3. دسامبر 2023

سال نو ۲۰۲۳

پشت سر، با جمعیتی هشت میلیاردی روی کره زمین و رو به پیش نوید خیزش نوین طبقه کارگر با پرچم سرخ – پرولتاریای جهان متحد شوید!

پشت سر جنگ خونین در اوکرائین، صف آرایی کل قدرت ناتو به سرکردگی آمریکا علیه روسیه، خطر گسترش آن بازهم بیشتر و رو به پیش گسترش جنبش جهانی برای صلح.!

پشت سر تورم سرسام آور، خالی شدن سفره بازهم بیشتر زحمت‌کشان و کارگران. بحران عمیق‌تر اقتصاد سرمایه‌داری و فروپاشی بازهم بیشتر امنیت اجتماعی و پیش رو گسترش بازهم بیشتر جنبش سوسیالیستی!

پشت سر خیزش عظیم زنان و جوانان ایران برای تغییر ریشه‌ای نظام سرمایه‌داری جمهوری اسلامی و پیشرو متحد شدن بازهم بیشتر جنبش جوانان برای جای گزینی آن با سوسیالیسم، حکومت کارگری شورایی!

حزب رنجبران ایران

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *