3. دسامبر 2023

از یک جرقه حریق بر می خیزد 

 موجی انقلابی از خاورچون توفانی رهایی بخش، باختر و سراسر جهان را فرا می گیرد. از کردستان عقب نگهداشته شده، پیام زن، زندگی، آزادی که نشانی از زنان قهرمان کوبانی در برابر نیروهای ضد انسانی خلیفه اسلامی(داعش) است  در آرامگاه مهسا امینی به فریاد اعتراض مردم سقز علیه این جنایت و بی عدالتی تبدیل می شود و ایران را از شرق تا غرب واز جنوب تا شمال می پوشاند و جهان را سراسر در می نوردد.

 نمایندگان طبقات درحال اضمحلال، سنگی را که بلند کرده تا برسر توده ها زنند به روی پای خودشان می افتد.

علی خامنه ای پس از ده ها روز سکوت بدون  نامی از ژینا امینی، نامی جهانی، یا اشاره ای به علل این جنایت ضد انسانی،  این جنبش اعتراضی میلیونی سراسری را  زیرسر امریکا، اسرائیل و جاسوسان  آنها می داند. کیست که نداند، دشمنان آزادی و استقلال کشورهای منطقه، سرزمین های پراز نعمت را قرن هاست با نوکران حلقه بگوش، از شاه گرفته تا شیخ و ملا که در راس قدرت سیاسی بوده اند، همراه غارت و چپاول به استثمار شدید مردمان منطقه پرداخته اند. آنچه امروز در ایران می گذرد مگر جدا از این همکاری ها و تقسیم کارها ی طبقات مرتجع و سرمایه دار ایران با استعمار و امپریالیسم جهانی است؟

کشتن مهسا امینی، چه به دست نیروی گشت وفادار به بیت رهبری، چه به دست جاسوسان آمریکا و اسرائیل، سنگی بس سنگین است که بر روی پای خود  آنها افتاده است. پیام زن زندگی  آزادی، کردستان ستمدیده وایران  سراسر در اعتراض و مبارزه وجهان بپا خاسته ی ضد فاشیست و آزادی خواه را چنان بهم پیوند داده است که هیچ انترناسیونالی تابه حال چنین نکرده است.

صد سال پیش، هنگامی که دل شکسته های بلشویک از پیروزی انقلابی آلمان و دیگر کشورها ناامید شده بودند برای نجات انقلاب کبیر اکتبر در کنفرانس باکو نمایندگان ستمدیدگان خاور را دعوت کردند که به یاری شان برخیزند. کرد، ترک، عرب و هندی و گرجی و ارمنی و مسلمان و گبر یک پارچه گرد آمدند، هم صدا با لنین و بلشویک ها شدند تا پیام انقلاب اکتبر را به میان کارگران تازه جان گرفته برند و تشکل های پایدار کارگری ازجمله حزب کمونیست را به وجود آورند و جنیش های ضد استعماری و ضد امپریالیستی را به عنوان پشتیبانان انقلاب اکتبر تقویت نمایند. 

صد سال گذشت، انقلاب اکتبر با این که توانست نقش بیداری خود را در شرق ایفا کند و نقش تعیین کننده ای در شکست هیتلر داشته باشد، اما اولین دژ پرولتاریا را، دشمنان طبقاتی اش با کمک  سرمایه جهانی توانستند از درون تسخیر کنند و انقلاب اکتبر را به شکست بکشانند. اما شرق بپا خاسته همچنان بیدار است. کمونیست ها، سوسیالیست ها و نیروهای منطقه خاور میانه در این سال ها ی پر هرج و مرج در برابر ارتجاع داخلی و نیروهای خارجی ایستاده و هیچگاه میدان را ترک نکرده اند. این سرزمین ها با تمدن دیرینه شان، از هنذ، افغانستان، ترکیه، مصر، سوریه، فلسطین و عراق و….. گرفته که امروز یکی از مناطق کلیدی و استرتژیک جهان پر تلاطم اند، طبقه کارگر و نیروهای آزادیبخش آنها همچنان در حال اعتراض، مبارزه و انقلاب اند.

جنبش عظیم سراسری کنونی گواهی است سترگ بر این حقیقت. استقلال ، آزادی و عدالت اجتماعی گرفتنی است و تحقق آن تنها در گرو انقلاب اجتماعی به دست اکثریت ستمدیدگان میسر است. قدرت ایرانی مستقل و شکوفا همانطور که تاریخ نشان داده است  در سلطه نظام های دیکتاتوری سرکوبگر نظامی- دینی طبقات سرمایه دارنیست بلکه در نظامی است مردمی، سوسیالیستی که تولید کنندگان آن نیروی لایزال کارگران و زحمتکشان هستند.  دیر یا زود هیچ بودگان امروز  قدرت سیاسی را مستفر خواهند کرد و حکومتی شورایی جای حکومت ولایت فقیه کنونی را گرفته و توده ها، سازندگان واقعی تاریخ سرنوشت خود را به کف خواهند آورد.

سرنگون باد نظام سرمایه داری جمهوری اسلامی

مرگ بر امپریالستم و عاملین غارتگر آن 

زنده باد سوسیالیسم

زن  زندگی  آزادی

              حزب رنجبران ایران     مهرما ۱۴۰۱

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *