6. ژوئن 2023

نه به جنگ ؛ نه به امپریالیسم و فاشیسم

کارگران و خلق‌های جهان متحد شوید

در اوضاع پر هرج ومرج جهان کنونی ناشی از بحران ساختاری سرمایه داری، تلاش ابرقدرت آمریکا برای جلوگیری از افول و رشد گرایش راست فاشیستی ، حزب رنجبران ایران وفا دار به اصول اساسی کمونیسم علمی برای رهایی انسان از ستم و استثمار، با گذار از انقلاب سوسیالیستی برای جامعه کمونیستی، با تلاشی بی وقفه و طولانی در تلفیق اصول با شرایط مشخص ایران بر آنست:

سرمایه داری در دوران انحصارات امپریالستی، جهان را به لبه پرتگاه سقوط کشانده و با حاکمیت و سلطه سرکرده گرایی آمریکا جنگ؛ کودتا، سرکوب به سیاست عمومی سرمایه جهانی تبدیل شده است. امروز نظام سرمایه داری برای حفظ سلطه و سرکردگی به گرایش های راست افراطی فاشیستی ضد سوسیالیستی دامن می زند. نمونه بارز آن در جنگ کنونی اوکرائین در عمل دیده می شود 

 جنگ کنونی روسیه و اوکرائین ادامه سیاست جهان گشایی ابر قدرت امپریالیسم آمریکاست که همچنان برای جلوگیری از رقیب آینده خود، طبق یک برنامه طولانی قدم به قدم زیر چتر ناتو به پیش برده است. درست بنا بر این ماهیت و تاریخچه با اینکه در خاک اوکرائین در جریان است اما در واقع جنگی است میان امپریالیسم آمریکا وناتو از یک سو و روسیه در سوی دیگر. روسیه با پیش دستی عملاً نقشه بالکانیزه کردن روسیه ر ا خنثی کرده است. 

ما با هرگونه حمله نظامی به کشور دیگر مخالف بوده و امروز هم ضمن واقف بودن به این واقعیت که ناتو سراسر مرز غربی روسیه را محاصره کرده است و آمریکا اوکرائین را به پایگاه نظامی برای محاصره کامل روسیه با تکیه به نیروهای فاشیستی اوکرائین تبدیل کرد ه است، حمله نظامی دولت فدرال روسیه به اوکرائین به ضرر خلق های دو کشور میدانیم وهم اکنون نتایج منفی آنرا به روشنی می بینیم:

خانه به دوش کردن میلیون ها انسان بی گناه، خسارات سخت اقتصادی به طرفین جنگ و لطمه سنگین به اکثریت عظیم مردم جهان با بالا رفتن فوری اجناس. بنابراین :

ما خواهان قطع فوری جنگ و خروج نیروهای نظامی روسیه از اکرائین و اعلام بی طرفی اکرائین هستیم !

کلیه پیمان های نظامی در سرا سر جهان باید لغو شوند، پایگاه های نظامی برچیده شوند 

 ما همراه کلیه نیروهای ضد امپریالیست و ضد فاشیست برای خاتمه فوری به این جنگ و استقرار صلح مبارزه می کنیم 

حق تعیین سرنوشت ملل یک اصل اساسی جنبش کارگریست و ما تا حد جدایی از آن دفاع می کنیم

کارگران و کمونیست های ایران باوجود سختی‌ها و سرکوب‌های بیشمار توسط دیکتاتوری های ارتجاعی بورژوازی، برای انجام وظیفه تاریخی انقلاب سوسیالیستی جانفشانی کرده‌اند. کمونیست ها امروز بعنوان جزوی از طبقه کارگر، با جمعبندی از تجارب خود با درایت تر به پیش می روند. آگاهی آنها به نقش طبقه کارگر و توده ها – نیروی لایزال ستم دیدگان و استثمار شوندگان که نظام سرمایه داری حاکم را برمی اندازند و نظام سوسیالیستی را جایگزین میکنند امروز به عامل اساسی در پیوند و یکی شدن آنها تبدیل شده است. اما راه سخت و پر پیچی در پیش است: 

هنوز کارگران و زحمتکشان باید بازهم بیشتر متشکل و متحد شوند

هنوز کمونیست ها باید با کارگران و زحمتکشان یکی شوند و چون لب و دندان عمل کنند

هنوز باید برای ایجاد تشکل سراسری پرقدرت توده های وسیع ستمدیدگان و استثمار شوندگان کار شود.

هنوز تحقق وظیفه یکی شدن کمونیست ها چون ستون فقرات تشکیلات سیاسی پیشرو طبقه کارگر همچنان باقی است .

برای طبقه کارگر ایران و کلیه نیروهایی که این طبقه را نیروی تعیین کنند ه در انقلاب کنونی می دانند انجام وظایف با لا عمده و در مرکز کلیه فعالیت ها قرار دارد.

حزب رنجبران ایران – مارس ۲۰۲۲

One thought on “نه به جنگ ؛ نه به امپریالیسم و فاشیسم

 1. درود بر جان فشانیهای راه آزادگان وطبق کارگر ایران وجهان
  حال به هجوم فاشیست تحت حمایت امپریالیسم امریکا دربدترین شرایط هستیم
  مهره هارا دقیق ودرست باید چید اشتباه دراین کارزار جبران ناپذیر وباردگر زخم بزرگی
  بر پیکرسوسیالیسمیست که تاز دارد از زخم فروپاشی ودراثر بحران ساختاری نئولیبرالیسم جان میگیرد
  مردم جهان خواهان صلح ، ازادی، برابری، عدالت وتنعم هستند جنگ دراین برهه که هنوز امپریالیسم
  قدرت مند و اکثررسانه های جهان را دردست دارد وتوانسته مردم ناآگاه را بفریبد وهم از منظر اصول
  اساسی راه سوسیالیسم کار نابخردانه ایست وباید همزمان با دفاع از امنیت وتمامیت عرضی کشورها
  محکوم شود به هرحال پوتین سرمایه دار است وراه درست رفتن بسوی سوسیالیسم را نمی‌شناسد
  ودرفکر منافع دارودسته خود است شعار حزب رنجبران درمحکوم کردن حمله نظامی روسیه به اوکراین
  ودفاع از تمامیت عرضی ان و بیطرفی اوکراین ونپیوستن به ناتو بهترین دیدگاه دراین شرایط است
  که درخدمت صلح وخواست افکار عمومی جهان واللخصوص طبقه کارگر است
  امید اینکه دولت روسیه به درک این مهم برای ایزوله کردن امپریالیسم واقف وسیاست خودرابر تمرکز
  بربیطرفی ونپیوستن اوکراین به ناتو قرار دهد

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *