3. دسامبر 2023

نه به دخالت خارجی، نه به جنگ

جنگ به انتخاب اصلی دارودسته‌ی حاکمیت امپریالیسم آمریکا برای عبور از بحران ساختاری کنونی جهان سرمایه‌داری تبدیل شده است. در خدمت به این استراتژی جهانی برای ادامه سرکردگی، سه کانون جنگی به سرعت در حال تقویت است. در اروپا کانون جنگی اوکرائین و روسیه، در جنوب شرقی آسیا تایوان و در خاورمیانه ایران و اسرائیل. صهیونیست‌های حاکم بر قدرت سیاسی اسرائیل – حاکمیت فاشیستی راست مذهبی نژاد پرست به نمایندگی از گرایش جنگ طلبانه جهان سرمایه که چون سرطان در کلیه کشور های منطقه ریشه دوانده دامنه تحریکات ماجراجویانه خود را هر روز بیشتر در خاورمیانه گسترش می دهد.

طبق منابع خبری آمریکایی، حمله به موسسات نظامی اصفهان از طرف اسرائیل سازماندهی شده است. بدون شک چنین عملیاتی یک اقدام ماجراجویانه و تحریک آمیز است که می تواند کل منطقه را به خاک و خون کشاند. رئیس جمهور اسرائیل در سفر خود به اروپا در دیدار با سران ناتو تاکید کرد جنگ اوکرائین تا دروازه‌های تهران گسترش یافته است و از آنها خواست که به جنگ اسرائیل با ایران بپیوندند. در همان روز یکی از افسران عالی رتبه ناتو بنام باور در سخنرانی خود ضمن اشاره به جنگ اوکرائین تاکید کرد که این دیگر جنگ دو کشور روسیه و اوکرائین نیست بلکه یک جنگ بین ناتو و روسیه فدرال است، جنگی است که احتیاج به یک اقتصاد جنگی دارد، یعنی کارخانه‌های تولیدی باید در خدمت تولیدات جنگی در آیند.

حزب رنجبران ایران این عملیات ماجراجویانه اسرائیل را محکوم می کند و بر آنست که کلیه این حرکات نه برای جلوگیری از ساختن بمب اتم ایران است که خود اسرائیل صدهای آنرا صاحب است بلکه درست خدمت به طرح رژیم چنج امپریالیسم آمریکا و روی کار آوردن دارودسته دیگری است که سرسپردگی خود را از هم اکنون با کاخ سفید امضا کرده است. اما بزرگترین دستاورد جنبش زن زندگی آزادی در این پنج ماه، این است که بار دیگر در کف خیابان‌ها صدایش به جهانیان رسید ” مرگ بر ستمگر نه شاه میخوایم نه رهبر” 

سرنوشت ایران را مردم ایران با اتکا به نیروی خود حل خواهند کرد. جنبش عظیم زن زندگی آزادی در همین پنج ماهه قدرتش؛ جهانی را به لرزه در آورده است. کارگران و زحمتکشان ایران امروز در پیشاپیش صفوف اعتراض و اعتصاب قرار دارند و میروند که به نیروی فعال تغییر انقلابی در براندازی کل نظام سرمایه‌داری حاکم تبدیل شوند. احزاب و سازمان های چپ و کمونیستی همراه و همسو با جنبش‌های کارگری، زنان، معلمان، بازنشستگان به پیش می روند. مبارزه مرگ و زندگی جاری ایران بین دو طبقه، دو نظام و دو سرنوشت کاملا متفاوت تاریخی قراردارد و هرگونه تحریکات خارجی تنها در خدمت ادامه حاکمیت سرمایه می باشد.

حزب رنجبران ایران

دهم بهمن ۱۴۰۱

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *