23. می 2022

لنین: درباره جنگ جهانی اول

بریده و چکیده‌ای از دو مقاله (سپتامبر و نوامبر ۱۹۱۴)، در آستانه انفجار جنگ جهانی اول، و منتشر شده در نشریات اروپایی و به قلم …

به یاد ترانه لطفعلیان شعر

ترانه لطفعلیان از رفقای جوان سازمان انقلابی و حزب رنجبران ایران، مشاور حقوقی سازمان زنان در سال‌های پس از انقلاب، جزو کار گروه نشریه رنجبر …

کارگران، زحمتکشان، مردم آزاده

بهار فرا می رسد، اما زمستان همچون گذشته نیست. مناطق گرم دچار یخ بندان و مناطق سرد از گرمای ناگهانی تغییر چهره داده‌اند. سیل‌ها، خشک‌سالی، …

جنگ در اوکرائین 

بالاخره بعد از مدتها کشمکش سیاسی، که خود به گذشته بعد از فروپاشی شوروی برمی گردد، نیروهای نظامی روسیه برای متحقق کردن ۴ درخواست اعلام …

بیانیه تشکل های کارگری

ما همچنین در سال‌های گذشته معیار و مبنایی برای حداقل مزد پیشنهاد کرده‌ایم که مورد تأیید و پشتیبانی شمار فزاینده‌ای از تشکل‌های کارگری و مدافعان …