های مذهبی کنیسه ها و خاخام های یهودیت برای تحمیق ملت اسرائیل و کشاندن آنها زیر بال و پر صهیونیسم و نیز تحریک بیشتر هژمونی طلبی بورژوازی اسرائیل است. و این همان کاری است که آنها با اسلام دارو دسته های روحانیت در کشورها با پیشینه حضور اسلام، کردند و تجربیات ضد انقلابی کافی را از نتایج مخرب آن علیه ملت های خاورمیانه و شاخ آفریقا کسب کردند.

معامله قرن یعنی سیاست  ایجاد نفرت بیشتر ملی بین یهودیان ساکن اسرائیل و ملت های عرب همسایه است. بعد از بهار عربی و سیاست های توطئه آمیزی که کشورهای امپریالیستی به همراه دولت های مرتجع عرب در سرکوب آن پیش گرفتند و جنگ های داخلی ویرانگری را که در ادامه آن در کشورهایی مثل سوریه و لیبی و یمن  بوجود آوردند. چشم توده های خاورمیانه را بیشتر به آن سیاست ها باز کردند.

 معامله قرن باز کردن دست عقب مانده ترین نظرات تورات مبنی بر ارض موعود است که با منافع کشورهای امپریالیستی و صهیونیست های اسرائیل همخوانی دارد. یکی از مشکلات خاورمیانه و کشمکش های بی پایان آن مسئله فلسطین و اسرائیل است  معامله قرن تلاشی است برای تعمیق کردن باورهای مذهبی  برای مدت های طولانی در آینده و دامن زدن  درگیری ها و گسترش داخلی و بین المنطقه ای آنها بخاطر مذهب ، زمین ، ناسیونالیسم و......

در نبود سازمان ها و احزاب مترقی و چپ بصورت قدرتمند، توده ای  و تاثیرگذار اجتماعی در کشورهای خاورمیانه موقعیت بورژوازی عرب به نحوی است که در آینده قدم به قدم در برابر آن زانو خواهد زد و اینرا طراحان معامله قرن بخوبی درک کرده اند. هنوز مرکب معامله قرن خشک نشده است که برخی از کشورهای عربی خلیج فارس تسلیم طلب اظهار آمادگی برای اجرای خجولانه آنرا اعلام کرده اند. کنفرانس های متعدد اسلامی و عربی و همکاری خلیج فارس با اعلامیه های مخالفت با معامله قرن هم با وجود چند دستگی و ضدیت بین دول منطقه و نیز متشکل نبودن توده ها در خاورمیانه هیچ کاری را نمی تواند به پیش ببرد و از سطح یک اعلامیه جلوتر نخواهد رفت که نتیجه اش فشار بیشتر به جنبش آزادیبخش فلسطین در مبارزه علیه  اشغالگری اسرائیل است.

کشورهای دیگر مثل ایران که خود را ظاهرا دوست جنبش فلسطین نشان می دهند و سالیانه کمک های "سخاوتمندانه ای" به آن می کنند بعلت نقش مرتجعانه شان که روی دیگر کمک های عربستان به آن است نه تنها نمی تواند به جنبش انقلابی فلسطین کمک کند بلکه خود به عاملی در جهت چند تکه کردن این جنبش و کمک به جناح های اسلامی و خفه کردن ترقی خواهی و عدالت طلبی در ان تبدیل شده است.

همانطور که ما در شماره های پیشین هم در رابطه با مسئله فلسطین اشاره کردیم. راه حل جنبش فلسطین نه  تکیه به کمک های خارجی و نگاهی به خارج برای حل مشکل فلسطین بلکه تکیه به کارگران و زحمتکشان و متحد شدن کارگران فلسطینی با کارگران و زحمتکشان یهودی اسرائیل علیه صهیونیسم، نژاد پرستی ، گروهای مرتجع و مذهبی فلسطینی است .

معامله قرن از طرف دیگر جای پای آمریکا در منطقه خاورمیانه و ادامه تشنج و درگیری را تضمین کرده.  و به علت رشد نفرت ملی و درگیری های نظامی و شرایط متشنج بین ملت ها و دولت ها فروش سلاح در جنگ های داخلی و تسلیحات سنگین برای درگیری های کشوری را برای کمپا نی های اسلحه سازی تامین خواهد کرد.

اما معامله قرن جانب دیگری دارد که آنهم

1 -توده های معترض جهان عرب ، مترقی خاورمیانه ، جهان، سازمان های سوسیالیستی و آگاه به اوضاع است که معامله قرن را غیرقابل اجرا می کند.

2 - توده های خشمگین فلسطین که هر روزه خانه و شهر و اجتماعشان مورد تهدید و هجوم  تانک ها و سربازان اسرائیل علیه زنان و مردان و کودکان و خراب کردن سرپناهایشان قرار می گیرند. فلسطینی ها بویژه بعد از جنگ دوم جهانی بطور دائم مورد تجاوز، کشت و کشتار از جانب صهیونیست ها قرار گرفته اند کشتار بعد از کشتار هنوز مردم فلسطین قتل عام  دیریاسین را فراموش نکرده اند که کشتارهای بعدی فرا می رسید. فلسطینی ها در ادامه مبارزات خود سازمان های مترقی متعددی را بوجود آوردند. اما با ضعیف شدن سازمان های مترقی دولت های عرب منطقه سعی کردند با دخالت و سوء استفاده از ضعف این جنبش سازمان های متعلق و یا نزدیک به خود بوجود آورد و یا  بخش هایی را به طرف خود بکشند. اما بعد از به قدرت رسیدن اسلامیست ها در خاورمیانه از ایران، پاکستان و تا عربستان و ضعیف شدن سازمان های چپ وضعیت این جنبش، با رشد حماس که بخشا از حمایت های غیر مستقیم اسرائیل، ایران، عربستان برخوردار بود، به انشعاب چند شقه شدن جنبش فلسطین شدت بخشیدند و به آلام و رنج های مردم فلسطین نمک پاشیدند. در چنین شرایطی ترامپ با توجه به ضعف رادیکالیسم در جنبش فلسطین به خود جرات می دهد که برای مردم اسرائیل و فلسطین پایتخت تعیین کند و خط و نشان بکشد. دور نیست که جنبش فلسطین بر شرایط سخت کنونی فایق آید. معامله قرن ترامپ هنوز نیامده با مقاومت شدید ملت فلسطین و روشنفکران اسرائیلی  وجهان روبرو شده است. دوران دیکته کردن سیاست ها به ملت ها و کشورها دیگر به پایان رسیده است، ترامپ تاجر و دلال و نتانیاهوی صهیونیست مانند همه مرتجعان جهان قادر به درک این موضوع نیستند که آمال و خواست ملت ها قابل معامله نیست. این طرح نه برای یک قرن بلکه طرحی است که هنوز نیامده باید به زباله دانی سپرده شود.   

 حزب ما خود را متحد جنبش انقلابی و رادیکال فلسطین دانسته و از همه سازمان های سیاسی و مردم ستمدیده ایران می خواهیم که بجای دخالت گری ها و سوء استفاده رژیم های منطقه از جمله رژیم اسلامی به کمک  مردم ستمدیده و زجرکشیده فلسطین علیه اشغالگری و برای رهایی بپیوندند.

جنبش فلسطین تا به حال چندین بار دچار شکست ها و پیروزی هایی شده است. مطمئنا جنبش فلسطین بار دیگر با مقاومت سرسختانه و ایده های مترقی و عدالت طلبانه و پشتیبانی استثمارشوندگان ، ستمدیده گان و همه  آزادیخواهان این توطئه جدید امپریالیستی – صهیونیستی  تحت عنوان معامله قرن را درهم خواهد پیچید.

زنده باد حق ملل در تعیین سرنوشت خویش

زنده باد جنبش انقلابی فلسطین

مرگ بر امپریالیسم و ارتجاع

ع.غ

در زمینه مالی ما را یاری دهید

سخنان اسماعیل بخشی در گردهمآئی کارگران هفت تپه

بخشی از برنامه مراسم یادبود رفیق علی صادقی (کاک ابراهیم) در هامبورگ

گفتگوئی با دکتر علی صادقی (کاک ابراهیم) و محمد اشرفی