3. دسامبر 2023

روند انقلابی جنبش کنونی درگرو شرکت طبقه کارگر است

تنها با شرکت طبقه کارگر سازمان یافته و اکثریت عظیم توده های  کار و زحمت و برنامه ای با هدف خدمت به اکثریت توده های میلیونی که در شرایط سخت معیشتی، زندگی می کنند و کارد به استخوانشان رسیده   می توان به پیروزی انقلابی به سود مردم اطمینان یافت. همه گرایش های انقلابی کارگری  در این اوضاع پر تلاطم وبحرانی ایران و جهان باید با شرکت فعال در جنبشهای اجتماعی ضد حاکمیت سرکوبگر مدافع سرمایه  متحدا  برای تقویت چنین روند انقلابی تلاش کنند. 

 رژیم جمهوری اسلامی که بنیادش بر کشتار هزاران آزادیخواه و کمونیست قرار دارد، با دنباله روی از سیاست نئولیبرالیستی جهانی، با استقرار یک حکومت بغایت عقب مانده شیعگری ضد زن، ضد آزادی کل جامعه را  به لبه پرتگاه فرو پاشی و اضمحلال کشانده است.

 تنها با براندازی کل این نظام فرومانده و ارتجاعی و جایگزینی اش با حکومتی کارگری است که می توان از این روند تخریبی جلو گیری کرد.. راه حل های بورژوایی را سال هاست مردم تجربه کرده اند شاه رفت خمینی آمد، خمینی مُرد خامنه ای جایش نشست، نتیجه چه شد؟ هر روز وضع زندگی مردم بدتر وبدترشد. با خیزش سراسری جوانان زیر شعار زن زندگی  آزادی  اصلاح طلبان رانده شده از حکومت در داخل وخارج، سلطنت طلبان، مجاهدین و ناسیونالسیت های کرد و بلوچ  و…… برای مصادره این جنبش  وکشاندن آن به زیر پرچم خود تلاش می کنند. جنگ اوکرائین و بحران انرژی، یک حرکت  تواماً رکود و تورم را در اقتصاد آمریکا و اروپا دامن زده است و  بحران ساختاری سرمایه داری جهانی را حادتر کرده است. از این منظر جهان سرمایه داری برای به قدرت رساندن یک جناح پرو غرب در تهران کاری که  در انقلاب پنجاه وهفت موفق شد انجام دهد و جنبش انقلابی ایران را بسود جناح بورژوازی اسلامی مصادره کند آشکارا تلاش می کند. 

مبارزه میان دو طبقه، دو راه  همچنان ادامه دارد  باید با تکیه به دستاورد های این خیزش عظیم مردمی، برای پیروزی طبقه کارگر و انقلابی بسود توده‌های ستمدیده  متحداً عمل کرد.

دستاوردهای جنبش کنونی چیستند و چگونه به امر رهایی طبقه کارگر  خدمت می کند؟

۱ – زنان ایران جهان را فتح کردند و طرحی نو در انداختند

خیزش  پر شور زنان ایران علیه ستم و تبعیض  که با قتل مهسا امینی کلید خورد بی شک یکی از درخشان ترین حرکت های  ضد سلطه نظام دینی ارتجاعی  زن ستیز است. این جنبش ریشه در صد سال مبارزه زنان پیشرو و سوسیالیست و کمونیست ایران دارد. مبارزه علیه جمهوری اسلامی و علیه فرمان حجاب اجباری خمینی را زنان شروع کردند، قدرتش چنان بود که حاکمان مجبور شدند موقتاً  عقب نشینند. با سرکوب عمومی دهه شصت که فعالیت های احزاب و سازمان ها فروکش کرد،  زنان بعنوان خانواده های زندانیان و اعدام شدگان، هسته های مقاومت را بوجود آوردند. آنها در جمعی همبسته در افشای جنایات رژیم، بذر فرهنگ پر ثمر  عدالت خواهی را کاشتند. جنبش عظیم سراسری که با قتل مهسا امینی کلید خورد فر آورد ادامه کار  طولانی خانواده های قربانیان رژیم جمهوری اسلامی است با جهشی دیگر، اینبار با کیفیتی ستیز گر و لبریز از شجاعت که مبارزه برای رهایی زن را در ایران به یکی از پر قدرت ترین ستون های استوار انقلابی تبدیل کرد ه است. زن ستیزی، ستمگری بی حد و مضاعف نسبت به زنان  یکی از عوامل مهم شرایط مشخص جامعه ایران است که در جنبش جاری خود را به منصه ظهور رسانده است و عامل ستم را برجسته نموده است: ستم به زن، ستم ملی وستم مذهبی ….!  پراتیک اجتماعی بهترین معلم است. سرمایه داری بدست خود گورکنان اش را تولید می کند و خود چرخ تولید بهترین معلمان سازمانده نظم و انضباط طبقه کارگرند ولی در کشوری چون ایران که زنان نیمی از جمعیت را تشکیل میدهند و درصد کمی از نیروی کار مزدی در کارخانه ها را تشکیل میدهند، باید. ستمگری را  بر عامل استثمار افزود. بغرنجی مبارزه طبقاتی در ایران از همینجا بر می خیزد. این جنبش توانست یکی از کمبود های طولانی جنبش کارگری در شناخت از عامل ستم را تا اندازه ای رفع کند. به جرات می توان گفت این خیزش و شرکت زنان بویژه جوانانی که خود فرزندان کارگران هستند آگاهی عمیق و ژرف تری را به درون جنبش کارگری برده و  نقش ستمدیگان را در پیروزی  انقلاب اجتماعی پیش رو ی  برجسته تر کرده است.

۲- صدها گلی که شکفتند

سال ها دل طلب جام جم از ما میکرد – آنچه خود داشت ز بیگانه تمنا میکرد.  جنبش عظیم سراسری ایران جوابی در خور تقدیر به روند سخت، طولانی وبغرنج انقلابی صد ساله ایران داد.  جوابی علمی و با ارزش؛ کمونیسم قدرتش نه در کپی برداری و برخورد دگماتیک بدان است بلکه  در بکار برد آن و در تلفیق با شرایط مشخص  است. خیزیشی از جوانان زن و مرد که  با شجاعتی بی نظیر  و ابتکاراتی طبق شرایط مشخص به میدان آمده اند و با سازماندهی مبتکرانه خود  توانسته اند  دوام آنرا با تمام قدرت سرکوب حفظ نمایند. عملکرد آنها نشان از درایت و قدرت سازماندهی دارد  و بی شک یکی از برجسته ترین دستاورد های آنست.  هیچ انقلابی در جهان طبق یک الگوی از پیش ساخته شده به پیروزی نرسیده است و انقلاب ایران هم با توجه به ویژگی های تاریخی، از همه برجسته تر دخالت گری های استعمارگران و امپریالیستها در روند اقتصادی، سیاسی و فرهنگی آن با توجه به وجود ادیان و مذاهب و ملیت ها باید راه های ویژه خود را بیابد. این جنبش جوانان همه فعالان سیاسی مخالف و حتا خود دستگاه های امنیتی را غافل گیر کرده است. تمام گزارش ها حکایت از شکوفایی ابتکارات دارد. دستگاه های امنیتی کلیه رهبران کارگری، معلمان و بازنشستگان را دستگیر و زندانی کردند غافل از اینکه بدور از چشمشان جوانان در تدارک  اند؛ این جنبش کف خیابان ها در هر حرکت خود هم به یادگیری می پردازد وهم بر نیروی خود می افزاید. آمار دستگیری ها بالای بیست هزار نفر، جانباختگان با لای پانصد نفر و هزاران زخمی که بخاطر آنکه دستگیر نشوند به بیمارستان ها رجوع نمی کنند. رژیم جمهوری اسلامی چنان می پندارد که با برچسب نقشه آمریکایی به این خیزش جوانان زدن می تواند از نقش دیرپای این جنبش جوانان بکاهد. این جنبش سنگ بنای نوینی را در سازماندهی و روند انقلاب پیش رو ریخته که حتا اگر حاکمیت با روش همیشگی سرکوب با آن روبرو شود، در کل روند تکامل صف آرایی نیروهای طبقاتی و سیاسی جامعه تاثیر دیر پایی خواهد گذاشت . 

۳ – یکپارچگی و اتحاد عمل

سرکوب دایمی فعالان کارگری و احزاب و سازمان های چپ و کمونیست در صد سال گذشته توسط  حکومت های ارتجاعی و سرمایه‌داری حاکم از یکسو و فرقه گرایی و سکتاریسم بیماری مزمن درونی آنها، عملن پیروزی مبارزات و جنبش‌های توده‌ای را  با تمام از خود گذشتگی های شرکت کنندگان با مشکل روبرو کرده است. اما این بار؛ کاری که چهل سال است نیروهای چپ و کمونیستی در خارج تلاش می کنند انجام دهند، این جنبش توانسته در مدتی کوتاه در عمل محقق سازد. انگار که جوانان شرکت کننده در جنبش وجدان جمعی شان آگاه به این واقعیت تلخ تاریخی است. در هر قدم خود به جلو بر روی اتحاد و مبارزه مشترک پافشاری می کنند. مهسا امینی سقزی زن، کرد، سنی  به پرچم  داد خواهی سراسر ایران تبدیل می شود. چندین قرن کار فرهنگی در فرانسه لازم بود که انقلاب کبیر فرانسه را کلید زند و به پیروزی رساند  در ایران چهل سال  ستم مضاعف مذهبی، دیکتاتوری خشن ولایت فقیه ضد تمام تلاش صد ساله ایرانیان برای پیشرفت و ترقی  تجربه جنبش های ۸۸ ، ۹۶، ۹۸ همه  توانست نسلی را بار آورد که  بتواند در میدان مبارزه نه تنها وحدت یکپارچه خود را حفظ کند بلکه در خارج کشور هم کل ایرانیان را به پشتیبانی خود کشاند. بنا بود طبقه کارگر با خیزش خود فرقه ها را در خود مضمحل کند، امروز جنبش سراسری جوانان در کف خیابان است  به این امر پرداخته و با نمونه سازی خود شرایط را برای گسترش بازهم گسترده تر جنبش کارگری فراهم ساخته است.

۴ – اتکا به نیروی خود و رد رهبری های فرد ی و خارجی

این جنبش زنان و مردان جوان: که حاکمان سرکوبگر را غافل گیر کرده، در دل میلیون ها مردم آزادیخواه و مبارزه ضد دیکتاتوری سیاه ولایت فقیه  امید به پیروز و رهایی را دمیده است؛ یکی دیگر از خصوصیاتش اتکا به نیروی خود، سازماندهی افقی و محلی  و دوری از هرگونه رهبر سازی فردی، مخالفان بورژوازی خارج کشور از مجاهدین گرفته تا سلطنت طلبان است. سال ها بود این گرایش های بورژوایی وابسته به سرمایه جهانی   رئیس جمهور آینده و شاه  را هم معرفی کرده بودند. سال ها وزارت امور خارجه آمریکا برای طرح رژیم چنج اش در پی  خلق  شخصیت کرازماتیک برای ایرانیان است و اخیراً هم دستگاه های امنیتی آمریکا در تلاش است با رسانه های صدای آمریکا وبی بی سی وایران ناسیونال افراد دیگری به جمع آنها اضافه کنند. اما بنظر میرسد این جنبش با اتکا به نیروی خود  به پیش می رود  و با بکاربرد ارتباطات مدرن و پیشرفته تا به امروز توانسته شیوه نوینی را در مبارزه جمعی و سراسری ایران بکارگیرد.  بی شک گرایش های خارج کشوری که دارای قدرت رسانه ای هستند چنین جلوه میدهند که رهبری جنبش را در دست دارند و یا رژیم جمهوری اسلامی بدون هیچگونه مدرکی  این جنبش را وابسته به آمریکا واسرائیل اعلام می کند. اما در عمل جنبش از رسالت تاریخی مبارزه اکثریت مردم ایران  استقلال و عدم وابستگی پیروی می کند. پشتیبانی نیروهای کارگری و چپ از این جنبش نقش مهمی در پیروزی این خط مستقل داشته و هر روز با شرکت طبقه کارگر دشمنان خارجی و داخلی آن افشا می شوند 

جمعبندی

ما در اینجا گذرا اشاره ای به دستاورد های تا بحالی این جنبش کردیم و با خطراتی که آنرا تهدید می کند نشان دادیم سر نوشت نهایی آن هنوز مورد کشمکش است. مسئله کلیدی در تکامل اوضاع شرکت طبقه کارگر بعنوان یک طبقه با قدرتی متشکل وسراسری است. شرایط اجتماعی ایران امروز چه از لحاظ اقتصادی وشیوه تولید و چه از لحاظ اجتماعی و روبنایی آماده انقلابی عمیق ورادیکال است. اما هنوز طبقه کارگر آمادگی لازم را برای کسب قدرت ندارد. پیروزی این انقلاب را تنها با شرکت طبقه کارگر و توده‌های وسیع ستمدیدگان و استثمار شوندگان می توان  تضمین کرد.  طبقه کارگر ایران  هنوز خود را آماده برای ورود به چنین نبرد نهایی نمی بیند. هنوز احتیاج به سازماندهی های بیشتر در کارخانه ها دارد و هنوز توده های وسیع ستمدیدگان مطمئن به پیروزی بر دشمن نیستند. بدون شرکت نیروی عظیم طبقه کارگر و پیوستن فعال آن بدان پیروزی بر این رژیم سرمایه داری سرکوبگر و استقرار یک حکومت  شورایی در خدمت استثمار شوندگان و ستمدیگان ممکن نیست. در نتیجه نظریه ای که تنها روی شور و شوق جوانان وجرات به مبارزه آنها تکیه می کند  خطر جدی انحرافی است که باید با آن مبارزه کرد باید با شرکت فعال در آن به تحکیم دستاوردهای تاکنونی جنبش پرداخت. باید امر سازماندهی طبقاتی را با طبقه کارگر و دیگر تشکلات مستقل توده ای همه جانبه محکم در دست گرفت. در عین حال باید خود را برای تغییراتی در بالا آماده کرد ازجمله به راه حل پیشنهادی  رئیس جمهور به اصطلاح اصلاحات و داماد خمینی محمد خاتمی:

در يک کلام، کم ‌هزينه‌ترين و پرفايده‌ترين راه کار که نتيجه آن ثبات و پيشرفت و بازسازي اعتماد از دست‌ رفته بخش مهم جامعه از حکومت است؛ خود اصلاحي نظام است، هم در ساختار، هم رويکرد و هم رفتار؛

اصلاح طلبان، جناح پرو آمریکای رژیم طرفدار  امضای برجام، مخالفان نگاه به شرق  در خارج و داخل در انتظار اشاره کاخ سفیدند. این اولین باری نیست که امپریالیسم آمریکا با رژیم جمهوری اسلامی کنار آمده است.  ممکن است این عمل پرفایده ترین برای نظام باشد اما پرضرر ترین برای نیروهای طرفدار آمریکا ست که خود را با کاخ سفید و دستگاهای امنیتی امپریالیستها همسو و همراه کرده اند 

از منظر ما هیچ کدام از راه هایی که به ادامه سلطه سرمایه‌داری و نظام دیکتاتوری آن ختم می شود نخواهد توانست بحران ساختاری کنونی را حل کند. همانطور که جنبش جاری در سراسر ایران اعلام می کند، ایران احتیاج به انقلاب اجتماعی دارد که کل نظام سرمایه داری را براندازد و بجایش حکومتی شورایی در خدمت ستمدیدگان و استثمار شوندگان مستقر نماید.

محسن رضوانی

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *