3. دسامبر 2023

نقش کودتای آمریکایی در ایران

کودتای ۲۸ مرداد ۳۲  مسیر تاریخ انقلابی ایران را بسود امپریالیسم، سرمایه داری وابسته، دیکتاتوری های سلطنتی و سلطه رژیم دینی ولایت فقیه تغییر داد. امروز که بار دیگر جنبش کارگری ودیگر جنبش های اجتماعی در حال خیزش پی در پی است و جامعه در حال تدارک برای تغییری بازهم از پائین می باشد که درس آموزی از آن دارای اهمیت حیاتی است.

کودتای ۲۸ مرداد بدان علت سازماندهی شد که دکترمحمد مصدق نخست وزیروقت  شرط و شروط امپریالیسم انگلیس و آمریکا که هدفشان پایمال کردن منافع ملی ایران بودرا نپذیرفت. اما چه کسانی در این کودتا نقش اساسی داشتند؟

خانواده پهلوی که با کودتای ۱۲۹۹ به یاری انگلیس ها صاحب تخت وتاج شده بود نقش اساسی را در کودتا برعهده داشتند. اشرف پهلوی مستقیماً با طراحان کودتا و ماموران دستگاه  امنیتی امپریالیست ها همکاری کرد و شعبان بی مخ، خانم ملکه اعتضادی  فدائیان شاه، روحانیت به سرکردگی آیت الله ابوالقاسم کاشانی ودارودسته ی فدائیان اسلام و سرلشکر زاهدی نماینده ارتش دست در دست هم برنامه  کودتای آمریکایی را تحقق بخشیدند.

این کودتا آغازیست در نقشه دراز مدت و استراتژیکی امپریالیسم آمریکا برای تسلط برجهان؛  نه تنها بعنوان ابرقدرتی که جهان را  با دیگر امپریالیستها تقسیم کند بلکه به یک قدرت بلا منازع  در جهان تبدیل شود.

این کودتا محمد رضا شاه را به مستبدی ضد مردمی بیش از پیش درخدمت  اجرای برنامه های  کودتا چیان  قرارداد. سرکوب کمونیستها و نیروهای دموکرا تیک همراه شد با تعطیل کردن هرگونه حرکت آزادیخواهانه.  محمد رضا شاه  با کپی بر داری  از استراتژی آمریکایی کمربند سبز برژینسکی برای محاصره اتحادجماهیر شوروی و سرکوب جنبش کارگری وکمونیستی با برتن کردن لباس عابدی برای مجالس روضه خوانی خرج میدهد، مسجد میسازد، حج میرود وهر سال به زیارت ضامن آهومبادرت می نماید، قرآن با آب طلا به چاپخانه آلمانی سفارش میدهد تا به سران کشورهای اسلامی هدیه کند.بی شک او جاده صاف کن  روی کار آمدن  اسلامیست های فدائیان اسلامی شد  و هنگامی که خمینی به او تشر زد که باید بروی با خفت تما م و تسلیم طلبانه  ایران را ترک کرد. دکتر حسین فاطمی درآن روز های هرج ومرج کودتایی طی سرمقاله ای در باختر امروز نوشت: شاه تو روی ملک فارق مصر را سفید کردی!  درست اولین فتوای  شاه حکم قتل وزیر امور خارجه بود!

دستگاه های تبلیغاتی امپریالیستی بار دیگر در کارند تا زمینه را برای تغییری دیگر همچون بهمن ۵۷  فراهم سازند:

 بازهم بازماندگان دربار پهلوی به سرکردگی رضا پهلوی، نقش اساسی را بعهده دارند،

بازهم بخشی از روحانیت پرو آمریکایی وجناح رانده شده اصلاح طلبان که تابحال  نقش اصلی را در کلیه جنایات نظام سرمایه داری حاکم داشته اند؛ در این مسیر در حرکتند،

بازهم دستگاه های امنیتی آمریکا وانگلیس  به اضافه اسرائیل وعربستان فعالند، 

بازهم عناصر ی در میان نیروهای امنیتی و نظامی ایران در خیال کودتایند

همه اینها دست در دست هم  نشسته اند تا معلوم شود  بلاخره نرمش قهرمانانه به جام زهر دیگری تبدیل می شود؟

حزب رنجبران ایران همراه دیگر نیروهای چپ وکمونیست، همراه طبقه کارگر وکلیه نیروهای استثمار شده وستمدیده با درس گیری از تجربه ۲۸ مرداد  با تما م نیرو در برابر هرگونه کودتا وانقلاب مخملی مقاومت خواهد کرد .  

کارگران وزحمتکشان ایران خواهان یک تغییر بنیادی طبقاتی اند، با هرگونه آلترنانیو سرمایه داری وبورژوازی مخالفند.  بیش از صد سال  است که دیکتاتوری های گوناگون  در همدستی با امپریالیسم به استثمار شدید وستم بی حد وحصر پرداخته اند، اکثریت عظیم مردم کارد به استخوانشان رسیده، میلیون ها انسان نان میخواهند، مسکن می خواهند، حداقل بهداشت وامنیت می خواهند. در عمل در یافته اند نمایندگان سرمایه در هر شکل وشمایلی ایجاد کننده این وضع بوده اند. آنها دریافته اند که تنها راه اتکاء به نیروی خود است و تنها با براندازی کل نظام سرمایه داری حاکم و جانشینی اش با یک نظام سوسیالیستی است که شرایط برای رسیدن به خواست هایشان فراهم میشود.

حزب رنجبران ایران ۲۸ مرداد ۱۴۰۱

2 thoughts on “نقش کودتای آمریکایی در ایران

 1. ۱. قوای بیروز در جنگ جهانی دوم قراردادی را امصا کرده بودند که ایران باید همیشه در سییطره عرب باشد.
  ۲. بر اساس ایپن قرداد شوروی دنبال قدرت گرفتن ‌در ایران نبود، ولی امریکا و انگلیس در رقابت برای قدرت گرفتن در ایران بودند.
  ۳. با خارح شدن صنعت نفت از دست انگلیس ، به مصدق گقته شدکه کاری انجام ندهد در مقابل مشتی اوباش وامریکا بر انکلیس پیروز شد با روی کار اوردن پهلوی.
  ۴. در ان زمان کاشانی نماینده انگلیس بود.
  ۵. انگلیس در صدد انتقام‌ بود و با بی بی سی اش، اسکاتلند یارداش، سازمانهای حاسوسیاش در جریتانات ۱۴۵۷ پیروز شد و انتقا مش را از امریکا گرف وحکومت دست به دست شد با روی کار اوردن بیروان کاشانی.
  ۶. تاریخ ایران به خوبی نشان می دهد که چکونه و همیشه عوامل خار جی بر عوامل داخلی بیروز شده اند.
  ۷. پس، مبارزه در خارج از کشور برای درست کردن الثر ناتیو چپ جزعی از مبارزه برای روی کار اوردن التر ناتیو چپ در ایران است.
  موفق و پیروز

 2. شما نوشته اید علت کودتا به این خاطر بود که مصرق شرط و شروط امریکا و انگلیس را بارای پایمال نکردن منافع ملی ایران نپدیرفت!
  انگلیسی که تمام تاسیسات نفتی اش از او گرفته شده است و در مقابل جهانیان افشا شده است، حه منافعی متواند داشته باشد جز نقشه کشیدن رای برگشتنش این فرداعی دیگر،
  اگر مصدق مهره امریکا نبود پس چرا موقعی که تمام قدرت (رادیو، تلویزیون، شهربانی، ارتش یا قسمتی از ارتش و حمایت مردم و…) کاری نکرد.
  خود دکتر حسین عاطمی در گدشته گفته بود که بلاخره این پیر مرد همه ما را به کشتن می دهد.
  حتی سی ای ا می گوید که ما اشتباه کردیم که نگداشتیم که مصدق کارهایش ادامه دهد و او را عوص کردیم.
  بله، این یک حقیقت است که اگر مصدق حتی با وجودی که مهره امریکا می بود به کارهایش ادامه داده بود، ان کارها در مسیر ترقی و سعادت مردم ایران می بود در داشتن یک ازاد ی نسبی و دیگر ترقیات احتماعی ، سیاسی و اقتصادی ،حتی با وجود شاه.
  اشتباه فاحش را در اینجا سی ای ا کرده است و ایا ما باید به خاطر این اشتباه و خیلی اشتباهات دیگر که منجر به دنبال روی از انگلیس و سازمان ام ای ۶ شده است شعار پیش به سوی انحلال سی ای ا را بدهیم و یا نه؟
  می گویند که اگر یک سیستمی رد شد باید ان سیستم کاملا عوص شود و ایا در مورد ایران و ایرانیان سی ای ا نمره اف و حتی پایینیتر اف را دریافت نکرده است؟
  موفق و پیروز

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *