3. دسامبر 2023

متحداًعلیه جنایات رژیم سرمایه داری اسلامی در کردستان بایستیم

جنایات نیروهای نظامی سرکوبگر رژیم جمهوری اسلامی در شهرهای کُردستان با پشتیبانی سراسری کارگران و قاطبه مردم ستمدیده واستثمار شده بی پاسخ نخواهد ماند. خلق ستمدیده کُرد یکی از محروم ترین وستمدیده ترین مردمانی است که در جنبش کنونی در پیشاپیش صفوف زنان وجوانان سراسر ایران حرکت کرده و برای خواست های ریشه ای  کُل جامعه قربانی داده است. دارودسته حاکم هراسان از رشد جنبش انقلابی کنونی به پرچم سرخی که  برای جایگزینی نظام سرمایه داری کنونی برافراشته شده است، به بهانه دفاع از استقلال ایران به کشتار وسرکوب دامنه دار خلق کرد پرداخته است.

 فریاد زنان وکودکان در هنگام حمله نیروهای پاسدار به خانه های مسکونی نشانی  بارزی از نسل کشی قدرت حاکم اسلامی است و بیانگر این حقیقت است که بین حاکمیت ومردم دریای خونی است و هیچگونه سازشی  بین این دستگاه سرکوبگر و مردم ستمدیده واستثمار شده ایران  جایز نیست. تنها وتنها مقاومت ومبارزه تا به آخر جوابی است به اینهمه جنایات.

هر روز که می گذرد، جنبش کنونی مردم ایران علیه نظام سرمایه داری جمهوری اسلامی از بلوجستان تا کُردستان، از خوزستان تا آذربایجان، وسعت وعمقی اجتماعی بخود می گیرد و به جنبشی  بدور از هرگونه نژادپرستی، شونیسم ملی، دینی ومذهبی، جنسیتی  و وابستگی برای رهایی، تکامل می یابد. جامعه آبستن انقلابی است از نوع پائینی ها و پا برهنگان، جنبشی است از نوع  طبقه کارگر، برای سوسیالیسم و رسیدن به  جامعه ای خالی از ستم و استثمار.

زن زندگی آزادی، نان کار حکومت شورایی؛ چنین است پرچم را ستین این مارش تاریخی مردم متحد ایران 

دیگر هیچ نیرویی تاب مقاومت در برابرشان را ندارد

کارگران،  دانشجویان، دانش آموزان، معلمان، زنان ومردان جوان  بازهم سراسری تر وبازهم متحد تر علیه جنایات نیروهای مسلح در کُردستان بایستیم و  مبارزه کنیم!

سرنگون باد نظام سرمایه داری جمهوری اسلامی

مرگ یر امپریالیسم و نوکرانش 

زنده باد سوسیالیسم

زن، زندگی، نان، کار، آزادی حکومت شورایی

حزب رنجبران ایران

دوم آذر  ۱۴۰۱

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *