30. نوامبر 2023

انترناسیونال است، نجات انسان‌ها

انترناسیونال دوم در ژوئیه ۱۸۸۹ در توافقی تاریخی، روز اول ماه مه را روز همبستگی کارگران جهان اعلا ن کرد و مبارزه برای برگزاری روز همبستگی کارگران جهان آغاز شد و همچنان ادامه دارد. از آن زمان به بعد هر سال کارگران جهان که امروز اکثریت مطلق مردمان روی کره زمین را تشکیل میدهند و نیروی عمده تولید اند در چنین روزی به میدان می آیند و عزم راسخ خود را برای تغییر جهان، جهانی که نظام سرمایه‌داری آنرا به لبه پرتگاه کشانده، جهانی که هر روز شکاف طبقاتی در آن بیشتر میشود، اعلام می کنند. روز اول ماه مه امسال در شرایط ویژه ای برگزار می شود، زیرا به دورانی رسیده‌ایم که کارگران در پنج قاره کره ارض نه تنها از لحاظ استراتژیکی بلکه از لحاظ تاکتیکی هم درد مشترکی دارند. چرا که سرمایه‌های عظیم جهانی، که هر روز بر انباشت سرمایه خود می افزاید و بر تعداد میلیاردرها افزوده میشود، ناتوان در برابر بحران ساختاری سرمایه، مشترکاً در سراسر کره زمین در ادامه سیاست نئولیبرالیستی به تشدید بازهم شدیدتر استثمار کارگران رو آورده است. در نتیجه کارگران کشورهای متروپل که تابحال از امکانات بهتری برخوردار بودند و امپریالیست‌ها ریزه ای از ارزش اضافی غارت گونه حاصله از جهان جنوبی را با آنها تقسیم می کرد، دیگر بخاطر سیر نزولی آهنگ سود؛ بخشندگی را کنار گذاشته و مبارزه کارگران برای دستمزد، بیمه‌های اجتماعی و علیه تورم در سطح جهانی به برنامه‌ای مشخص و مشترک همگانی تبدیل شده است. امسال میلیون‌ها کارگر شاغل، بی کاران و بازنشستگان در سراسر جهان بار دیگر به باشکوه‌ترین شکلی علیه نظام کارگر کش امپریالیستی سرمایه جهانی به میدان‌ها می آیند. 

اول ماه مه در ایران هم یکی از برجسته‌ترین رویدادها در تاریخ مبارزه طبقه کارگر است، چه بیش از صد سال است در چنین روزی به میدان میاید و در نمایشی شکوهمند به سرکوب‌گران حاکمیت مستبد اعلام می کند هست و تا آخر برای پیروزی به مبارزه ادامه می دهد. اما امسال نه تنها در سطح جهانی صفی متحد تر دارد بلکه در سطح کشوری با انتشار منشور مشترک بیست تشکل صنفی مدنی و پشتیبانی و حمایت خارج و داخل از آن به عنوان مطالبات مشترک اکثریت ستم دیدگان و استثمار شوندگان بی شک اول ماه مه با شکوه‌تر از همیشه و با شرکت فعالان جنبش عظیم زن زندگی آزادی، برگزار خواهد شد.

به پیش برای همبستگی هر چه شکوهمند تر کارگران جهان در اول ماه مه!

نان کار آزادی حکومت شورایی، چنین است شعار نهایی!

کارگران جهان، خلق‌های ستمدیده متحد شوید!

سرنگون باد نظام سرمایه‌داری جمهوری اسلامی!

مرگ بر امپریالیسم 

زنده باد سوسیالیسم

حزب رنجبران ایران

۱۱ اردیبهشت ۱۴۰۲

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *