3. دسامبر 2023

خامنه ای دیروز گفت : ” هرکس مردم را از آینده نا امید کند برای دشمن کار می‌کند “

عملکرد جمهوری اسلامی را چون بنگری به خوبی می توان  دریافت که  منشا نا امیدی مردم از کجاست و کی باعث آن شده است. آدرس اشتباهی ندهید . حاکمان ایران در عمل در این چهار دهه تماماً وکاملاً برای دشمن کارکرده اید . کارنامه چهل ساله شما گواهی براین واقعیت می دهد . 

در اولین گام، شما پس از قبضه کردن قدرت و انحصاری کردن آن نه تنها دست به نابودی فیزیکی کمونیستها زدید بلکه حتی کسانی  را که از اصل و نسب و دین و باور خودتان بود ند را به شنیع ترین شیوه ها کشتید . دیکتاتوری سیاه دینی ای مستقر کردید که حضرت پاپ اعظم هم در قرون وسطا در اروپا موفق به ایجادش نشده بود. کلیه نیروهای آگاه ومتشکل سیاسی جامعه را از جمهوری اسلامی نه تنها نا امید کرد بلکه به مبارزه علیه آن سوق داد.

دومین گام شما تسخیر امنیتی کلیه رسانه ها، دانشگاه ها، هجوم همه جانبه به فرهنگ وعادات تا حد  انتخاب خصوصی زنان در پوشش سر – که دامنه نا امیدی از جمهوری اسلامی و حاکمیت را سراسری و توده ای کرد . 

سومین گام غارت آنچه مردم داشتند. چون دشمن به آنها برخورد کردید؛ خوردید،ثروت اندوختید و اکثریت عظیم مردم را به خاک سیاه نشاندید .  کاری کردید که حمله مغول نتوانست کند. 

نا امید ی مردم به آینده را شما مسبب اش هستید . بیخود نیست که  مردم به  شعار های ضد امپریالیستی ونه شرقی ونه غربی  شما با ور ندارند و فکر می کنند به دشمن خدمت می کنید. کار را به جایی رساند ه اید که روی شاه را سفید کرده‌اید . 

نامه ای از یک خواننده

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *