3. دسامبر 2023

رفقا و دوستان 

طبقه کارگر و جنبش کمونیستی و سوسیالیستی ایران بیش از صد سال مبارزه متشکل، سخت و بغرنج را برای تحقق خواست‌های ستم دیدگان و استثمار شوندگان ایران علیه ارتجاع، استبداد داخلی و امپریالیسم و دشمنان طبقاتی خارجی در پشت سر دارد و امروز تنها آلترناتیوی است که از یک دموکراسی شورایی از پائین که در برگیرنده منافع اکثریت عظیم مردم است دفاع می کند. 

منشور تشکل‌های مستقل صنفی و مدنی ادامه این مبارزه طولانی و مستقیما پس از جنبش زن زندگی آزادی و در ادامه و تکامل آن است. تشخیص به موقع انتشار و محتوای دقیق فرمول شده مطالبات اکثریت مردم ایران در آن نشانی بارز از پختگی و شناخت عمیق از وظایف خود در شرایط کنونی و بدور از هرگونه کپی برداری و ذهنی‌گری است. این منشور در عمل توانسته گرایش‌های کارگری و چپ و کمونیستی را بهم نزدیک کند و از این طریق به شکل‌گیری آلترناتیو قدرتمندتری در برابر آلترناتیوهای بورژوازی جواب گوید.

حزب رنجبران ایران منشور را در خدمت تقویت جنبش کارگری، گسترش پایه توده‌ای تشکل‌های موجود و کمک به نوسازی جنبش چپ در تلاش برای پیوند با جنبش کارگری و همچنین وظیفه ایجاد حزب پیشرو طبقه با استخوابندی کارگری ارزیابی می کند و گرایش وحدت گرایانه احزاب و سازمان‌های چپ و کمونیست را در این جهت پشتیبانی کرده و از آن استقبال می کند.

پیروزی بازهم بیشتر این همایش در اینست که روی خط مشی عمومی سیاسی طبقه کارگر – بسیج و متشکل کردن اکثریت عظیم ستم دیدگان و استثمار شوندگان برای براندازی نظام سرمایه‌داری جمهوری اسلامی و خدمت به آنها با استقرار حکومتی شورایی تحت رهبری طبقه کارگر پافشاری کند.

سرنگون باد نظام سرمایه‌داری جمهوری اسلامی 

پیروز باد جنبش همیشه در صحنه طبقه کارگر ایران

پیش بسوی ایجاد حزب متحد پیشرو طبقه کارگر

زنده باد سوسیالیسم

حزب رنجبران

۲۹ فروردین ۱۴۰۲

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *