3. دسامبر 2023

بخشی از نامه به یک رفیق

رفیق جان باید کلاه از سر برداریم و به حرمت این دختران مبارز کارگر، به این نسل ژینا سرود عینیت بخشیدن به عظمت این مبارزه طبقاتی کارگران و زحمتکشان را بخوانیم سرودی از سر صداقت پاک مادی به انسانی که میرود از خود بیگانگی انسان در جامعه‌ی سرمایه زده را تکانی در خور خود بدهد

این است جلوه‌ای از تاثیر گذاری عمیق جنبش: زن، زندگی، آزادی که نمای تازه ایست از ساختار اندیشمند زنان کارگر در زمانه‌ای که پاسیویسیم ناچار به آنان سر تسلیم فرود میآورد از این جنبش تاریخ ساز بسیار باید آموخت .

به عینه میبینم در کمال تعجب جوانان پسر ما که روزی درپی دختران بشیوه‌ای شهوانی نظاره‌گر بودند امروز به دختران و زنان شجاع روسری بدور انداخته، بدیده‌ی احترام مینگرند . 

بعد از قیام ژینا میرود که زنان میهن ما در کلیت جامعه جایگاه خود را آنطور که شایسته آن هستند بیابند .

این جنبش عظیم‌ترین و مردمی‌ترین کارزاریست که توده‌های مردم اعم از کارگران و زحمتکشان یدی و طیف وسیع کارگران فکری علیه حاکمیت فئودال -سرمایه‌داری متعفن و ستمگر و مرتجع در میهن غرقه بخون ما ایران، قهرمانانه براه انداخته‌اند و بی شک تا سرنگونی این حاکمیت ادامه خواهد یافت .

تحولات یکساله ی اخیر نشان داد در زیر پوسته جامعه بظاهر آرام ما، ناشی از انباشت دهها سال مبارزه پیگیر و ظاهرا بی ثمر چه دریایی از خشم و کین طبقاتی بوجود آمده است آن چنان که خواب شیرین را بر حکام جور و ستم سرمایه‌داری اولیگارشی مافیایی از چشمان کورشان ربوده است .

بدینسان این ابلهان باید برای فردای نافرجام خود فکری بگونه‌ای دیگر در سر بپرورانند. در کشور ما نظم دیگری در شرف تکوین است و این آغاز مبارزه ایست طولانی در جهت تغییر ساختاری جامعه سرمایه زده ی ما بسوی جهانی نو بسوی سوسیالیسم.

باید از گذشته آموخت هرگز تداوم مبارزه را رها نکنیم .

باید به مثابه گردان‌های کار و زحمت و به عنوان کمونیست‌های این مرز و بوم متحد و یکپارچه سرود رزم خوانان سکتاریسم منحوس ویرانگر را به زباله‌دان تاریخ بریزیم و حزب نوین کمونیست ایران بنا نهیم .

شکی نیست ما راهی بس طولانی در پیش خواهیم داشت و خوب میدانیم تجربه بیش از صد سال مبارزه بما آموخته است پیروزی علیه نظام بردگی سرمایه آسان بدست نخواهد .

جنبش زن، زندگی، آزادی نقطه ی عطف و آغاز فصل جدیدی است بسوی ایجاد سوسیالیسم و رهایی انسان از قید استثمار و از خود بیگانگی

زنده باد سوسیالیسم

پیش بسوی ایجاد حزب قدرتمند سراسری ایران

درود به تمامی رفقا و ادامه دهندگان راه جان باختگان سوسیالیسم و آزادی

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *