7. اکتبر 2022

بحران ساختاری سرمایه داری

بحران ساختاری سرمایه داری همچنان  باقی است و دامنه فقر در آمریکا را گسترش میدهد مساله فقر کودکان در ایالات متحده از مدت زمان طولانی …

 ادامه خاطرات ترزا نوچه 

               تشدید مبارزه در برابر خشونت فاشیسم ترزا چنین ادامه می دهد:     “پس از طی حدود یک سال دوره آموزشی نتیجه کارم را در مدرسه …

به دنبال خاطرات ترزا نوچه

طبقه کارگر وهمبستگی بین المللی  “سوء قصد نافرجام “زامبونی” پانزده ساله علیه “موسولینی” در نوامبر ۱۹۲۶ به دست فاشیست ها بهانه داد تا باردیگر موج …

به دنبال خاطرات ترزا نوچه

ترزا در مورد مبارزات حزب کمونیست در دو ران فاشیسم چنین ادامه می دهد: “اکثر رفقایی که درروزهای کشتار(1 ) تحت پیگرد فاشیست ها قرار …

بدرود صادق جان! ای یار دیرینه!

سوسن، گلاره و گلاویژ عزیز! تنها در یک سخن! با شما هستم و در سکوتم با یادها ❤️❤️❤️ آ….ی یاران شباب یاد دارید که با …

 آنتونیو گرامشی

این نامه از نامه های زندان آنتونیو گرامشی (22/01/1981 – 27/04/1937) نیست. او در سال 1926 به زندان افتاد، و این نامه به تاریخ 9 …