3. دسامبر 2023

 خسارات جانی ومالی را باید دولت فوری جبران کند 

نظام سرمایه داری جهانی که با سیاست لجام گسیخته سود بیشتر وتخریب هر چه بیشتر محیط زیست،  طبیعت را چون خود انسان به لبه پرتگاه و نابودی کشانده است، در نتیجه دنباله روی جمهوری اسلامی در این چهار دهه از این نظم جهانی در میزانی بس مخرب تر در کلیه زمینه ها سرزمین ایران را برای زیست  مردمانش بویژه اکثریت عظیم توده های زحمتکش ورنجبر ناهنجار ساخته است. ناتوانی ودرماندگی  حاکمیت در مقابله با حوادث فاجعه آور خشم طبعیت ناشی از دست بردن جنایتکارانه سرمایه داری  امروز با جاری شدن سیل در ایران بازهم بیشتر عریان می شود.  خشم طبیعت را دستگاه های امنیتی نمی نتوانند دستگیر کنند وبه زندان اندازند کاری که هر روزه در برابر خشم زنان، بازنشستگان ،معلمان وکارگران بدان  دست می زنند. 

چاره ی مردم ایران در جامعه ای که  رژیم حاکمش چون جمهوری اسلامی ناتوان در یاری رسانی به آسیب دیدگان است و بر اثر وجود فساد سراسری در دستگاه های اداری ونظامی  نتیجه هر اقدامی در این جهت در چمبره دزدی ها و بالا کشیدن ها گیر می کند، چاره ای جز سازماندهی یاری رسانی مردمی نیست. همبستگی و یاری رسانی مردمی  به سیل زدگان  جفت جدا ناپذیری از جنبش کنونی در حال رشد زنان، کارگران وزحمتکشان است. همبستگی مردمی، یاری رسانی به سیل زدگان  نیروبخش است و صفوف خلق را در مبارزه  جاری مرگ وزندگی علیه رژیم جمهوری اسلامی را  گسترش می دهد و تحکیم می کند.

حزب رنجبران ایران ضمن همدری با خانواده های عزیزی که در سوگ قربانیان این حادثه نشسته اند با تمام نیرو برای ایجاد صفوف متحد وهرچه گسترده تر کلیه جنبش های اجتماعی جاری  برای دفاع از خواست های سیل زدگان  همراه دیگر تشکل ها ونیروهای چپ وکمونیست وآزادیخواه تلاش می کند. رژیم جمهوری اسلامی باید فوری به یاری قربانیان این حادثه بپردازد. 

حزب رنجبران ایران

نهم مردادماه ۱۴۰۱

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *