جمعه, ۲۷ دی ۱۳۹۸

مردم به کشتارها پاسخی تاریخی خواهند داد.

تاریخ مبارزات توده‌های استثمارشونده و ستم دیده همیشه با شکنجه و زندان کشت و کشتار همراه بوده است. ما یاد کاروانی از بهترین فرزندان‌مان را که در تلاش برای آزادی و رهایی انسان ها از چنگال سرمایه داری و مذهب و برای دفاع از آزادی و عدالت به دست دژخیمان در خیابان‌ها تا سیاه‌چال‌های رژیم جمهوری اسلامی از دست داده‌ایم، به نیروی خشم و نفرت بیشتر از رژیم آدمکش در جهت سرنگونی حاکمان  تبدیل خواهیم کرد. 

رژیم اسلامی همچون اخلاف گذشته‌اش باز هم  بطرف تظاهرات حق طلبانه و عدالت خواهانه مردم آتش  گشوده و باعث کشته شدن صدها و زخمی شدن هزاران نفر شده است.  حزب رنجبران به شجاعت و حمیت والای آنان که تا پای جان برای دفاع از حقوق خود و دفاع از عدالت و آزادی ایستاده اند دورود می فرستد و به خانواده های جانباخته، در اعتراضات اخیری که با تعرض به سطح معیشت مردم و افزایش قیمت بنزین آغاز شد، تسلیت می گوید.

حزب رنجبران ایران

 28/آبان/1398

19.11.2019

سخنان اسماعیل بخشی در گردهمآئی کارگران هفت تپه

بخشی از برنامه مراسم یادبود رفیق علی صادقی (کاک ابراهیم) در هامبورگ

گفتگوئی با دکتر علی صادقی (کاک ابراهیم) و محمد اشرفی