3. دسامبر 2023

آذر ما یادآورجانباختگان حزب ما

 آذر ماه هر سال برای حزب ما یاد آورخاطره و آموزش  از رفقایی است که در این راه پیمایی طولانی، سخت وبغرنج، بی دریغ جان خود را  در خدمت  پیروزی طبقه کارگروآلترناتیو کارگری؛ برای آینده ای عاری از ستم و استثمار در راه سوسیالیسم و کمونیسم فدا کرده اند. 

در عین حال  یاد آوری یک حقیقت سترگ انقلابی است که حزب ما  برای مدت طولانی چه در تحت دیکتاتوری رژیم سلطنتی و چه در حاکمیت رژیم اسلامی  هیچگاه از پای ننشسته و همچنان استوار برای پیروزی انقلابی طبقه کارگر و کلیه استثمار شوندگان وستمدیدگان جامعه مبارزه کرده است. ما دراینجا از زندانی ها و دربدری های رفقای خود که این دو رژیم باعث آن بوده اند از جمله رفیق عطا کشکولی عضو دفتر سیاسی و بهرام راد عضو دفتر سیاسی ومسئول کمیته نظامی که در هنگام انجام وظیفه  جان باختند حرفی نمی زنیم و تنها اشاره ای داریم به رفقای جان باخته ای که دشمنان طبقاتی ما آنها را زیر شکنجه و یا در میدان های تیر کشتند.  برای حزب ما و کلیه اعضا وهوادرانش بزرگداشت این روز بمعنی وفاداری به راه گلگون شده ایست که رففای ما با خون خود راه پیشروی وپیروزی نهایی را بی هراس از سختی ها ومرگ نشان میدهند.

یادشان بس گرامی و پُر ره رو باد 

دردوره رژیم جنایتکار سلطنتی از اعضای سازمان انقلابی حزب توده ایران  

رفیق خسرو صفایی از بنیانگزاران سازمان انقلابی و عضو رهبری، رفیق آذرهوشنگ توکلی، رفیق گرسیوز برومند، رفیق تقی سلیمانی، رفیق پرویز واعظ زاده مرجانی، مسئول کمیته رهبری سازمان انقلابی، رفیق معصومه طوافچیان، عضو کمیته رهبری سازمان انقلابی، رفیق وفا جاسمی، عضو کمیته رهبری سازمان انقلابی، رفیق بشیر خسروی.

در دوره رژیم جنایتکار جمهوری اسلامی از اعضای حزب رنجبران ایران

رفیق عباس صابری عضو دفتر سیاسی و مسئول تشکیلات ایالتی خوزستان، رفیق منصور قاضی عضو دفترسیاسی ومسئول تشکیلات گرگان ومازندران، رفیق هوشنگ امیرپور دبیر کنفدراسیون جهانی وعضو دفتر سیاسی، رفیق محمود بزرگمهر سر دبیر روزنامه رنجبر و عضودفترسیاسی، رفیق فرامرز وزیری  سردبیر رنجبر، عضو دفتر سیاسی و مسئول تشکیلات گیلان، رفیق عباس تمبرچی مسئول تشکیلات خراسان و عضودفترسیاسی، رفیق عباس برخوردار، مسئول تشکیلات مخفی و ضد اطلاعات و عضو دفتر سیاسی، رفیق بیژن چهرازی از بنیانگزاران سازمان انقلابی و عضو هیئت اجرائیه سازمان انقلابی و زندانی رژیم پهلوی که پس از انقلاب به کومله پیوست،  رفیق حسین رحیمی  عضو تشکیلات مازندران، رفیق علی کایدان، رفیق محمود تاج الدینی،  رفیق محمد ایزد شناس زندانی دوره سلطنت پهلوی، عضو کمیته تشکیلات مازندران. رفیق مهران  قاضی احمدی، رفیق بهرام جواهر حقیقی، رفیق محمد صالح، رفیق صدیق پور، رفیق فرامرزجمشیدی، رفیق محسن علیدادی، رفیق جمشید علیدادی، رفیق مجید افسر، رفیق فرشاد بامیار، رفیق ماهان سجادی، رفیق بهزاد ناجی، رفیق حمید اتحادی، رفیق سعید اتحادی، رفیق صادق فرجی، رفیق عبدی فرجی، رفیق ماهان قاسم پور، رفیق بیژن……. رفیق مصطفی صدیقی پور، رفیق ترانه لطفعلیان، رفیق مرتضی نهالبار ، رفیق ایرج آسیایی، رفیق حسن حقایق عضو تشکیلات خوزستان، رفیق عزیز نصیری، رفیق شاپور نورمنصوری، رفیق محمد نظر نوری، رفیق عادل نوری، رفیق یوسف معمارزاده، رفیق حسام روان، رفیق بهمن رونقی، رفیق بهمن ریاحی صبری، رفیق فریدون رئیسی، رفیق فرهاد امیر غیاثوند، رفیق غلام حسین اهرابی، رفیق بهرام بام دژفر، رفیق مصطفی صادق، رفیق نادر فرشادفر، رفیق مسعود فرهمند، رفیق ایرج فرهمند، رفیق ضیاء بصیری، رفیق حمید پازوکی، رفیق حسین قدس، رفیق فرزانه حسین جانی مقدم، رفیق خرمشاد حق پسند، رفیق شهریار راضی، رفیق مهرداد رمضانی پور. 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *