یکشنبه, ۳۱ شهریور ۱۳۹۸

به همه آنهایی که نوروز را جشن می گیرند

نسیم نوروزی و بوی خوش بهار در همه ما احساسی از روز نو و خوشی به همراه دارد علیرغم طراوت طبیعتی که در حال ویران شدن است و هوای آلوده و هزار مشکل روزمره ای که بر سر راه افراد وخانواده ها بوجود آمده است  . نوروز امسال در ایران ما با گرانی وحشتناکی ناشی از عدم مدیریت و بی لیاقتی و

فساد و دزدی حاکمین اسلامی در ایران همراه با تحریم های امپریالیسم آمریکا مواجه هستیم که زندگی را به کارگران و زحمتکشان و اکثر مزدبگیران دون پایه جامعه به جهنمی تبدیل کرده است که هیچ راه خلاصی از آن بدون تغییر این حکومت سرکوبگر و دزد به یک حکومت مردمی و دمکراتیک و عدالت طلب وجود ندارد. امسال سفره های ما خالی تر از سال های گذشته است و فشار سرمایه داری در اشکال مختلف بیشتر .حرص و طمع دزدان حاکم همراه با بحران اقتصادی جامعه را به زیر تازیانه فقر کشیده است.اما ما نشان داده ایم که نه حکومت جمهوری اسلامی و نه هیچ حکومتی نتوانسته روزهای شادی و سرور ایام بهار و جشن نوروز را از ما بگیرد. نوروز به عید فرهنگی علیه همه حاکمان زورگو و سمتگر سمت و سوی اعتراض داشته است و همین دلیل ماندگاریش در میان مردم ماست.ما طبیعت پر طراوت تر ،مردمان شادتر ، سالم تر و زندگی بسیار بهتری خواهیم ساخت و جشن های نوروزی را هیجان تغییر فصول طبیعت و گیراتر خواهد ساخت ما می دانیم آنروز دیر نیست ، دور نیست برای آن باید متحد شد و همدل و همبسته ماند.ما شادی را جایگزین عزا، رفاه و زندگی انسانی را جایگزین فقر و خواهیم کرد در نوروزی که دیگر حاکمان ستمگر و استثمارگر در میان ما نباشند و ما خود تصمیم بگیریم که با سرنوشت خود چه باید بکنیم ،آنروز دور نیست به آن سلامی دوباره خواهیم کرد.

حزب رنجبران ایران فرارسیدن نوروز این عید باستانی را به شما تبریک می گوید و برایتان در سالی که در پیش رو داریم آرزوی شادی و موفقیت می کند.

حزب رنجبران ایران

نوروز ۱۳۹۸

by ranjbar • فروردین ۱, ۱۳۹۸

سخنان اسماعیل بخشی در گردهمآئی کارگران هفت تپه

بخشی از برنامه مراسم یادبود رفیق علی صادقی (کاک ابراهیم) در هامبورگ

گفتگوئی با دکتر علی صادقی (کاک ابراهیم) و محمد اشرفی