3. دسامبر 2023

در پشتیبانی از منشور حداقلی بیست تشکل صنفی و مدنی در ایران

اطلاعیه حزب رنجبران ایران 

بیش از صد سال است طبقه کارگر ایران و توده‌های وسیع مردم ستمکش و استثمار شونده ایران برای ایجاد جامعه‌ای پیشرفته و مترقی، عاری از ستم و استثمار مبارزه می کنند. هر بار که در برابر حاکمان ستمگر چه شاه چه رهبر قیام کرده‌اند سلطنت دست در دست روحانیت به فجیع‌ترین وجهی بزور اسلحه آنها را سرکوب کرده؛ پیشتازان را زیر شکنجه به قتل رسانده و در بند کشیده است. ما در این پنج سال گذشته در جنبش‌های نود و شش، نود و هشت و چهارصد و یک شاهد چنین سناریوی تکراریی بوده‌ایم. اما اینبار با اوضاعی تغییر یافته روبرو هستیم: نظام سرمایه‌داری انحصاری جهانی با بحران ساختاری علاج ناپذیری روبروست، در جنگی فرسایشی در اوکرائین درگیر است و گرایش راست فاشیستی در کلیه جوامع بحران زده متروپل در حال خیزش است. رژیم سرمایه‌داری جمهوری اسلامی ایران پیوسته به همین اقتصاد جهانی وبا وجود فساد و چپاول در حاکمیت که از ویژگی آنست اکثریت مردم ایران را علیه خود شورانده است.

منشور حداقلی بیست تشکل صنفی و مدنی با حرکت از خواست‌های توده‌های میلیونی ایران و برای سازماندهی این نیروی تعیین کننده در سرنوشت جنبش کنونی زن زندگی آزادی، بعنوان گامی اساسی در مرزبندی با گرایش‌های بورژوازی و خرده بورژوازی کسب پیروزی سریع با همراهی قدرت‌های امپریالیستی سرنگون طلب محسوب می شود. بی شک با پیوستن دیگر تشکل‌ها، با پشتیبانی احزاب و سازمان‌های چپ و کمونیستی و سوسیالیست و نیروهای آزادیخواه و ضد امپریالیستی این روند درست انقلابی تکامل خواهد یافت و نه تنها برنامه‌های حداقلی تحقق می یابد بلکه شرایط برای براندازی نظام سرمایه‌داری و جایگزینی‌اش با نظامی سوسیالیستی که وظیفه تاریخی، انقلابی به رهبری طبقه کارگر است فراهم خواهد شد.

سرنگون باد رژیم سرمایه‌داری جمهوری اسلامی 

زنده باد سوسیالیسم

به پیش در پشتیبانی از منشور حداقلی بیست تشکل داخل کشور

حزب رنجبران ایران پنجشنبه ۲۷ بهمن ۱۴۰۱

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *