7. اکتبر 2022

اوضاع کنونی و ظایف ما

حزب رنجبران ایران همچون همیشه د ر سمت توده های ستم دیده، استثمارشده در جنبش کنونی ایستاده و برای پیروزی انقلابی طبقه کارگر مبارزه می …

اول ماه مهر

در اول ماه مهر، روز بازگشایی مدارس در سراسر ایران چه می شود گفت! از کودکان کار،  از ۸۰۰ هزار کودک افغانستانی را که به …

نقش کودتای آمریکایی در ایران

کودتای ۲۸ مرداد ۳۲  مسیر تاریخ انقلابی ایران را بسود امپریالیسم، سرمایه داری وابسته، دیکتاتوری های سلطنتی و سلطه رژیم دینی ولایت فقیه تغییر داد. …

خیالات واهی دشمنان ما

تاریخ طبقه کارگرایران در مبارزه برای کسب حتا حقوق اولیه  خود، تاریخی پر پیچ وخم، سخت، خونین وطولانی دارد و گواهی است براین حقیقت که …

جنبش های اجتماعی در ایران

سرکوب ودستگیری ها، حجاب اجباری و……….جنبش عظیم سراسری برای آزادی زندانیان در روزهای اول به قدرت رسیدن جمهوری اسلامی وقتی که اوباش حزب الهی جلوی …

امپریالیسم و ادبیات بخشی از چپ

جنگ‌های نیابتی در چند دهه اخیر و اینک جنگ در اوکرائین، تنش و دخالت گری آمریکا در تایوان، مسئله برخورد به امپریالیسم و شناخت تاثیرات …

بحران ساختاری سرمایه داری

بحران ساختاری سرمایه داری همچنان  باقی است و دامنه فقر در آمریکا را گسترش میدهد مساله فقر کودکان در ایالات متحده از مدت زمان طولانی …