سه شنبه, ۱۹ فروردین ۱۳۹۹

زنده باد کارگران مبارزه هپکو
شرکت هپکوی اراک که یک شرکت مونتاژ و ساخت ماشین آلات راهسازی است، مدتی است به بخش خصوصی واگذار شده است و با این واگذاری مدیریت بسیاری از مزایا و حقوق ها و دستمزدهای کارگران و بخشی از کارمندان را قطع کرده است . کاهش تولید به 30% ظرفیت که ظاهرا دلایلش معلوم نیست هم مزید برعلت شده است و مدیریت جدید حقوق ها و دسمتزد کارگران را مدتها به عقب انداخته است. کارگران هپکوی اراک 

مدتی است که به این وضعیت اعتراض دارند و خواها ن روشن شدن وضع مدیریت و پرداخت حقوق های معوقه کارگران هستند . تا به حال چندین بار دست به اعتصاب، تجمع و تحصن در محوطه کارخانه و در جلوی استانداری استان مرکزی زده اند. در طی این فعالیت ها ارگان های مختلف دولتی و نیز مدیریت با وعده و وعید های دروغین آنها را سر دوانده اند.کارگران یک بار خط راه آهن جنوب به شمال را که از اراک عبور می کند بستند که با پا در میانی و گفتگو و وعده مدیریت مبنی بر حل مشکلات کارگران به اعتصاب و اعتراض پایان دادند. اما سر دواندن کارگران کارخانه توسط مدیریت و اداره کار و دیگر نهادها به یک سیاست در برابر خواست های کارگران تبدیل شده است . فشار دولت و نیروهای امنیتی بصورت جدی همیشه وجود داشته است. کارگران می گویند اگر حقوق یک مدیر یک ماه عقب بیافتند ارگان مربوطه چگونه رفتار می کند ولی در رابطه با کارگران آنها نمایندگان ما را به هم پاس می دهند تا ما خسته شده و دنبال خواسته هایمان نباشیم "
کارگران می گویند زن و بچه های ما گرسنه اند ولی مدیریت گوشش به حرف های ما بدهکار نیست.
26 شهریور امسال هم با توجه به عدم رسیدگی مسئولین در رابطه با حقوق های معوقه و مدیریت کارخانه تجمع اعتراضی انجام گرفت و کارگران برای رساندن صدای خواسته هایشان راه آهن اراک را مسدود کردند. تحت بهانه این عمل یگان ویژه همراه نیروی انتظامی به صفوف کارگران حمله کرده و با ضرب و شتم کارگران تعدادی را زخمی و تعدادی را بازداشت کردند. این روزی است که رژیم ضد کارگر اسلامی کارگران هفته تپه را به دادگاه کشیده است.
حزب ما سرکوب کارگران هپکو را بشدت محکوم کرده و از خواست های به حق آنان دفاع می کند و خواهان برآورد کردن فوری خواسته های کارگران هپک ، رسیدگی با حضور نماینده کارگران به وضعیت مدیریت کارخانه و پرداخت خسارت به کارگران است.
ع.غ

سخنان اسماعیل بخشی در گردهمآئی کارگران هفت تپه

بخشی از برنامه مراسم یادبود رفیق علی صادقی (کاک ابراهیم) در هامبورگ

گفتگوئی با دکتر علی صادقی (کاک ابراهیم) و محمد اشرفی