3. دسامبر 2023

ایست به سرکوب خلق بلوچ

سرکوب بی امان خلق بلوچ، اعدام های جمعی جوانانی که در برابر استبداد مطلقه ولایت فقیه شیعی خشم عمومی نه تنها خانواده های داغدیده را بر انگیخته بلکه اکثریت عظیم مردم ایران را به پشتیبانی از مقاومت بلوچستان کشانده است.

امروز شعار نه به اعدام به یکی از مطالبات اساسی کلیه جنبش های اجتماعی تبدیل شده است.

مرتجعان حاکم چنین پندارند که با جنایات و سرکوب می توانند ارا ده جنبش مقاومت کنونی را در برابر زور و ستم در هم شکنند،

زهی خیال باطل. هر روز که می گذرد با چنین اعمالی شرایط را برای خیزش عمومی تر و سراسری فراهم می سازند.

حزب رنجبران ایران کلیه اقدامات سر کوب گرانه و اعدام توسط حاکمیت جمهوری سرمایه‌داری اسلامی علیه توده‌های خلق، اقلیت 

های ملی-مذهبی را محکوم می کند و از همه مردم آزادیخواه و مترقی ایران دعوت می کند به دفاع از خلق ستمدیده و مقاوم بلوچ برخیزند.

حزب رنجبران ایران

شانزدهماردیبهشت۱۴۰۲

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *