3. دسامبر 2023

بکتاش آبتین مبارزی تمام عمری برای آزادی

همچنان این جلاد خون آشام، میکُشد بهترین فرزندان آزادیخواه مارا.

هنگام دستگیری بکتاش آبتین – نویسنده، شاعرو فیلم ساز، کانون نویسندگان ایران تاکید کرد که هدف دستگاه امنیتی خفه کردن صدای آزادی خواهان، شکستن قلم ها و نابودی فیزیکی هر انسان آزادیخواه است. 

“در سال 94 ماموران امنیتی به منزل من حمله کردند، سه پرونده برای من ساختند، بازجوئیهای متعددی، دادگاههای متعددی ماحصل آن 6 سال زندان شد. پرسش این است آیا این فشارها در عزم راسخ من خللی ایجاد خواهد کرد  نه! من و دوستان و همکارانم در کانون نویسندگان ایران به وظایف خود بدرستی عمل کردیم؛ اگر 30 نفر دیگر را هم از اعضای فعال کانون به زندان ببرند، قطعاً جوانان پرشور و پیشکسوت ما نخواهند گذاشت کانون چراغش خاموش بماند و آنها به وظیفه خودشان عمل خواهند کرد. پس این فشارها بهیچ وجه نتوانست در عزم راسخ برای کاری که باید انجام میدادیم خللی وارد کند. “

بکتاش آبتین را در حال بیماری به مدت ده روز نگهداشتند وبعد  مخفیانه بدون مطلع کردن دوستان وخانواده اش،  با غُل و زنجیر  به بیمارستان منتقل کردند. دیگر دیر شده بود وتمام تلاش های پزشکان و پرستاران به جایی نرسید. ما بار دیگر شاهد قتل عمد جنایتکارانه زندانیان سیاسی هستیم. ایستادگی نویسندگان و شاعران عصر کنونی ایران  در مبارزه برای آزادی، سرمشقی است برای ادامه مبارزه.  بکتاش آبتین  در راهی گام گذاشت که شاهرخ زمانی و ستار بهشتی پیمودند. حاکمان جلاد خوی تربیت شده ی مکتب   فدائیان اسلام به عبث تلاش می کنند با حذف فیزیکی نویسندگان آزادیخواه مانع رشد جنبش های توده ای گردند. با افتادن یک آبتین ده ها آبتین بر خواهد خاست.

امروز کانون نویسندگان ایران ضمن افشای جنایت رژیم جمهوری اسلامی  هشدار داد هرگونه دخالت گری توسط دستگاه‌های امنیتی در امر برگزاری مراسم بزرگداشت آبتین با عکس العمل دوستان و خانواد ه و مردم ایران روبرو خواهد شد.

حزب رنجبران ایران در این غمِ همگانی مردم آزادیخواه ایران و جهان، قاطعانه خواستار آزادی بدون قید وشرط کلیه زندانیان سیاسی است. 

حزب رنجبران ایران به خانواده عزیز بکتاش، دوستان و یاران او در کانون نویسندگان ایران صمیمانه  تسلیت می گوید. 

منطق خلق تبدیل غم به نیروست . بی تردید جنبش کارگری و حرکت های اجتماعی با متشکل شدن هر چه بیشترو با گسترش سراسری تشکلات خود پاسخ دندان شکن مناسبی به این رفتار ددمنشانه خواهند داد.

مرگ بر نظام فاشیستی سرما یه داری جمهوری اسلامی

درود بر کانون نویسندگان ایران 

پیروز باد سوسیالیسم 

حزب رنجبران ایران

۱۸ دیماه ۱۴۰۰

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *