6. ژوئن 2023

شانزدهم آذر روزتاریخی دانشجو

یاد بزرگ نیا، قندچی و رضوی گرامی باد. در بزرگداشت شانزدهم آذر، امسال  دانشجویان کارگران و جوانان زن ومرد دعوت عمومی به اعتصاب کرده اند و خواستار فوری وبدون قید شرط آزادی زندانیان هستند. شانزده آذر روز تاریخی جنبش دانشجویی در مبارزه علیه امپریالیسم است و پیوند جنبش جاری با شانزده آذر  نشانی بارزاز سمت گیری درست ضد امپریالیستی می باشد اهمیت روز تاریخی ۱۶ آذر سی ودو در اینست که مُهر باطلی  به کودتای ننگین ۲۸ مرداد، بهنگام ورود معاون رئیس جمهوروقت آمریکا ریچارد نیکسون  زد.

کود تای بیست هشت مرداد سی دو یکی از وقایع تلخ وسیاه تاریخی  در ایران است.  کودتایی است که توانست دستاورد بزرگ توده های زحمتکش وبویژه کارگران  و نیروهای استقلال طلب و آزادیخواه را که طی سال های طولانی مبارزه بدست آورده بودند، پس بگیرد و دیکتاتوری مطلق وابسته ای  را مستقر سازد. 

در ایران آن زمان پس از شهریور بیست  که نیروهای ضد فاشیست در جهان پیروز شدند و فتح برلین بدست ارتش سرخ شوروی به سر انجام رسید  شرایط مناسبی بوجود آمد که نیروهای کارگری در دوره جنگ، هم با تولید ات خود نقش مهمی در این پیروزی ایفا کنند و در عین حال متشکل شوند و بعنوان یک نیروی قوی وتنها نیروی متشکل اجتماعی به میدان آیند. پیوند چپ های اززندان رضا شاهی جان سالم بدرکرده و گرد آمده در حزب توده ایران  با جنبش کارگری پایه توده ای  جنبش چپ را همه جانبه به سرعت چنان گسترش داد که آقای ایدن نخست وزیر انگلیس در خاطراتش می گوید برای اینکه آیزنهاور را قانع کنم که طرح کودتا را اجرا کند خطر کمونیسم را در ایران به او گوشزد کردم. دوم نیرو گرایش های سیاسی ضد استعماری که بعد ها با تشکیل فراکسیون جبهه ملی در مجلس به این نام معروف شدند که رهبری آن با دکتر محمد مصدق بود. 

کودتای بیست هشت مرداد در سال سی ودو، دونیروی مهم اجتماعی را  یعنی طبقه کارگر وگرایش های چپ متمایل به آنرا  به شدیدترین وجهی در مدتی کوتاه به دستور کودتاچیان سرکوب کرد. با نیروی ملی گرا جز اعدام دکتر فاطمی که تمایل به نیروهای چپ داشت، دکتر مصدق را به احمد آباد تبعید کرد وبه بعضی دیگر از رهبران جبهه ملی زندان های چند ساله دادند.اما آنچه هدف اصلی کودتا بود کاملاً به سرانجام رسید. سرکوب نیروهای کارگری وچپ، خفه کردن گرایش های استقلال طلبانه ضد امپریالیستی و استقرار دیکتاتوری مطلقه سلطنتی پرو غرب. نباید فراموش کرد که رهبری های سیاسی این گرایش ها هم خود دچار اشتباه وانحراف شدند از آنجمله است  مواضع رهبری حزب توده در مورد سهم خواهی برای اتحاد شوروی در برابر انگلیس ویا مصدق را دست نشانده آمریکا خواندن انحرافی بود که تاثیرات منفی بجای گذاشت. اما  طولی نکشید که کمونیست ها خون ها را پاک کردند، از اشتباهات درس گرفتند و برای ادامه مبارزه پا به میدان گذاشتند. مردم باردیگر بر خاستند وعلیه کودتاچیان قیام کردند. کودتاچیان را بر انداختند اما غافل از اینکه نیروی سومی را امپریالیست ها  برای جایگزینی نامزد کرده بودند که توانست رای اکثریت مردم را زیر شعار همه با همه بخود جلب کند.

تاریخ دوباره دارد تکرار میشود با اینکه بار آول همراه گریه بود و هزاران خانواده چپ وکمونیست را گریان کرد امروز پس از چهل سال  باردیگر با همان شگرد های تجربه شده انقلابات مخملی نیروهای امپریالیستی دست در کارند که باردیگر ثمره چهار دهه مبارزات کارگران وزحمتکشان را علیه رژیم جنایتکار سرکوبگر اسلامی مصادره کنند و اینبار نه با کودتا بلکه با نام دموکراسی. آیا بار دیگر قدرت سیاسی از یک بخش بورژوازی به جناحی دیگر منتقل خواهد شد؟ 

مبارزه علیه ارتجاع ونظام سرمایه داری ایران جدا از مبارزه علیه امپریالیسم نیست،  ایران محتاج یک انقلاب اجتماعی است به رهبری طبقه کارگر

سرنگون باد نظام سرمایه داری حاکم

مرگ بر امپریالیسم

زنده باد سوسیالیسم

حزب رنجبران ایران    سیزدهم آذر ۱۴۰۱

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *