3. دسامبر 2023

اول ماه مهر

در اول ماه مهر، روز بازگشایی مدارس در سراسر ایران چه می شود گفت!

از کودکان کار،

 از ۸۰۰ هزار کودک افغانستانی را که به مدارس راه نمی دهند،

 از معلمان زندانی که برای معیشت خود در مانده اند،

 از کودکان زحمتکشان که توانایی پرداخت شهریه را ندارند،

 از کودک همسری  

 ازنبود امکانات مدرسه در بلوچستان،  کردستان، آذربایجان وخوزستان

. غم بزرگی آسمان تیره آموزش ایران را فرا گرفته است

پیام ما  کمونیست ها به کودکانمان چیست؟

* آموزش همگانی و رایگان برای همه بدور از هرگونه تبعیض، آموزشی علمی برای جوانان که بتوانند به شیوه تفکر درستی دست یابند، از متافیزک و خرافات دوری گزینند. آموزشی که به واقعیت ها احترام گذارند و دانش خود را درخدمت پیشرفت جامعه ایران و جهان به کار برند.

* اما دریغا که حاکمیت سرمایه داری جمهوری اسلامی به خصوص با نگاه واپسگرای خود بنیاد آموزش جامعه را به سود خود به قهقرا برده است و کودکان ما را قربانی سیاست های مشتی مافیا کرده است.

*اما امروز جنبش متشکل و مترقی معلمان در سراسر ایران در برابر این سیاست ها ایستاده و برای تغییر بنیادی با پرداخت هزینه های گران مبارزه می کند.

به پیش برای آموزش رایگان و همگانی، علمی و در خدمت مردم

حزب رنجبران ایران   اول مهرماه  ۱۴۰۱ 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *